کلیدواژه‌ها = پیل سوختی اکسید جامد
ایجاد پوشش اسپینلی فریت مس روی فولاد AISI430 برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد

دوره 39، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 23-44

10.47176/jame.39.4.19662

سیده نرجس حسینی؛ فتح الله کریم زاده؛ محمد حسین عنایتی


بررسی خواص فولاد Crofer 22APU پوشش داده شده با Co/Y2O3 به‌روش آبکاری الکتریکی با جریان مستقیم

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 87-102

10.29252/jame.38.1.87

فاطمه سعیدپور؛ مرتضی زندرحیمی؛ هادی ابراهیمی فر


تحت نظارت وف ایرانی