کلیدواژه‌ها = تفرق
رفتار لرزه‌ای تپه‌های دوبعدی نیم‌سینوسی در برابر امواج مهاجم قائم

دوره 26، شماره 1، تیر 1386، صفحه 109-130

محسن کمالیان؛ محمدکاظم جعفری و عبداله سهرابی بیدار


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی