کلیدواژه‌ها = اکسیداسیون
سنتز و ارزیابی نانوذرات مس/ اکسید مس (II) بر سطح طلا به‌روش اکسیداسیون شیمیایی

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-11

10.47176/jame.40.2.22831

رعنا باقری؛ فتح الله کریم زاده؛ احمد کرمانپور؛ مهشید خرازیها


بررسی رفتار تغییر شکل گرم و داکتیلیته فولاد AISI H10

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 13-30

10.47176/jame.40.2.22123

مریم کمالی اردکانی؛ مریم مرکباتی؛ مریم مرکباتی


سینتیک اکسیداسیون ذرات پودری منیزیم در شرایط غیرهمدما

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 75-87

10.47176/jame.39.1.21061

محمد سلطانی؛ امیر سیف الدینی؛ سعید حسنی


بررسی خواص فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با Co/Y2O3 به‌روش آبکاری الکتریکی با جریان مستقیم

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 87-102

10.29252/jame.38.1.87

فاطمه سعیدپور؛ مرتضی زندرحیمی؛ هادی ابراهیمی فر


تحت نظارت وف ایرانی