نویسنده = خسرو فرمنش
بررسی تأثیر پارامترهای فرایند پیلگر بر رفتار تغییر شکل یک فولاد زنگ نزن آستنیتی

دوره 38، شماره 3، آذر 1398، صفحه 57-71

10.47176/jame.38.3.20701

محمدحسین موسی زاده میبدی؛ رضا وفایی؛ احسان محمدشریفی؛ خسرو فرمنش


بررسی رفتار تغییر شکل داغ فولاد زنگ‌نزن 321 توسط آزمون فشار داغ و شبیه‌سازی آن با استفاده از معادلات ساختاری

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 63-72

10.29252/jame.36.3.63

هومن چویلیان؛ خسرو فرمنش؛ عبدالرضا سلطانی پور؛ اسماعیل مقصودی


تحت نظارت وف ایرانی