کلیدواژه‌ها = ساختار بلوری
تأثیر روش ساخت بر فرایند تشکیل فاز و ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نمونه‌های Mn2.5Ge

دوره 35، شماره 3، آذر 1395، صفحه 45-56

10.18869/acadpub.jame.35.3.45

رضوان سبحانی؛ محسن حکیمی؛ محسن خواجه امینیان؛ پرویز کاملی


حذف ساختار Mn3Ga با تقارن بلوری کم از محلول آلیاژسازی Mn-Ga با افزودن Ge

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 55-65

10.18869/acadpub.jame.35.2.55

فریبا نظری؛ محسن حکیمی؛ حسین مختاری؛ امیرسجاد اسماعیلی


اثر دمای بازپخت بر خواص اپتیکی و ساختاری نانوذرات ZnS

دوره 30، شماره 1، تیر 1390، صفحه 85-89

رحیم لطفی اوریمی؛ ولی اصغری؛ محمدرضا لشکربلوکی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی