نویسنده = مرتضی شمعانیان
بررسی سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم

دوره 33، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 107-120

کاظم شیبانی تذرجی؛ محمد حسن عباسی؛ مرتضی شمعانیان


رسم نمودارهای CCCT و بررسی اثر تغییرشکل روی استحاله مارتنزیت و بینایت در فولاد NiCrMoV

دوره 25، شماره 1، تیر 1385، صفحه 149-165

رضا طاهریان؛ عباس نجفی زاده؛ مرتضی شمعانیان؛ رضا شاطری


ارزیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوشهای اصطکاکیTi6A14V/(WC-Co)

دوره 21، شماره 2، دی 1381، صفحه 145-158

مرتضی شمعانیان؛ احمد ساعتچی؛ مهدی صالحی و توماس نورث


تحت نظارت وف ایرانی