نویسنده = خشایار زمانی
تأثیر افزودن جزئی عنصر سیلیسیم بر رفتار الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی TiC/Ti3AlC2

دوره 42، شماره 3، آذر 1402، صفحه 49-60

10.47176/jame.42.3.1033

خشایار زمانی؛ مجید طاووسی؛ علی قاسمی؛ غلامرضا گردانی


بررسی رفتار الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی TiC/Ti3AlC2 سنتز شده به روش درجا

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 33-44

10.47176/jame.42.1.1017

خشایار زمانی؛ علی قاسمی؛ مجید طاووسی؛ غلامرضا گردانی


تحت نظارت وف ایرانی