نویسنده = سید رحمان حسینی
آنیل انحلالی، پیرسازی دومرحله‌ای و بررسی خسارت هیدروژنی آلیاژ آلومینیوم 7075

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-10

10.18869/acadpub.jame.35.1.1

سلمان قلی‌پور؛ سیدرحمان حسینی؛ رضا شجاع‌رضوی


تحت نظارت وف ایرانی