نویسنده = محمد علی شکرگزار
ساخت، مشخصه یابی و بررسی خواص مکانیکی و زیستی داربست هیبریدی نانوکامپوزیتی استخوانی از جنس آپاتیت/ ژلاتین- کیتوسان به روش زیست تقلیدی

دوره 32، شماره 2، دی 1392، صفحه 25-42

مجید راز؛ فتح الله مضطرزاده؛ محمد علی شکرگزار؛ مازیار عاشوری؛ محمدرضا تحریری


ساخت و بررسی زیست سازگاری غشاهای پلیمری بر پایه نانوکامپوزیت پلی هدرال الیگومریک سیلسسکویی اکسان (POSS) و پلی کربنات یورتان (PCU)

دوره 32، شماره 1، تیر 1392، صفحه 55-67

بهروز کرمی؛ محمد ایمانی؛ اسکندر سیفعلیان؛ محمد علی شکرگزار؛ شاهین بنکدار؛ علیرضا خاوندی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی