نویسنده = نسترن ریاحی نوری
بررسی خواص ابررسانایی و مغناطیسی ابررسانای سرامیکی Bi2Sr2Ca2Cu3O10+θ با افزودن نانوذرات کاربید سیلیسیم

دوره 40، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-14

10.47176/jame.40.4.22142

حسام فلاح آرانی؛ نسترن ریاحی نوری؛ سعید باغشاهی؛ آرمان صدقی؛ فاطمه شهباز طهرانی


بررسی اثر افزودن ذرات آلومینیوم تری‌هیدرات (ATH) بر خواص الکتریکی و آب‌گریزی سیلیکون رابر دو جزئی

دوره 39، شماره 3، آذر 1399، صفحه 117-128

10.47176/jame.39.3.20871

اشکان ذوالریاستین؛ شیوا نوازنی؛ مجید رضایی آبادچی؛ نسترن ریاحی نوری


بهینه‌سازی سنتز نانوذرات نقره وچاپ یک الگوی رسانا

دوره 35، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 13-25

10.18869/acadpub.jame.35.4.13

پرستو موچانی؛ رسول صراف مأموری؛ نسترن ریاحی نوری


تحت نظارت وف ایرانی