نویسنده = وحید متقی طلب
ساخت آنتن‌های میکرواستریپ بر بستر منسوج به وسیله چاپ جوهر افشان

دوره 33، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 61-78

فاطمه محترم؛ وحید متقی طلب؛ غلامرضا باقرسلیمی؛ اکبر خداپرست حقی


تحت نظارت وف ایرانی