نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپ ویند تعمیم یک روش «آپ ویند» به نواحی زیر صوت در حل معادلات سهموی شده ناویر - استوکس [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 155-165]
 • آستنیت الگوی جدایش میکروسکوپی آلومینیم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریز ساختار زمینه چدنها با گرافیت کروی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 177-188]
 • آلومینیم الگوی جدایش میکروسکوپی آلومینیم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریز ساختار زمینه چدنها با گرافیت کروی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 177-188]
 • آلیاژ تیتانیوم Ti-6242Si تمرکز سیلان به واسطه نرم شدن ناشی از تغییر شکل در فشردن جانبی استوانه [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 175-188]
 • آندایزینگ بررسی شکست الکتریکی لایه‌های اکسید آندی ایجاد شده بر روی تیتانیم درمحلولهای پایه فسفات [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 201-213]

ا

 • ابر صوتی تعمیم یک روش «آپ ویند» به نواحی زیر صوت در حل معادلات سهموی شده ناویر - استوکس [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 155-165]
 • اجزای محدود ارائه یک عنصر جایگزین برای ستون مشبک بر اساس روش عناصر محدود تئوری و نتایج عددی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 57-73]
 • اجزای محدود تعیین ضرایب ظرفیت باربری خاک به کمک اجزای محدود مبتنی بر مدل الاستیک - موهر کولمب [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 75-90]
 • اجزای محدود الگوی دگرشکلیهای خاک بر اثر احداث تونل دایره‌ای در آن [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 83-102]
 • اختلاف محدود تحلیل سه بعدی هیدرودینامیکی و گرمایی در محاسبه مقاومت گرمایی مبدل میکروکانالی با سیال غیر نیوتنی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 129-142]
 • اسکلت الگوریتمی موازی‌سازی الگوریتمهای ژنتیکی با استفاده از اسکلتهای الگوریتمی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 1-19]
 • اسکنر کالیبراسیون رنگی اسکنر برای منسوجات بوسیله شبکه عصبی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 215-224]
 • افزایش نواحی کنترل بررسی و ارائه یک لینک DC شبه رزونانسی سری جدید [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 17-29]
 • اکسید آندی بررسی شکست الکتریکی لایه‌های اکسید آندی ایجاد شده بر روی تیتانیم درمحلولهای پایه فسفات [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 201-213]
 • الگوریتم ژنتیکی موازی موازی‌سازی الگوریتمهای ژنتیکی با استفاده از اسکلتهای الگوریتمی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 1-19]
 • اندرکنش اینرسی مطالعه آزمایشگاهی(میز لرزان) اثرات اندرکنش خاک- سازه در پاسخ لرزه‌ای ساختمانهای مجاور هم [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 51-71]
 • اندرکنش خاک-سازه مطالعه آزمایشگاهی(میز لرزان) اثرات اندرکنش خاک- سازه در پاسخ لرزه‌ای ساختمانهای مجاور هم [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 51-71]
 • اندرکنش سینماتیکی مطالعه آزمایشگاهی(میز لرزان) اثرات اندرکنش خاک- سازه در پاسخ لرزه‌ای ساختمانهای مجاور هم [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 51-71]
 • اینورتر بررسی و ارائه یک لینک DC شبه رزونانسی سری جدید [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 17-29]
 • اینورتر منبع ولتاژ پیاده سازی عملی روشهای کنترل برداری و اسکالر بر روی یک ماشین درایو سنکرون مغناطیس دائم از نوع سطحی روتور توسط یک رایانه شخصی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 1-16]

پ

 • پاسخ غیر خطی رفتار غیر خطی قابهای با سیستم مهاربند زانویی تحت تأثیر زلزره [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 103-116]
 • پایداری تحلیل دینامپیک و پایداری مکانیزم بادامک- پیرو انعطاف پذیر [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 117-136]
 • پردازش تصویر کاربرد تبدیل رادن در تشخیص زاویه دوران اجسام و اسناد چند زبانه [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 31-45]
 • پلاسما فلزینه کاری پلیمرها: مس روی سیکلوتن [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 167-174]
 • پلیمریزاسیون تهیه لایه‌های نازک سرامیکی به روش Sol-Gel [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 189-200]
 • پیرو تحلیل دینامپیک و پایداری مکانیزم بادامک- پیرو انعطاف پذیر [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 117-136]

ت

 • تئوری فلوکه تحلیل دینامپیک و پایداری مکانیزم بادامک- پیرو انعطاف پذیر [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 117-136]
 • تبدیل رادن کاربرد تبدیل رادن در تشخیص زاویه دوران اجسام و اسناد چند زبانه [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 31-45]
 • تحلیل اجزای محدود تحلیل اجزای محدود فرایند شکل دهی داغ با استفاده از مدل پیش‌بینی تنش جریان [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 143-153]
 • تحلیل دینامیکی تحلیل دینامپیک و پایداری مکانیزم بادامک- پیرو انعطاف پذیر [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 117-136]
 • تشخیص کجی اسناد چند زبانه کاربرد تبدیل رادن در تشخیص زاویه دوران اجسام و اسناد چند زبانه [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 31-45]
 • تشعشع شبیه سازی عددی سه بعدی محفظه احتراق توربین گاز [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 137-148]
 • تطبیق تصاویر کاربرد تبدیل رادن در تشخیص زاویه دوران اجسام و اسناد چند زبانه [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 31-45]
 • تغییر فرمهای برشی ارائه یک عنصر جایگزین برای ستون مشبک بر اساس روش عناصر محدود تئوری و نتایج عددی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 57-73]
 • تلفات بررسی و ارائه یک لینک DC شبه رزونانسی سری جدید [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 17-29]
 • تمرکز سیلان تمرکز سیلان به واسطه نرم شدن ناشی از تغییر شکل در فشردن جانبی استوانه [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 175-188]
 • تنش جریان تحلیل اجزای محدود فرایند شکل دهی داغ با استفاده از مدل پیش‌بینی تنش جریان [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 143-153]
 • توپولوژی مجازی موازی‌سازی الگوریتمهای ژنتیکی با استفاده از اسکلتهای الگوریتمی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 1-19]
 • تونل الگوی دگرشکلیهای خاک بر اثر احداث تونل دایره‌ای در آن [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 83-102]

ج

 • جدایش میکروسکوپی الگوی جدایش میکروسکوپی آلومینیم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریز ساختار زمینه چدنها با گرافیت کروی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 177-188]
 • جریان با سطح آزاد شبیه‌سازی جریانهای با سطح آزاد و مقایسه شرایط مرزی تقارنی و دقیق در سطح آزاد [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 161-176]
 • جریان چرخشی شبیه سازی عددی سه بعدی محفظه احتراق توربین گاز [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 137-148]
 • جریان غیرخطی تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه‌ای با روش اجزای محدود در شبکه ثابت [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 91-108]
 • جریان غیر دارسی تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه‌ای با روش اجزای محدود در شبکه ثابت [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 91-108]
 • جریان مغشوش شبیه سازی عددی سه بعدی محفظه احتراق توربین گاز [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 137-148]

چ

 • چدن با گرافیت کروی الگوی جدایش میکروسکوپی آلومینیم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریز ساختار زمینه چدنها با گرافیت کروی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 177-188]
 • چسبندگی فلزینه کاری پلیمرها: مس روی سیکلوتن [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 167-174]
 • چند لایه فلزینه کاری پلیمرها: مس روی سیکلوتن [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 167-174]

ح

 • حل الاستیک الگوی دگرشکلیهای خاک بر اثر احداث تونل دایره‌ای در آن [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 83-102]

خ

 • خطی سازی با فیدبک کنترل سرعت تطبیقی سرو درایوهای القایی سه فاز بر پایه تئوری خطی‌سازی با فیدبک [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 21-34]
 • خواص تر مو مکانیکی مقاومت به گسترش ترک در دماهای بالا و نقش ارتباطی آن با مقاومت به شوک و خستگی گرمایی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 189-202]

د

 • دگر شکلی‌ و نشست الگوی دگرشکلیهای خاک بر اثر احداث تونل دایره‌ای در آن [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 83-102]

ر

 • روش اجزای محدود تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه‌ای با روش اجزای محدود در شبکه ثابت [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 91-108]
 • ریزساختار الگوی جدایش میکروسکوپی آلومینیم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریز ساختار زمینه چدنها با گرافیت کروی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 177-188]
 • ریزساختار فرایند پرچکاری داغ تحلیل اجزای محدود فرایند شکل دهی داغ با استفاده از مدل پیش‌بینی تنش جریان [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 143-153]

ز

 • زلزله رفتار غیر خطی قابهای با سیستم مهاربند زانویی تحت تأثیر زلزره [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 103-116]
 • زمینهای سست الگوی دگرشکلیهای خاک بر اثر احداث تونل دایره‌ای در آن [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 83-102]

س

 • ساختمانهای مجاور هم مطالعه آزمایشگاهی(میز لرزان) اثرات اندرکنش خاک- سازه در پاسخ لرزه‌ای ساختمانهای مجاور هم [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 51-71]
 • ستون مشبک ارائه یک عنصر جایگزین برای ستون مشبک بر اساس روش عناصر محدود تئوری و نتایج عددی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 57-73]
 • سد سنگریزه‌ای تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه‌ای با روش اجزای محدود در شبکه ثابت [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 91-108]
 • سرو درایو القایی کنترل سرعت تطبیقی سرو درایوهای القایی سه فاز بر پایه تئوری خطی‌سازی با فیدبک [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 21-34]
 • سه بعدی تحلیل سه بعدی هیدرودینامیکی و گرمایی در محاسبه مقاومت گرمایی مبدل میکروکانالی با سیال غیر نیوتنی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 129-142]
 • سوئیچینگ نرم بررسی و ارائه یک لینک DC شبه رزونانسی سری جدید [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 17-29]
 • سیال غیر نیوتنی تحلیل سه بعدی هیدرودینامیکی و گرمایی در محاسبه مقاومت گرمایی مبدل میکروکانالی با سیال غیر نیوتنی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 129-142]
 • سیستم غیر خطی، خطی ساز ورودی، خروجی کنترل تعقیب یک سیستم غیر خطی MIMO نامعین با استفاده از سطوح لغزشی بهبود یافته به منظور مانورهای چرخشی با زاویه وضعیت بزرگ ماهواره بر روی مدار [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 203-209]
 • سیکلوتن فلزینه کاری پلیمرها: مس روی سیکلوتن [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 167-174]
 • سیلیسیم الگوی جدایش میکروسکوپی آلومینیم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریز ساختار زمینه چدنها با گرافیت کروی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 177-188]

ش

 • شبکه ثابت تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه‌ای با روش اجزای محدود در شبکه ثابت [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 91-108]
 • شبکه عصبی پرسپترون کالیبراسیون رنگی اسکنر برای منسوجات بوسیله شبکه عصبی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 215-224]
 • شعله‌ دیفیوژن شبیه سازی عددی سه بعدی محفظه احتراق توربین گاز [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 137-148]
 • شکست الکتریکی بررسی شکست الکتریکی لایه‌های اکسید آندی ایجاد شده بر روی تیتانیم درمحلولهای پایه فسفات [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 201-213]

ض

 • ضرایب ظرفیت باربری خاک تعیین ضرایب ظرفیت باربری خاک به کمک اجزای محدود مبتنی بر مدل الاستیک - موهر کولمب [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 75-90]

ع

 • عنصر جایگزین ارائه یک عنصر جایگزین برای ستون مشبک بر اساس روش عناصر محدود تئوری و نتایج عددی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 57-73]

ف

 • فرایند Sol-Gel الکوکسید تهیه لایه‌های نازک سرامیکی به روش Sol-Gel [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 189-200]
 • فرایند شکل دهی داغ تحلیل اجزای محدود فرایند شکل دهی داغ با استفاده از مدل پیش‌بینی تنش جریان [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 143-153]
 • فشار غیر هیدروستاتیک شبیه‌سازی جریانهای با سطح آزاد و مقایسه شرایط مرزی تقارنی و دقیق در سطح آزاد [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 161-176]
 • فلزینه کاری فلزینه کاری پلیمرها: مس روی سیکلوتن [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 167-174]

ق

 • قابهای سه‌بعدی ارائه یک عنصر جایگزین برای ستون مشبک بر اساس روش عناصر محدود تئوری و نتایج عددی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 57-73]

ک

 • کاربرد رایانه در صنعت کاربرد تبدیل رادن در تشخیص زاویه دوران اجسام و اسناد چند زبانه [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 31-45]
 • کالیبراسیون رنگی کالیبراسیون رنگی اسکنر برای منسوجات بوسیله شبکه عصبی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 215-224]
 • کنترل اسکالر و برداری پیاده سازی عملی روشهای کنترل برداری و اسکالر بر روی یک ماشین درایو سنکرون مغناطیس دائم از نوع سطحی روتور توسط یک رایانه شخصی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 1-16]
 • کنترل با رایانه پیاده سازی عملی روشهای کنترل برداری و اسکالر بر روی یک ماشین درایو سنکرون مغناطیس دائم از نوع سطحی روتور توسط یک رایانه شخصی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 1-16]
 • کنترل تطبیقی به‌‌کارگیری روش کنترل تطبیقی مستقیم برای سیستم قلب و عروق [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 35-49]
 • کنترل سرعت تطبیقی کنترل سرعت تطبیقی سرو درایوهای القایی سه فاز بر پایه تئوری خطی‌سازی با فیدبک [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 21-34]
 • کنترل وضعیت ماهواره، کنترل مد لغزشی کنترل تعقیب یک سیستم غیر خطی MIMO نامعین با استفاده از سطوح لغزشی بهبود یافته به منظور مانورهای چرخشی با زاویه وضعیت بزرگ ماهواره بر روی مدار [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 203-209]

گ

ل

 • لایه اختلاط شبیه‌سازی جریانهای با سطح آزاد و مقایسه شرایط مرزی تقارنی و دقیق در سطح آزاد [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 161-176]
 • لینک شبه رزونانسی سری جدید بررسی و ارائه یک لینک DC شبه رزونانسی سری جدید [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 17-29]

م

 • ماشین درایو پیاده سازی عملی روشهای کنترل برداری و اسکالر بر روی یک ماشین درایو سنکرون مغناطیس دائم از نوع سطحی روتور توسط یک رایانه شخصی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 1-16]
 • ماشین سنکرون پیاده سازی عملی روشهای کنترل برداری و اسکالر بر روی یک ماشین درایو سنکرون مغناطیس دائم از نوع سطحی روتور توسط یک رایانه شخصی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 1-16]
 • مبدل میکروکانالی تحلیل سه بعدی هیدرودینامیکی و گرمایی در محاسبه مقاومت گرمایی مبدل میکروکانالی با سیال غیر نیوتنی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 129-142]
 • محفظه احتراق صنعتی شبیه سازی عددی سه بعدی محفظه احتراق توربین گاز [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 137-148]
 • محلول فسفات بررسی شکست الکتریکی لایه‌های اکسید آندی ایجاد شده بر روی تیتانیم درمحلولهای پایه فسفات [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 201-213]
 • مدل دو برشه تمرکز سیلان به واسطه نرم شدن ناشی از تغییر شکل در فشردن جانبی استوانه [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 175-188]
 • مدل کارایی موازی‌سازی الگوریتمهای ژنتیکی با استفاده از اسکلتهای الگوریتمی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 1-19]
 • مغناطیس دائم پیاده سازی عملی روشهای کنترل برداری و اسکالر بر روی یک ماشین درایو سنکرون مغناطیس دائم از نوع سطحی روتور توسط یک رایانه شخصی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 1-16]
 • مقاومت به شوک گرمایی مقاومت به گسترش ترک در دماهای بالا و نقش ارتباطی آن با مقاومت به شوک و خستگی گرمایی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 189-202]
 • مقاومت به گسترش ترک مقاومت به گسترش ترک در دماهای بالا و نقش ارتباطی آن با مقاومت به شوک و خستگی گرمایی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 189-202]
 • مقاومت گرمایی تحلیل سه بعدی هیدرودینامیکی و گرمایی در محاسبه مقاومت گرمایی مبدل میکروکانالی با سیال غیر نیوتنی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 129-142]
 • مکانیزم بادامک تحلیل دینامپیک و پایداری مکانیزم بادامک- پیرو انعطاف پذیر [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 117-136]
 • مهاجرت موازی‌سازی الگوریتمهای ژنتیکی با استفاده از اسکلتهای الگوریتمی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 1-19]
 • مهاربند زانویی رفتار غیر خطی قابهای با سیستم مهاربند زانویی تحت تأثیر زلزره [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 103-116]
 • موهر- کولمب تعیین ضرایب ظرفیت باربری خاک به کمک اجزای محدود مبتنی بر مدل الاستیک - موهر کولمب [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 75-90]

ن

 • ناویر-استوکس تعمیم یک روش «آپ ویند» به نواحی زیر صوت در حل معادلات سهموی شده ناویر - استوکس [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 155-165]
 • نمونه‌های آموزشی انتخابی کالیبراسیون رنگی اسکنر برای منسوجات بوسیله شبکه عصبی [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 215-224]
 • نوارهای برشی تمرکز سیلان به واسطه نرم شدن ناشی از تغییر شکل در فشردن جانبی استوانه [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 175-188]
 • نوع سطحی روتور پیاده سازی عملی روشهای کنترل برداری و اسکالر بر روی یک ماشین درایو سنکرون مغناطیس دائم از نوع سطحی روتور توسط یک رایانه شخصی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 1-16]
 • نیترورسیلیسیم مقاومت به گسترش ترک در دماهای بالا و نقش ارتباطی آن با مقاومت به شوک و خستگی گرمایی [دوره 22، شماره 1، 1382، صفحه 189-202]

ه

 • هیدرولیز تهیه لایه‌های نازک سرامیکی به روش Sol-Gel [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 189-200]

ی

 • یتانیم بررسی شکست الکتریکی لایه‌های اکسید آندی ایجاد شده بر روی تیتانیم درمحلولهای پایه فسفات [دوره 22، شماره 2، 1382، صفحه 201-213]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی