کلیدواژه‌ها = تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای
استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی در شبیه‌سازی فرایند تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای نمونه کامپوزیتی Si3N4-SiO2

دوره 35، شماره 3، آذر 1395، صفحه 29-43

10.18869/acadpub.jame.35.3.29

محمد رضازاده؛ احمد ساعتچی؛ رحمت اله عمادی؛ احمد ساعتچی؛ علی قاسمی؛ مسعود رضایی نیا


تحت نظارت وف ایرانی