کلیدواژه‌ها = آسیاب‌کاری
بررسی رفتار الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی TiC/Ti3AlC2 سنتز شده به روش درجا

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 33-44

10.47176/jame.42.1.1017

خشایار زمانی؛ علی قاسمی؛ مجید طاووسی؛ غلامرضا گردانی


حذف ساختار Mn3Ga با تقارن بلوری کم از محلول آلیاژسازی Mn-Ga با افزودن Ge

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 55-65

10.18869/acadpub.jame.35.2.55

فریبا نظری؛ محسن حکیمی؛ حسین مختاری؛ امیرسجاد اسماعیلی


تحت نظارت وف ایرانی