نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی- صفحه اصلی
اطلاعیه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/15 | 
به اطلاع کاربران محترم سایت مجله مواد پیشرفته در مهندسی می رساند، در پاسخگویی به درخواست نویسندگان محترم جهت کاهش زمان پذیرش تا چاپ مقالات، هیئت تحریریه مجله قصد دارد تا در سال جدید، پس از کسب مجوزهای لازم ترتیب انتشار مجله را از دو فصل نامه به فصل نامه تغییر دهد. بدین وسیله از پژوهشگران محترم درخواست می گردد با ارسال مقالات مستخرج از پژوهشهای اصیل خود، مجله را در  ادامه این مسیر یاری نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی:
http://jame.iut.ac.ir/find.php?item=1.38.18.fa
برگشت به اصل مطلب