نویسنده = احسان محمدشریفی
اثر عامل کیلیت‌کننده بر ریخت و تحول فازی نانوذرات اسپینل سنتز شده به‌روش سل- ژل

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 33-42

10.47176/jame.38.4.20531

محمد رضا لقمان استرکی؛ حانیه قالی باف طوسی؛ احسان محمد شریفی؛ حسن شیخ؛ امیر الحاجی


بررسی تأثیر پارامترهای فرایند پیلگر بر رفتار تغییر شکل یک فولاد زنگ نزن آستنیتی

دوره 38، شماره 3، آذر 1398، صفحه 57-71

10.47176/jame.38.3.20701

محمدحسین موسی زاده میبدی؛ رضا وفایی؛ احسان محمدشریفی؛ خسرو فرمنش


تحت نظارت وف ایرانی