کلیدواژه‌ها = چدن خاکستری
بهبود خواص سطح چدن خاکستری از طریق آلیاژسازی درجا

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 1-10

10.29252/jame.36.3.1

مرتضی خوبرو؛ علی مالکی؛ بهزاد نیرومند


تأثیر نوع ساختار و زبری سطح بر زاویه ترشوندگی یک چدن هیپویوتکتیک با آب

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 31-45

10.18869/acadpub.jame.35.2.31

سمیرا ریاحی؛ بهزاد نیرومند؛ بهزاد نیرومند


تحت نظارت وف ایرانی