نویسنده = مهدی صالحی
نقش نوع زیر لایه فلزی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایمپلنت دندانی در موفقیت کلینیکی و پاتولوژیکی

دوره 20، شماره 1، تیر 1380، صفحه 189-205

محمد حسین فتحی؛ قادر فیضی؛ غلامرضا جهانشاهی؛ مهدی صالحی؛ احمدساعتچی ووجیهه السادات مرتضوی؛ A. Saatchi and V. Mortazavi


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی