نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیاکاری دگرگونی فازی آناتاز به روتیل در شرایط آسیاکاری و بدون آسیاکاری [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 207-216]
 • آسیب پذیری لرزه‌ای بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای دودکشهای نیروگاهی، مطالعه موردی: دودکش نیروگاه توس مشهد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 73-91]
 • آسیب‌پذیری لرزهﺍی توسعه منحنیهای شکنندگی و قابلیت اعتماد و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزهﺍی پل بتنی تلهﺯنگ [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 79-99]
 • آشکارسازی توزیعی قوانین تصمیم‌گیری محلی بهینه در یک سیستم آشکارسازی توزیعی با مشاهدات وابسته [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 1-10]
 • آلیاژهای Al-Si تحقیقی بر مکانیزم و عوامل مؤثر بر تشکیل تخلخل در آلیاژهای Al-Si بهسازی شده با استرانسیم [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 189-206]
 • آناتاز دگرگونی فازی آناتاز به روتیل در شرایط آسیاکاری و بدون آسیاکاری [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 207-216]
 • آیروالاستیسته- آیرودینامیک- تنش- شکل مود- دینامیک تحلیل تنش در جسم پرنده با استفاده از مودهای ارتعاشی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 217-226]

ا

 • اتفاقی الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع مورچگان بر مبنای گرادیان برای فضا‌های پیوسته [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 33-45]
 • اتلاف انرژی مطالعه استهلاک انرژی در لوله‌های جدار نازک آکاردئونی تحت نیروی محوری رفت و برگشتی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 101-119]
 • اجتماع مورچه الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع مورچگان بر مبنای گرادیان برای فضا‌های پیوسته [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 33-45]
 • اکستروژن گرم پودر- کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی بررسی پارامترهای موثر در تولید مواد مرکب زمینه آلومینیومی به روش اکستروژن گرم پود [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 179-188]
 • الگوریتم جستجوی ممنوع به‌کارگیری الگوریتم جستجوی ممنوع در تخصیص بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • الگوریتم ژنتیک ارائه روشی سریع در بهینه یابی سطح لغزش شیروانیهای خاکی به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 93-112]
 • الگوریتمها الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع مورچگان بر مبنای گرادیان برای فضا‌های پیوسته [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 33-45]

ب

 • بارگذاری رفت‌وبرگشتی بررسی آزمایشگاهی معیارهای طراحی در روش عملکردی برای تیرهای بتنی مسلح [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 63-77]
 • بهسازی لرزه‌ای مطالعه تحلیلی کاربرد میراگرTADAS در طراحی و بهسازی ساختمانهای بتن آرمه [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 51-64]
 • بهینه یابی ارائه روشی سریع در بهینه یابی سطح لغزش شیروانیهای خاکی به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 93-112]
 • بینایت رسم نمودارهای CCCT و بررسی اثر تغییرشکل روی استحاله مارتنزیت و بینایت در فولاد NiCrMoV [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 149-165]

پ

 • پاندول معکوس طراحی کنترل کننده‌های لغزشی با افزایش کران پایداری [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 205-212]
 • پلهای بتنﺁرمه توسعه منحنیهای شکنندگی و قابلیت اعتماد و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزهﺍی پل بتنی تلهﺯنگ [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 79-99]
 • پلی پروپیلن خواص مکانیکی پوششهای پودری پلی پروپیلن حاوی مالئیک انیدرید بر سطح فولاد ساده کربنی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 191-203]

ت

 • تحلیل المان محدود توسعه منحنیهای شکنندگی و قابلیت اعتماد و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزهﺍی پل بتنی تلهﺯنگ [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 79-99]
 • تحلیل دینامیکی غیر خطی مطالعه تحلیلی کاربرد میراگرTADAS در طراحی و بهسازی ساختمانهای بتن آرمه [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 51-64]
 • تحلیل شکنندگی توسعه منحنیهای شکنندگی و قابلیت اعتماد و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزهﺍی پل بتنی تلهﺯنگ [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 79-99]
 • تحلیل غیرخطی توسعه منحنیهای شکنندگی و قابلیت اعتماد و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزهﺍی پل بتنی تلهﺯنگ [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 79-99]
 • تخصیص بهینه به‌کارگیری الگوریتم جستجوی ممنوع در تخصیص بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • تخلخل2 تحقیقی بر مکانیزم و عوامل مؤثر بر تشکیل تخلخل در آلیاژهای Al-Si بهسازی شده با استرانسیم [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 189-206]
 • تخمین وضعیت کنترل تعقیب و مقاوم وضعیت ماهواره در مانور‌های چرخشی با زاویه بزرگ بر اساس الگوریتم جدیدی از فیلتر کالمن توسعه‌یافته تخمین‌زن وضعیت [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 1-15]
 • ترازهای عملکردی بررسی آزمایشگاهی معیارهای طراحی در روش عملکردی برای تیرهای بتنی مسلح [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 63-77]
 • ترشری بوتیل هیدروپراکسید خواص مکانیکی پوششهای پودری پلی پروپیلن حاوی مالئیک انیدرید بر سطح فولاد ساده کربنی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 191-203]
 • ترک خوردگی بررسی تحلیلی رفتار دیوار آجری تقویت شده با شبکه آرماتور و شاتکریت [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 213-221]
 • ترکیبات بین فلزی غنی از استرانسیم تحقیقی بر مکانیزم و عوامل مؤثر بر تشکیل تخلخل در آلیاژهای Al-Si بهسازی شده با استرانسیم [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 189-206]
 • ترکیب بین فلزی بررسی استفاده از ترکیب بین فلزی Ni3Al برای ساخت کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 183-190]
 • تزریق آب ارزیابی روش سرمایش تبخیری برای انتقال گرما در کندانسور کولرهای گازی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 135-147]
 • تشخیص شکستگی تشخیص بروز شکستگی در میله‌های رتور موتورهای القایی با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 47-61]
 • تصمیم‌گیری بهینه قوانین تصمیم‌گیری محلی بهینه در یک سیستم آشکارسازی توزیعی با مشاهدات وابسته [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 1-10]
 • تغییر حجم بررسی اثر درشت دانه، نسبت آب به مواد سیمانی و میکروسیلیس بر یخ‌زدگی بتن با مقاومت زیاد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 31-49]
 • تغییر شکل مطالعه عددی حرکت یک قطره درجریان پواسل [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 113-129]
 • تغییرشکل گرم رسم نمودارهای CCCT و بررسی اثر تغییرشکل روی استحاله مارتنزیت و بینایت در فولاد NiCrMoV [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 149-165]
 • تغییر طول بررسی اثر درشت دانه، نسبت آب به مواد سیمانی و میکروسیلیس بر یخ‌زدگی بتن با مقاومت زیاد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 31-49]
 • تقویت بررسی تأثیر فولادهای عرضی و ورقهای تقویتی فولادی بر رفتار ستونهای بتنی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 65-72]
 • تکاملی الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع مورچگان بر مبنای گرادیان برای فضا‌های پیوسته [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 33-45]
 • تلفات سیستم به‌کارگیری الگوریتم جستجوی ممنوع در تخصیص بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • تنش سه محوره گسترش آسیب نرم تحت شرایط تنش سه بعدی: عددی و تجربی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 151-165]
 • تنظیم کننده ولتاژ به‌کارگیری الگوریتم جستجوی ممنوع در تخصیص بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • توابع خسارت توسعه منحنیهای شکنندگی و قابلیت اعتماد و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزهﺍی پل بتنی تلهﺯنگ [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 79-99]
 • تولیدات پراکنده به‌کارگیری الگوریتم جستجوی ممنوع در تخصیص بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]

ج

 • جذب آب بررسی اثر درشت دانه، نسبت آب به مواد سیمانی و میکروسیلیس بر یخ‌زدگی بتن با مقاومت زیاد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 31-49]
 • جریان با تمام رژیم سرعت توسعه یک فرمولبندی با عملکرد برتر برای تسخیر موج ضربه‌ای ایستاده در جریان با گستره کامل رژیم سرعت [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 167-181]
 • جریان پواسل مطالعه عددی حرکت یک قطره درجریان پواسل [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 113-129]
 • جریان نقدی ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای مسئله زمان بندی پروژه با هدف حداکثر کردن خالص ارزش فعلی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 11-30]

چ

 • چسبندگی خواص مکانیکی پوششهای پودری پلی پروپیلن حاوی مالئیک انیدرید بر سطح فولاد ساده کربنی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 191-203]

خ

 • خالص ارزش فعلی ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای مسئله زمان بندی پروژه با هدف حداکثر کردن خالص ارزش فعلی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 11-30]
 • خطی‌سازی نیوتن-رافسون توسعه یک فرمولبندی با عملکرد برتر برای تسخیر موج ضربه‌ای ایستاده در جریان با گستره کامل رژیم سرعت [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 167-181]

