کلیدواژه‌ها = رفتار سایشی
بررسی خواص پوشش MoS2-Cr ایجاد شده توسط فرایند پراکنش مگنترونی DC

دوره 37، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 25-41

10.29252/jame.37.4.25

مهدی اکبرزاده؛ مرتضی زند رحیمی؛ احسان مرادپور


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی