نویسنده = مهدی صالحی و فخرالدین اشرفی زاده
تأثیر فرایندهای سیلیکونایزینگ و بروسیلیکونایزینگ بر ساختار میکروسکوپی و مورفولوژی لایه های سطحی فولادهای کربنی

دوره 17، شماره 2، فروردین 1377، صفحه 155-168

سعیدرضا بخشی؛ مهدی صالحی و فخرالدین اشرفی زاده؛ F. Ashrafizadeh


رفتار تریبولوژیکی فولاد ابزار کربنی با پوشش ترکیبات بین فلزی Fe-Al

دوره 16، شماره 2، دی 1376، صفحه 81-93

مرتضی شمعانیان اصفهانی؛ مهدی صالحی و فخرالدین اشرفی زاده


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی