کلیدواژه‌ها = تبلور مجدد دینامیکی
بررسی رفتار تغییر شکل گرم فولاد ابزار W360 با استفاده از آزمایش فشار گرم

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 113-131

10.47176/jame.40.1.22122

رقیه امیرارسلانی؛ مریم مرکباتی؛ رشید مهدوی


بررسی رفتار تغییرشکل گرم سوپرآلیاژ Haynes 25 از طریق آزمایش کشش گرم

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-10

10.29252/jame.38.2.1

مهدی سمیعی زفرقندی؛ سید مهدی عباسی


بررسی رفتار تغییر شکل داغ فولاد زنگ‌نزن 321 توسط آزمون فشار داغ و شبیه‌سازی آن با استفاده از معادلات ساختاری

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 63-72

10.29252/jame.36.3.63

هومن چویلیان؛ خسرو فرمنش؛ عبدالرضا سلطانی پور؛ اسماعیل مقصودی


تحت نظارت وف ایرانی