کلیدواژه‌ها = آلیاژ Ti-6Al-4V
ارزیابی تاثیر ولتاژ آندایزینگ بر رفتار تریبوخوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V در شرایط آندایز شده

دوره 33، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 37-49

محمدرضا گرسیوزجزی؛ محمدعلی گلعذار؛ محمدعلی گلعذار؛ کیوان رئیسی؛ کیوان رئیسی


تحولات زیر ساختاری آلیاژ Ti-6AL-4V در حین تغییر شکل گرم

دوره 23، شماره 1، تیر 1383، صفحه 189-201

خسرو فرمنش و عباس نجفی‌زاده


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی