نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبکاری با جریان متناوب رسوب الکتروشیمیایی نانووایر آلیاژ سه جزیی Ni-Fe-Co [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 215-226]
 • آبگیر 45 درجه تحلیل عددی و آزمایشگاهی تاثیر نسبت دبی‌های کانال آبگیر به کانال اصلی برجداشدگی جریان در آبگیر45 درجه با انتهای باز [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 213-232]
 • آزمایش مدل کاهش مقاومت هیدرودینامیکی شناورهای کاتاماران توسط هیدروفویل [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 251-269]
 • آزمایش نفوذ استاندارد ارزیابی روشهای تعیین ظرفیت باربری شمعها در خاکهای دانه‌ای برمبنای نتایج آزمایش نفوذ استاندارد(SPT) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 77-95]
 • آستانه‌ گذاری قالبی بهبود آشکارسازی اهداف راداری با استفاده از نویززدائی برپایه تبدیل موجک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 17-29]
 • آستانه‌ گذاری کوچکترین حداکثر بهبود آشکارسازی اهداف راداری با استفاده از نویززدائی برپایه تبدیل موجک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 17-29]
 • آشکارساز انرژی بهبود آشکارسازی اهداف راداری با استفاده از نویززدائی برپایه تبدیل موجک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 17-29]
 • آشکارسازی‏‏‏‏‏‎‎‏‏‏‏‏‏ بهبود آشکارسازی اهداف راداری با استفاده از نویززدائی برپایه تبدیل موجک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 17-29]
 • آهن اسفنجی بررسی اثرات پوشش‌دهی گندله گل‌گهر- چادرملو بر رفتار آن در فرایند احیای مستقیم [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 425-433]

ا

 • اجزای انعطاف پذیر کنترل بهینه نزدیک حداقل زمان ماهواره دارای اجزاء انعطاف‌پذیر در مانورچرخشی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 123-135]
 • اجزای‌ محدود تحلیل ستونهای فولادی جدارنازک پر شده با بتن توسط روش اجزای محدود غیرخطی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 391-399]
 • احیای مستقیم بررسی اثرات پوشش‌دهی گندله گل‌گهر- چادرملو بر رفتار آن در فرایند احیای مستقیم [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 425-433]
 • ارزش زمانی پول یک روش ابتکاری نوین برای مسئله هزینه - زمان پروژه‌ها، با احتساب ارزش زمانی پول [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 31-46]
 • ارزش فعلی یک روش ابتکاری نوین برای مسئله هزینه - زمان پروژه‌ها، با احتساب ارزش زمانی پول [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 31-46]
 • استحکام کششی مرسرایزینگ گرم پارچه مخلوط پنبه ـ پلی‌استر بررسی تأثیر دمای حمام قلیایی بر استحکام کششی، کاهش وزن و درصد جمع‌شدگی پارچه [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 355-365]
 • استحکام نخ بررسی اثر تغییر هندسه غلتکهای کشش بر خواص نخ در ریسندگی رینگ [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 367-380]
 • اسید سولفوریک تعیین شرایط بهینه لیچینگ احیایی سنگ معدن کبالت تیدر با روش تاگوچی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 337-354]
 • اعتبار سنجی تقاطعی اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه‌ای در براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه مورد ی برروی بارندگی جنوب غرب ایران) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 59-75]
 • اغتشاش بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 271-282]
 • افت انرژی در پرش کنترل پرش هیدرولیکی با یک و دو دیواره ممتد در حوضچه آرامش افقی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 97-119]
 • الگوریتم انتشار به عقب استفاده از الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش بینی خصوصیات کششی نخهای مغزی دار با مغزی نایلون و رویه پنبه [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 241-251]
 • الگوی جریان بررسی آزمایشگاهی نوسانات فشار در مقطع مجاری آب‌بر حاوی جریان ناپایدار آب و هوا [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 69-86]
 • انتشار یونی ارزیابی طرح بهینه برای مدفن زباله از طریق محاسبات انتقال آلودگی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 135-153]
 • انتقال آلودگی ارزیابی طرح بهینه برای مدفن زباله از طریق محاسبات انتقال آلودگی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 135-153]
 • انتقال گرما و جرم اندازه‌گیری انتقال گرما به‌کمک انتقال جرم از یک ردیف لوله داخل کانال [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 315-325]
 • اندرکنش خاک-سازه بررسی تاثیر شرایط تکیه گاهی و ساختگاهی بر رفتار دینامیکی و پاسخ لرزه ای پل غدیر [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 177-196]
 • اور سامرفلد بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 271-282]
 • ایران اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه‌ای در براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه مورد ی برروی بارندگی جنوب غرب ایران) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 59-75]

ب

 • بارندگی روزانه اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه‌ای در براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه مورد ی برروی بارندگی جنوب غرب ایران) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 59-75]
 • بارنهایی شمع ارزیابی روشهای تعیین ظرفیت باربری شمعها در خاکهای دانه‌ای برمبنای نتایج آزمایش نفوذ استاندارد(SPT) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 77-95]
 • بتن بررسی تأثیر پودر سنگ آهک بر مقاومت فشاری بتن حاوی میکروسیلیس و بهینه‌سازی طرح اختلاط با استفاده از منحنیهای هم پاسخ [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 401-411]
 • بتن غلتکی بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت سایشی وفرسایشی بتن غلتکی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 155-176]
 • بتن فولادی تحلیل ستونهای فولادی جدارنازک پر شده با بتن توسط روش اجزای محدود غیرخطی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 391-399]
 • بدنه مدور طویل بررسی تجربی جریان مافوق‌صوت حول یک بدنه مدور طویل [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 171-191]
 • برنامه ریزی پویا روشی کارا برای کاهش فاصله ثانویه در حل نوع خاصی از مسئله کوله پشتی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 47-57]
 • برنامه‌ریزی توسعه شبکه روش نوین برنامه‌ریزی توسعه و جایابی نیروگاهها با لحاظ کردن محدودیت خطوط انتقال [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 1-15]
 • برنامه‌ریزی توسعه نیروگاهها روش نوین برنامه‌ریزی توسعه و جایابی نیروگاهها با لحاظ کردن محدودیت خطوط انتقال [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 1-15]
 • بزرگنمایی تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافی دو‌بعدی ناهمگن در حوزه زمان با استفاده از روش اجزای مرزی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 51-68]

پ

 • پارچه مخلوط پنبه ـ پلی استر مرسرایزینگ گرم پارچه مخلوط پنبه ـ پلی‌استر بررسی تأثیر دمای حمام قلیایی بر استحکام کششی، کاهش وزن و درصد جمع‌شدگی پارچه [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 355-365]
 • پایداری خنثی بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 271-282]
 • پردازش داده‌ها ارزیابی روشهای تعیین ظرفیت باربری شمعها در خاکهای دانه‌ای برمبنای نتایج آزمایش نفوذ استاندارد(SPT) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 77-95]
 • پرش هیدرولیکی کنترل پرش هیدرولیکی با یک و دو دیواره ممتد در حوضچه آرامش افقی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 97-119]
 • پودر سنگ آهک بررسی تأثیر پودر سنگ آهک بر مقاومت فشاری بتن حاوی میکروسیلیس و بهینه‌سازی طرح اختلاط با استفاده از منحنیهای هم پاسخ [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 401-411]
 • پوشش دهی گندله بررسی اثرات پوشش‌دهی گندله گل‌گهر- چادرملو بر رفتار آن در فرایند احیای مستقیم [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 425-433]
 • پیر شده تاثیر ساختار میکروسکوپی بر جوش‌پذیری فولاد ریختگی25Cr-35Ni [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 327-336]

ت

 • تاثیرات ساختگاه تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافی دو‌بعدی ناهمگن در حوزه زمان با استفاده از روش اجزای مرزی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 51-68]
 • تبدیل موجک بهبود آشکارسازی اهداف راداری با استفاده از نویززدائی برپایه تبدیل موجک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 17-29]
 • تحلیل اکسرژی تحلیل ترمو-اقتصادی سیکلهای نیروگاهی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 413-424]
 • تحلیل ترمو الاستیک پلاستیک تحلیل تغییرشکل ترموالاستیک پلاستیک ورق در فرایند شکل‌دهی خمکاری شعله‌ای [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 159-170]
 • تحلیل خمیری بررسی رفتار تیرهای لانه زنبوری مدفون در بتن [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 121-134]
 • تحلیل خوشه‌ای اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه‌ای در براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه مورد ی برروی بارندگی جنوب غرب ایران) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 59-75]
 • تحلیل طیفی به کارگیری ضریب مشارکت جرمی در تعیین محدوده غیر کلاسیک سازه‌های جداسازی شده جرمی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 29-49]
 • تراکم بررسی ناهمسانگردی مقاومت برشی خاکهای چسبنده‌اصطکاکی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 87-103]
 • تراکم ایستگاه اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه‌ای در براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه مورد ی برروی بارندگی جنوب غرب ایران) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 59-75]
 • ترمو-اقتصادی تحلیل ترمو-اقتصادی سیکلهای نیروگاهی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 413-424]
 • تصدیق متقاطع استفاده از الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش بینی خصوصیات کششی نخهای مغزی دار با مغزی نایلون و رویه پنبه [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 241-251]
 • تطبیق رنگی مقایسه مدلهای ظاهر رنگی CIECAM97s و نسخه اصلاح شده آن در توصیف ظاهر رنگی یک منسوج [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 227-239]
 • تعادل بین هزینه و زمان یک روش ابتکاری نوین برای مسئله هزینه - زمان پروژه‌ها، با احتساب ارزش زمانی پول [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 31-46]
 • تفرق تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافی دو‌بعدی ناهمگن در حوزه زمان با استفاده از روش اجزای مرزی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 51-68]
 • توپوگرافی دوبعدی تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافی دو‌بعدی ناهمگن در حوزه زمان با استفاده از روش اجزای مرزی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 51-68]
 • توزیع فشار بررسی تجربی جریان مافوق‌صوت حول یک بدنه مدور طویل [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 171-191]

ج

 • جایابی نیروگاهها روش نوین برنامه‌ریزی توسعه و جایابی نیروگاهها با لحاظ کردن محدودیت خطوط انتقال [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 1-15]
 • جداسازی جرمی به کارگیری ضریب مشارکت جرمی در تعیین محدوده غیر کلاسیک سازه‌های جداسازی شده جرمی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 29-49]
 • جداشدگی جریان تحلیل عددی و آزمایشگاهی تاثیر نسبت دبی‌های کانال آبگیر به کانال اصلی برجداشدگی جریان در آبگیر45 درجه با انتهای باز [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 213-232]
 • جریان برشی بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 271-282]
 • جریان دو‌فازی تحلیل عددی مشخصه‌های دینامیکی مؤثر در دتونیشن ابر دو‌فازی سوخت و هوا [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 105-122]
 • جریان دو فازی بررسی آزمایشگاهی نوسانات فشار در مقطع مجاری آب‌بر حاوی جریان ناپایدار آب و هوا [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 69-86]
 • جریان لخته‌ای بررسی آزمایشگاهی نوسانات فشار در مقطع مجاری آب‌بر حاوی جریان ناپایدار آب و هوا [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 69-86]
 • جریان مافوق‌صوت بررسی تجربی جریان مافوق‌صوت حول یک بدنه مدور طویل [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 171-191]
 • جمع شدگی پارچه مرسرایزینگ گرم پارچه مخلوط پنبه ـ پلی‌استر بررسی تأثیر دمای حمام قلیایی بر استحکام کششی، کاهش وزن و درصد جمع‌شدگی پارچه [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 355-365]
 • جهت یابی شار استاتور ارزیابی روش LPF و PCLPF و پیشنهاد یک روش جدید برای حل مشکل dc offset در کنترل برداری مستقیم موتورهای القایی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 1-14]
 • جوش پذیری تاثیر ساختار میکروسکوپی بر جوش‌پذیری فولاد ریختگی25Cr-35Ni [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 327-336]

ح

 • حل عددی تحلیل عددی و آزمایشگاهی تاثیر نسبت دبی‌های کانال آبگیر به کانال اصلی برجداشدگی جریان در آبگیر45 درجه با انتهای باز [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 213-232]
 • حل عددی تحلیل عددی مشخصه‌های دینامیکی مؤثر در دتونیشن ابر دو‌فازی سوخت و هوا [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 105-122]
 • حوزه زمان تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافی دو‌بعدی ناهمگن در حوزه زمان با استفاده از روش اجزای مرزی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 51-68]
 • حوضچه آرامش و کنترل پرش کنترل پرش هیدرولیکی با یک و دو دیواره ممتد در حوضچه آرامش افقی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 97-119]

خ

 • خا‌کهای چسبنده ‌اصطکاکی بررسی ناهمسانگردی مقاومت برشی خاکهای چسبنده‌اصطکاکی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 87-103]
 • خطای میرایی حل معادلات اویلر بر روی شبکه‌های بدون سازمان سه بعدی به روش GMRES+LU-SGS و یک جمله استهلاک ضمنی جدید [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 233-249]
 • خواص کششی استفاده از الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش بینی خصوصیات کششی نخهای مغزی دار با مغزی نایلون و رویه پنبه [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 241-251]
 • خوشه دار شدن DRI بررسی اثرات پوشش‌دهی گندله گل‌گهر- چادرملو بر رفتار آن در فرایند احیای مستقیم [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 425-433]

د

 • دتونیشن تحلیل عددی مشخصه‌های دینامیکی مؤثر در دتونیشن ابر دو‌فازی سوخت و هوا [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 105-122]
 • درز ریل و ریل کوتاه درزهای گونیا در قوسهای مسیر راه آهن [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 197-211]
 • دستگاه تعویض خط در خطوط جوشکاری شده پیوسته بررسی محاسبات دستگاههای تعویض خط جوشکاری شده پیوسته راه آهن [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 381-390]
 • دسته لوله اندازه‌گیری انتقال گرما به‌کمک انتقال جرم از یک ردیف لوله داخل کانال [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 315-325]
 • دینامیک پلها بررسی تاثیر شرایط تکیه گاهی و ساختگاهی بر رفتار دینامیکی و پاسخ لرزه ای پل غدیر [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 177-196]

ر

 • رادار بهبود آشکارسازی اهداف راداری با استفاده از نویززدائی برپایه تبدیل موجک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 17-29]
 • راندمان اجزاء تحلیل ترمو-اقتصادی سیکلهای نیروگاهی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 413-424]
 • راه‌آهن درزهای گونیا در قوسهای مسیر راه آهن [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 197-211]
 • رسوب آلیاژی رسوب الکتروشیمیایی نانووایر آلیاژ سه جزیی Ni-Fe-Co [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 215-226]
 • رفتار غیر خطی تحلیل ستونهای فولادی جدارنازک پر شده با بتن توسط روش اجزای محدود غیرخطی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 391-399]
 • رفتار لرزه ای پل بررسی تاثیر شرایط تکیه گاهی و ساختگاهی بر رفتار دینامیکی و پاسخ لرزه ای پل غدیر [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 177-196]
 • روانساز نیوتنی بررسی فرایند نورد سرد ورق همراه با روانسازی هیدرودینامیک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 283-297]
 • روانسازی هیدرودینامیک بررسی فرایند نورد سرد ورق همراه با روانسازی هیدرودینامیک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 283-297]
 • روبات متحرک دینامیک و کنترل حرکت سیستم‌های روباتیک دارای پایه متحرک [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 193-214]
 • روشGMRES+LU-SGS حل معادلات اویلر بر روی شبکه‌های بدون سازمان سه بعدی به روش GMRES+LU-SGS و یک جمله استهلاک ضمنی جدید [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 233-249]
 • روش اجزای مرزی تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافی دو‌بعدی ناهمگن در حوزه زمان با استفاده از روش اجزای مرزی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 51-68]
 • روش تجربی اندازه‌گیری انتقال گرما به‌کمک انتقال جرم از یک ردیف لوله داخل کانال [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 315-325]
 • روش تحلیل قاچی بررسی فرایند نورد سرد ورق همراه با روانسازی هیدرودینامیک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 283-297]
 • روش طیفی بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 271-282]
 • روش قاچی استفاده از روش قاچی اصلاح شده در نورد نامتقارن ورق [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 137-158]
 • ریختگی تاثیر ساختار میکروسکوپی بر جوش‌پذیری فولاد ریختگی25Cr-35Ni [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 327-336]
 • ریسندگی رینگ بررسی اثر تغییر هندسه غلتکهای کشش بر خواص نخ در ریسندگی رینگ [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 367-380]

ز

 • زمین آمار اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه‌ای در براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه مورد ی برروی بارندگی جنوب غرب ایران) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 59-75]
 • زیردست مرسرایزینگ گرم پارچه مخلوط پنبه ـ پلی‌استر بررسی تأثیر دمای حمام قلیایی بر استحکام کششی، کاهش وزن و درصد جمع‌شدگی پارچه [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 355-365]

س

 • ساختار میکروسکوپی تاثیر ساختار میکروسکوپی بر جوش‌پذیری فولاد ریختگی25Cr-35Ni [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 327-336]
 • ساختمان نخ بررسی اثر تغییر هندسه غلتکهای کشش بر خواص نخ در ریسندگی رینگ [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 367-380]
 • سازه‌های انحراف آب تحلیل عددی و آزمایشگاهی تاثیر نسبت دبی‌های کانال آبگیر به کانال اصلی برجداشدگی جریان در آبگیر45 درجه با انتهای باز [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 213-232]
 • ستونهای قوطی شکل تحلیل ستونهای فولادی جدارنازک پر شده با بتن توسط روش اجزای محدود غیرخطی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 391-399]
 • سری چبی شف بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 271-282]
 • سفره آب زیر زمینی ارزیابی طرح بهینه برای مدفن زباله از طریق محاسبات انتقال آلودگی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 135-153]
 • سقفهای تیرچه و بلوک بررسی رفتار تیرهای لانه زنبوری مدفون در بتن [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 121-134]
 • سیستمهای غیرکلاسیک به کارگیری ضریب مشارکت جرمی در تعیین محدوده غیر کلاسیک سازه‌های جداسازی شده جرمی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 29-49]
 • سیکل ترکیبی تحلیل ترمو-اقتصادی سیکلهای نیروگاهی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 413-424]
 • سیکل نیروگاه بخار تحلیل ترمو-اقتصادی سیکلهای نیروگاهی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 413-424]

ش

 • شبکه بدون سازمان سه بعدی حل معادلات اویلر بر روی شبکه‌های بدون سازمان سه بعدی به روش GMRES+LU-SGS و یک جمله استهلاک ضمنی جدید [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 233-249]
 • شبکه‌های توزیع آب تحلیل عددی و آزمایشگاهی تاثیر نسبت دبی‌های کانال آبگیر به کانال اصلی برجداشدگی جریان در آبگیر45 درجه با انتهای باز [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 213-232]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی استفاده از الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش بینی خصوصیات کششی نخهای مغزی دار با مغزی نایلون و رویه پنبه [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 241-251]
 • شرایط کرنش صفحه‌ای استفاده از روش قاچی اصلاح شده در نورد نامتقارن ورق [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 137-158]
 • شعاع هیدرولیکی بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت سایشی وفرسایشی بتن غلتکی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 155-176]
 • شکل‌دهی فرمان کنترلی کنترل بهینه نزدیک حداقل زمان ماهواره دارای اجزاء انعطاف‌پذیر در مانورچرخشی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 123-135]
 • شکل‌دهی ورق تحلیل تغییرشکل ترموالاستیک پلاستیک ورق در فرایند شکل‌دهی خمکاری شعله‌ای [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 159-170]
 • شمع ارزیابی روشهای تعیین ظرفیت باربری شمعها در خاکهای دانه‌ای برمبنای نتایج آزمایش نفوذ استاندارد(SPT) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 77-95]
 • شناور کاتاماران کاهش مقاومت هیدرودینامیکی شناورهای کاتاماران توسط هیدروفویل [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 251-269]

ض

 • ضریب اصطکاک استفاده از روش قاچی اصلاح شده در نورد نامتقارن ورق [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 137-158]
 • ضریب مشارکت الیاف بررسی اثر تغییر هندسه غلتکهای کشش بر خواص نخ در ریسندگی رینگ [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 367-380]
 • ضریب مشارکت جرمی به کارگیری ضریب مشارکت جرمی در تعیین محدوده غیر کلاسیک سازه‌های جداسازی شده جرمی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 29-49]

ط

 • طرح بهینه ارزیابی طرح بهینه برای مدفن زباله از طریق محاسبات انتقال آلودگی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 135-153]
 • طول گرداب پرش کنترل پرش هیدرولیکی با یک و دو دیواره ممتد در حوضچه آرامش افقی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 97-119]

ظ

 • ظرفیت باربری ارزیابی روشهای تعیین ظرفیت باربری شمعها در خاکهای دانه‌ای برمبنای نتایج آزمایش نفوذ استاندارد(SPT) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 77-95]
 • ظرفیت باربری بررسی رفتار تیرهای لانه زنبوری مدفون در بتن [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 121-134]

ع

 • عمق ثانویه پرش کنترل پرش هیدرولیکی با یک و دو دیواره ممتد در حوضچه آرامش افقی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 97-119]
 • عملیات قلیایی مرسرایزینگ گرم پارچه مخلوط پنبه ـ پلی‌استر بررسی تأثیر دمای حمام قلیایی بر استحکام کششی، کاهش وزن و درصد جمع‌شدگی پارچه [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 355-365]

ف

 • فرایند خمکاری شعله‌ای تحلیل تغییرشکل ترموالاستیک پلاستیک ورق در فرایند شکل‌دهی خمکاری شعله‌ای [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 159-170]
 • فنل تعیین شرایط بهینه لیچینگ احیایی سنگ معدن کبالت تیدر با روش تاگوچی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 337-354]
 • فولاد ریختگی 25Cr-35Ni تاثیر ساختار میکروسکوپی بر جوش‌پذیری فولاد ریختگی25Cr-35Ni [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 327-336]

ق

 • قالب اکسید آندی آلومینیوم رسوب الکتروشیمیایی نانووایر آلیاژ سه جزیی Ni-Fe-Co [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 215-226]
 • قوس درزهای گونیا در قوسهای مسیر راه آهن [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 197-211]
 • قیود غیر هولونومیک دینامیک و کنترل حرکت سیستم‌های روباتیک دارای پایه متحرک [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 193-214]

ک

 • کانال اندازه‌گیری انتقال گرما به‌کمک انتقال جرم از یک ردیف لوله داخل کانال [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 315-325]
 • کاهش وزن مرسرایزینگ گرم پارچه مخلوط پنبه ـ پلی‌استر بررسی تأثیر دمای حمام قلیایی بر استحکام کششی، کاهش وزن و درصد جمع‌شدگی پارچه [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 355-365]
 • کشش نخ بررسی اثر تغییر هندسه غلتکهای کشش بر خواص نخ در ریسندگی رینگ [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 367-380]
 • کنترل برداری ارزیابی روش LPF و PCLPF و پیشنهاد یک روش جدید برای حل مشکل dc offset در کنترل برداری مستقیم موتورهای القایی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 1-14]
 • کنترل بهینه کنترل بهینه نزدیک حداقل زمان ماهواره دارای اجزاء انعطاف‌پذیر در مانورچرخشی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 123-135]
 • کنترل حرکت دینامیک و کنترل حرکت سیستم‌های روباتیک دارای پایه متحرک [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 193-214]
 • کنترل کننده R2R طراحی اقتصادی فرایند کنترلی R2R بر اساس رویه EWMA [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 15-28]
 • کوتاه سازی زمان پروژه ها یک روش ابتکاری نوین برای مسئله هزینه - زمان پروژه‌ها، با احتساب ارزش زمانی پول [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 31-46]

ل

 • لایه مرزی سه‌بعدی بررسی تجربی جریان مافوق‌صوت حول یک بدنه مدور طویل [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 171-191]
 • لنگر ثانویه بررسی رفتار تیرهای لانه زنبوری مدفون در بتن [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 121-134]
 • لیچینگ‌ احیایی- روش تاگوچی- کبالت تعیین شرایط بهینه لیچینگ احیایی سنگ معدن کبالت تیدر با روش تاگوچی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 337-354]

م

 • مانور زاویه‌ای ماهواره کنترل بهینه نزدیک حداقل زمان ماهواره دارای اجزاء انعطاف‌پذیر در مانورچرخشی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 123-135]
 • مثلث ریسندگی بررسی اثر تغییر هندسه غلتکهای کشش بر خواص نخ در ریسندگی رینگ [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 367-380]
 • محاسبات نظری مربوط به دستگاه تعویض خط بررسی محاسبات دستگاههای تعویض خط جوشکاری شده پیوسته راه آهن [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 381-390]
 • محدودیتهای جانشین روشی کارا برای کاهش فاصله ثانویه در حل نوع خاصی از مسئله کوله پشتی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 47-57]
 • محیط باز تحلیل عددی مشخصه‌های دینامیکی مؤثر در دتونیشن ابر دو‌فازی سوخت و هوا [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 105-122]
 • مدفن زباله ارزیابی طرح بهینه برای مدفن زباله از طریق محاسبات انتقال آلودگی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 135-153]
 • مدل آزمایشگاهی بررسی آزمایشگاهی نوسانات فشار در مقطع مجاری آب‌بر حاوی جریان ناپایدار آب و هوا [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 69-86]
 • مدلسازی پل بررسی تاثیر شرایط تکیه گاهی و ساختگاهی بر رفتار دینامیکی و پاسخ لرزه ای پل غدیر [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 177-196]
 • مدل‌سازی دینامیکی دینامیک و کنترل حرکت سیستم‌های روباتیک دارای پایه متحرک [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 193-214]
 • مدلهای ظاهر رنگی مقایسه مدلهای ظاهر رنگی CIECAM97s و نسخه اصلاح شده آن در توصیف ظاهر رنگی یک منسوج [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 227-239]
 • مرسرایزینگ گرم مرسرایزینگ گرم پارچه مخلوط پنبه ـ پلی‌استر بررسی تأثیر دمای حمام قلیایی بر استحکام کششی، کاهش وزن و درصد جمع‌شدگی پارچه [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 355-365]
 • مسئله کوله پشتی جدایی پذیر روشی کارا برای کاهش فاصله ثانویه در حل نوع خاصی از مسئله کوله پشتی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 47-57]
 • مسیر درزهای گونیا در قوسهای مسیر راه آهن [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 197-211]
 • معادلات اویلر حل معادلات اویلر بر روی شبکه‌های بدون سازمان سه بعدی به روش GMRES+LU-SGS و یک جمله استهلاک ضمنی جدید [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 233-249]
 • معدن تیدر فارس تعیین شرایط بهینه لیچینگ احیایی سنگ معدن کبالت تیدر با روش تاگوچی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 337-354]
 • مقاومت سایشی و فرسایشی بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت سایشی وفرسایشی بتن غلتکی [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 155-176]
 • مقاومت فشاری بررسی تأثیر پودر سنگ آهک بر مقاومت فشاری بتن حاوی میکروسیلیس و بهینه‌سازی طرح اختلاط با استفاده از منحنیهای هم پاسخ [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 401-411]
 • مقاومت هیدرودینامیکی کاهش مقاومت هیدرودینامیکی شناورهای کاتاماران توسط هیدروفویل [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 251-269]
 • منحنی رویه پاسخ بررسی تأثیر پودر سنگ آهک بر مقاومت فشاری بتن حاوی میکروسیلیس و بهینه‌سازی طرح اختلاط با استفاده از منحنیهای هم پاسخ [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 401-411]
 • منسوج مقایسه مدلهای ظاهر رنگی CIECAM97s و نسخه اصلاح شده آن در توصیف ظاهر رنگی یک منسوج [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 227-239]
 • موتور القایی ارزیابی روش LPF و PCLPF و پیشنهاد یک روش جدید برای حل مشکل dc offset در کنترل برداری مستقیم موتورهای القایی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 1-14]
 • میانیابی اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه‌ای در براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه مورد ی برروی بارندگی جنوب غرب ایران) [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 59-75]
 • میکروسیلیس بررسی تأثیر پودر سنگ آهک بر مقاومت فشاری بتن حاوی میکروسیلیس و بهینه‌سازی طرح اختلاط با استفاده از منحنیهای هم پاسخ [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 401-411]

ن

 • نانووایر رسوب الکتروشیمیایی نانووایر آلیاژ سه جزیی Ni-Fe-Co [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 215-226]
 • ناهمسانگردی مقاومت برشی بررسی ناهمسانگردی مقاومت برشی خاکهای چسبنده‌اصطکاکی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 87-103]
 • ناهمگن تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافی دو‌بعدی ناهمگن در حوزه زمان با استفاده از روش اجزای مرزی [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 51-68]
 • نخهای مغزی دار استفاده از الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش بینی خصوصیات کششی نخهای مغزی دار با مغزی نایلون و رویه پنبه [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 241-251]
 • نرخ بهره یک روش ابتکاری نوین برای مسئله هزینه - زمان پروژه‌ها، با احتساب ارزش زمانی پول [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 31-46]
 • نورد سرد ورق بررسی فرایند نورد سرد ورق همراه با روانسازی هیدرودینامیک [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 283-297]
 • نورد نامتقارن استفاده از روش قاچی اصلاح شده در نورد نامتقارن ورق [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 137-158]
 • نوسانات فشار بررسی آزمایشگاهی نوسانات فشار در مقطع مجاری آب‌بر حاوی جریان ناپایدار آب و هوا [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 69-86]

ه

 • هزینه‌های کیفیت طراحی اقتصادی فرایند کنترلی R2R بر اساس رویه EWMA [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 15-28]
 • هموارکننده متحرک موزون نمایی طراحی اقتصادی فرایند کنترلی R2R بر اساس رویه EWMA [دوره 24، شماره 2، 1384، صفحه 15-28]
 • هیدروفویل کاهش مقاومت هیدرودینامیکی شناورهای کاتاماران توسط هیدروفویل [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 251-269]
 • هیدروکسید سدیم مرسرایزینگ گرم پارچه مخلوط پنبه ـ پلی‌استر بررسی تأثیر دمای حمام قلیایی بر استحکام کششی، کاهش وزن و درصد جمع‌شدگی پارچه [دوره 24، شماره 1، 1384، صفحه 355-365]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی