نویسنده = ایرج کاظمی نژاد
تأثیر دمای بازپخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات PbFe11/8Ni0/2O19

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 67-80

10.18869/acadpub.jame.36.2.67

سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ فروزان بازدار؛ ایرج کاظمی نژاد


ساخت و مطالعه نانوسیمهای آلیاژی CoCu و NiCu

دوره 29، شماره 2، دی 1389، صفحه 35-43

ایرج کاظمی نژاد؛ ندا منزوی زاده؛ منصور فربد


تحت نظارت وف ایرانی