د

 • درشت دانه بررسی اثر درشت دانه، نسبت آب به مواد سیمانی و میکروسیلیس بر یخ‌زدگی بتن با مقاومت زیاد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 31-49]
 • دگرگونی دگرگونی فازی آناتاز به روتیل در شرایط آسیاکاری و بدون آسیاکاری [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 207-216]
 • دوام بتن در برابر ذوب و انجماد بررسی اثر درشت دانه، نسبت آب به مواد سیمانی و میکروسیلیس بر یخ‌زدگی بتن با مقاومت زیاد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 31-49]
 • دودکش بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای دودکشهای نیروگاهی، مطالعه موردی: دودکش نیروگاه توس مشهد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 73-91]
 • دی اکسیدتیتانیم دگرگونی فازی آناتاز به روتیل در شرایط آسیاکاری و بدون آسیاکاری [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 207-216]
 • دیوار آجری بررسی تحلیلی رفتار دیوار آجری تقویت شده با شبکه آرماتور و شاتکریت [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 213-221]

ذ

 • ذرات تقویت کننده سرامیکی بررسی پارامترهای موثر در تولید مواد مرکب زمینه آلومینیومی به روش اکستروژن گرم پود [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 179-188]
 • ذوب مجدد بررسی عیوب و روشهای پیشگیری از آنها در کامپوزیتهای ریختگی فروتیک [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 167-178]

ر

 • رتور قفسه‌ای تشخیص بروز شکستگی در میله‌های رتور موتورهای القایی با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 47-61]
 • روتیل دگرگونی فازی آناتاز به روتیل در شرایط آسیاکاری و بدون آسیاکاری [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 207-216]
 • روش تفاضلی ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای مسئله زمان بندی پروژه با هدف حداکثر کردن خالص ارزش فعلی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 11-30]
 • روش جستجوی برگشتی ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای مسئله زمان بندی پروژه با هدف حداکثر کردن خالص ارزش فعلی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 11-30]
 • روش قاچی تحلیل فرایند نورد ورقهای دو لایه به روش قاچی- تراز اصلاح شده [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 121-134]

س

 • ساختمان بتنی مطالعه تحلیلی کاربرد میراگرTADAS در طراحی و بهسازی ساختمانهای بتن آرمه [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 51-64]
 • ستون بررسی تأثیر فولادهای عرضی و ورقهای تقویتی فولادی بر رفتار ستونهای بتنی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 65-72]
 • سرمایش تبخیری ارزیابی روش سرمایش تبخیری برای انتقال گرما در کندانسور کولرهای گازی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 135-147]
 • سریلانکیت دگرگونی فازی آناتاز به روتیل در شرایط آسیاکاری و بدون آسیاکاری [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 207-216]
 • سطح لغزش بحرانی دایره‌ای ارائه روشی سریع در بهینه یابی سطح لغزش شیروانیهای خاکی به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 93-112]
 • سیستم توزیع به‌کارگیری الگوریتم جستجوی ممنوع در تخصیص بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • سیستمهای غیر‌خطی طراحی کنترل کننده‌های لغزشی با افزایش کران پایداری [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 205-212]

ش

 • شاتکریت بررسی تحلیلی رفتار دیوار آجری تقویت شده با شبکه آرماتور و شاتکریت [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 213-221]
 • شاخص خرابی بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای دودکشهای نیروگاهی، مطالعه موردی: دودکش نیروگاه توس مشهد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 73-91]
 • شاخصهای عملکردی بررسی آزمایشگاهی معیارهای طراحی در روش عملکردی برای تیرهای بتنی مسلح [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 63-77]
 • شبکه آرماتور بررسی تحلیلی رفتار دیوار آجری تقویت شده با شبکه آرماتور و شاتکریت [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 213-221]
 • شبکه جابه جا نشده توسعه یک فرمولبندی با عملکرد برتر برای تسخیر موج ضربه‌ای ایستاده در جریان با گستره کامل رژیم سرعت [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 167-181]
 • شبکه‌های آشکار سازی قوانین تصمیم‌گیری محلی بهینه در یک سیستم آشکارسازی توزیعی با مشاهدات وابسته [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 1-10]
 • شبکه‌های عصبی و تابع سیم‌پیچی تشخیص بروز شکستگی در میله‌های رتور موتورهای القایی با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 47-61]
 • شرایط کرنش صفحه ای تحلیل فرایند نورد ورقهای دو لایه به روش قاچی- تراز اصلاح شده [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 121-134]
 • شکست نرم گسترش آسیب نرم تحت شرایط تنش سه بعدی: عددی و تجربی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 151-165]
 • شکل‌پذیری مطالعه تحلیلی کاربرد میراگرTADAS در طراحی و بهسازی ساختمانهای بتن آرمه [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 51-64]
 • شکل پذیری بررسی آزمایشگاهی معیارهای طراحی در روش عملکردی برای تیرهای بتنی مسلح [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 63-77]
 • شکل پذیری بررسی تأثیر فولادهای عرضی و ورقهای تقویتی فولادی بر رفتار ستونهای بتنی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 65-72]
 • شیپوره همگرا-واگرا توسعه یک فرمولبندی با عملکرد برتر برای تسخیر موج ضربه‌ای ایستاده در جریان با گستره کامل رژیم سرعت [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 167-181]
 • شیروانیهای خاکی ارائه روشی سریع در بهینه یابی سطح لغزش شیروانیهای خاکی به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 93-112]

ض

 • ضریب عملکرد کولر ارزیابی روش سرمایش تبخیری برای انتقال گرما در کندانسور کولرهای گازی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 135-147]

ع

 • عدد مویینگی مطالعه عددی حرکت یک قطره درجریان پواسل [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 113-129]
 • عملیات بهسازی با استرانسیم1 تحقیقی بر مکانیزم و عوامل مؤثر بر تشکیل تخلخل در آلیاژهای Al-Si بهسازی شده با استرانسیم [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 189-206]

ف

 • فروتیک بررسی عیوب و روشهای پیشگیری از آنها در کامپوزیتهای ریختگی فروتیک [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 167-178]
 • فوق اکتشافی الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع مورچگان بر مبنای گرادیان برای فضا‌های پیوسته [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 33-45]
 • فیلتر کالمن کنترل تعقیب و مقاوم وضعیت ماهواره در مانور‌های چرخشی با زاویه بزرگ بر اساس الگوریتم جدیدی از فیلتر کالمن توسعه‌یافته تخمین‌زن وضعیت [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 1-15]

ق

 • قابلیت اعتماد سازهﺍی توسعه منحنیهای شکنندگی و قابلیت اعتماد و ارزیابی آسیب‌پذیری لرزهﺍی پل بتنی تلهﺯنگ [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 79-99]
 • قضیه لیاپانف طراحی کنترل کننده‌های لغزشی با افزایش کران پایداری [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 205-212]
 • قطره مطالعه عددی حرکت یک قطره درجریان پواسل [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 113-129]

ک

 • کامپوزیتهای ریختگی بررسی عیوب و روشهای پیشگیری از آنها در کامپوزیتهای ریختگی فروتیک [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 167-178]
 • کامپوزیتهای زمینه آلومینیمی بررسی استفاده از ترکیب بین فلزی Ni3Al برای ساخت کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 183-190]
 • کاهش مصرف انرژی ارزیابی روش سرمایش تبخیری برای انتقال گرما در کندانسور کولرهای گازی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 135-147]
 • کمانش- فروریختگی- نقص شکل- آزمون- روش اجزای محدود تحلیل فروریختگی پوسته‌های تقویت شده از طریق آزمون مدل، بررسی نتایج به کمک نرم‌افزارهای اجزای محدود و استفاده از آن برای بدنه فشار زیردریایی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 227-236]
 • کنترل لغزشی طراحی کنترل کننده‌های لغزشی با افزایش کران پایداری [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 205-212]
 • کنترل مـد لغزش کنترل تعقیب و مقاوم وضعیت ماهواره در مانور‌های چرخشی با زاویه بزرگ بر اساس الگوریتم جدیدی از فیلتر کالمن توسعه‌یافته تخمین‌زن وضعیت [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 1-15]
 • کنترل وضعیت ماهواره کنترل تعقیب و مقاوم وضعیت ماهواره در مانور‌های چرخشی با زاویه بزرگ بر اساس الگوریتم جدیدی از فیلتر کالمن توسعه‌یافته تخمین‌زن وضعیت [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 1-15]
 • کولر گازی ارزیابی روش سرمایش تبخیری برای انتقال گرما در کندانسور کولرهای گازی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 135-147]

ل

 • لوله جدار نازک آکاردئونی مطالعه استهلاک انرژی در لوله‌های جدار نازک آکاردئونی تحت نیروی محوری رفت و برگشتی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 101-119]

م

 • مارتنزیت رسم نمودارهای CCCT و بررسی اثر تغییرشکل روی استحاله مارتنزیت و بینایت در فولاد NiCrMoV [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 149-165]
 • مالئیک انیدرید خواص مکانیکی پوششهای پودری پلی پروپیلن حاوی مالئیک انیدرید بر سطح فولاد ساده کربنی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 191-203]
 • محدودیت الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع مورچگان بر مبنای گرادیان برای فضا‌های پیوسته [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 33-45]
 • محصورشدگی بررسی تأثیر فولادهای عرضی و ورقهای تقویتی فولادی بر رفتار ستونهای بتنی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 65-72]
 • مسئله زمان بندی پروژه ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای مسئله زمان بندی پروژه با هدف حداکثر کردن خالص ارزش فعلی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 11-30]
 • مشاهده‌کننده کنترل تعقیب و مقاوم وضعیت ماهواره در مانور‌های چرخشی با زاویه بزرگ بر اساس الگوریتم جدیدی از فیلتر کالمن توسعه‌یافته تخمین‌زن وضعیت [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 1-15]
 • معادلات اویلر توسعه یک فرمولبندی با عملکرد برتر برای تسخیر موج ضربه‌ای ایستاده در جریان با گستره کامل رژیم سرعت [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 167-181]
 • معیار نیمن - پیرسون قوانین تصمیم‌گیری محلی بهینه در یک سیستم آشکارسازی توزیعی با مشاهدات وابسته [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 1-10]
 • مقاومت سایشی خواص مکانیکی پوششهای پودری پلی پروپیلن حاوی مالئیک انیدرید بر سطح فولاد ساده کربنی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 191-203]
 • مقاومت فشاری بررسی اثر درشت دانه، نسبت آب به مواد سیمانی و میکروسیلیس بر یخ‌زدگی بتن با مقاومت زیاد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 31-49]
 • مقاوم سازی لرزه ای مطالعه استهلاک انرژی در لوله‌های جدار نازک آکاردئونی تحت نیروی محوری رفت و برگشتی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 101-119]
 • مکانیک آسیب پیوسته گسترش آسیب نرم تحت شرایط تنش سه بعدی: عددی و تجربی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 151-165]
 • منابع توان راکتیو به‌کارگیری الگوریتم جستجوی ممنوع در تخصیص بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 17-31]
 • منحنی هیسترزیس بررسی تحلیلی رفتار دیوار آجری تقویت شده با شبکه آرماتور و شاتکریت [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 213-221]
 • موتور القایی تشخیص بروز شکستگی در میله‌های رتور موتورهای القایی با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 47-61]
 • میراگر فلزی جاری شونده مطالعه استهلاک انرژی در لوله‌های جدار نازک آکاردئونی تحت نیروی محوری رفت و برگشتی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 101-119]
 • میراگر هیسترزیس مطالعه تحلیلی کاربرد میراگرTADAS در طراحی و بهسازی ساختمانهای بتن آرمه [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 51-64]
 • میکروسیلیس بررسی اثر درشت دانه، نسبت آب به مواد سیمانی و میکروسیلیس بر یخ‌زدگی بتن با مقاومت زیاد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 31-49]
 • میله‌های رتور تشخیص بروز شکستگی در میله‌های رتور موتورهای القایی با استفاده از شبکه‌های عصبی [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 47-61]

ن

 • نانوکریستال بررسی استفاده از ترکیب بین فلزی Ni3Al برای ساخت کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 183-190]
 • نسبت آب به مواد سیمانی بررسی اثر درشت دانه، نسبت آب به مواد سیمانی و میکروسیلیس بر یخ‌زدگی بتن با مقاومت زیاد [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 31-49]
 • نسبت چسبندگی مطالعه عددی حرکت یک قطره درجریان پواسل [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 113-129]
 • نقطه تعادل مطالعه عددی حرکت یک قطره درجریان پواسل [دوره 25، شماره 2، 1385، صفحه 113-129]
 • نورد نامتقارن تحلیل فرایند نورد ورقهای دو لایه به روش قاچی- تراز اصلاح شده [دوره 25، شماره 1، 1385، صفحه 121-134]

و

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی