نویسنده = سعیدرضا بخشی
بررسی اثر عملیات آسیابکاری مکانیکی و دمای واکنش بر تشکیل نیترید سیلیسیم

دوره 33، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 51-59

زهرا امیدی؛ سعیدرضا بخشی؛ علی قاسمی


تأثیر فرایندهای سیلیکونایزینگ و بروسیلیکونایزینگ بر ساختار میکروسکوپی و مورفولوژی لایه های سطحی فولادهای کربنی

دوره 17، شماره 2، فروردین 1377، صفحه 155-168

سعیدرضا بخشی؛ مهدی صالحی و فخرالدین اشرفی زاده؛ F. Ashrafizadeh


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی