نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون اکسید شدن بررسی رفتار گرمایی، مکانیکی و کربونیزه شدن رزین فنولیک دمابالا [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 69-81]
 • آزمون فروروی بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی‌اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 37-49]
 • آلیاژTi-6Al-4V رفتار سیلان آلیاژ Ti-6AL-4V تجاری با ریز ساختار لایه‌ای در فورج همدما [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 23-35]

ا

 • اصلاح سطح رفتار سلول استخوان ساز MG-63 بر روی سطح تیتانیم اصلاح شده با محلول اسیدی [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 43-56]
 • ایزوبوتان سنتز کاتالیزور هیدروژن‌زدایی ایزوبوتان با پایه نانوحفره زئولیتی Y و مقایسه کارایی آن با کاتالیزور صنعتی [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 25-41]

ب

 • بازپخت اثر دمای بازپخت بر خواص اپتیکی و ساختاری نانوذرات ZnS [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 85-89]
 • بایومواد رفتار سلول استخوان ساز MG-63 بر روی سطح تیتانیم اصلاح شده با محلول اسیدی [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 43-56]

پ

 • پاشش نمک ارزیابی متالورژیکی نقاط فاقد پوشش در ورقهای فولادی گالوانیزه گرم و تأثیر آن بر خواص ورق [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 51-60]
 • پایداری بررسی عوامل حباب‌زای TiH2و CaCO3 بر ساختار وخواص کامپوزیت فومی Al-7%Si-3%SiC [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 57-72]
 • پلی اتیلن بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی‌اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 37-49]
 • پلیمر فنولیک بررسی رفتار گرمایی، مکانیکی و کربونیزه شدن رزین فنولیک دمابالا [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 69-81]
 • پیرولیز پلیمر و کامپوزیت کربن/کربن بررسی رفتار گرمایی، مکانیکی و کربونیزه شدن رزین فنولیک دمابالا [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 69-81]

ت

 • تحلیل کینتیکی رفتار سیلان آلیاژ Ti-6AL-4V تجاری با ریز ساختار لایه‌ای در فورج همدما [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 23-35]
 • تحلیل گرمایی بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم خروج هیدروژن از پودر هیدراید تیتانیم در هوا [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]
 • تسلیم برشی بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی‌اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 37-49]
 • تکثیر سلولی رفتار سلول استخوان ساز MG-63 بر روی سطح تیتانیم اصلاح شده با محلول اسیدی [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 43-56]
 • تیتانیم رفتار سلول استخوان ساز MG-63 بر روی سطح تیتانیم اصلاح شده با محلول اسیدی [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 43-56]

ج

 • جذب انرژی بررسی عوامل حباب‌زای TiH2و CaCO3 بر ساختار وخواص کامپوزیت فومی Al-7%Si-3%SiC [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 57-72]

خ

 • خواص اپتیکی اثر دمای بازپخت بر خواص اپتیکی و ساختاری نانوذرات ZnS [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 85-89]

د

 • دگرگونی فازی شبیه‌سازی عددی گرمایی- ساختاری فرایند کوئنچ فولادها [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 73-84]
 • دیسپرز تهیه نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت- نانولوله کربنی به روش سنتز درجا و بررسی مورفولوژی و ریزساختار آن [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 1-11]

ز

 • زئولیت Y نانوحفره سنتز کاتالیزور هیدروژن‌زدایی ایزوبوتان با پایه نانوحفره زئولیتی Y و مقایسه کارایی آن با کاتالیزور صنعتی [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 25-41]
 • زیست اضمحلالی ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای زیست فعالی هیدروکسی آپاتیت نانوساختار [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • زیست سازگاری رفتار سلول استخوان ساز MG-63 بر روی سطح تیتانیم اصلاح شده با محلول اسیدی [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 43-56]
 • زیست فعالی ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای زیست فعالی هیدروکسی آپاتیت نانوساختار [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]

س

 • ساخت ساخت و ویژگی‌یابی نانوپوسته های طلا برای کاربردهای پزشکی [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 61-68]
 • ساختار بلوری اثر دمای بازپخت بر خواص اپتیکی و ساختاری نانوذرات ZnS [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 85-89]
 • سل ژل ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای زیست فعالی هیدروکسی آپاتیت نانوساختار [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • سینتیک بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم خروج هیدروژن از پودر هیدراید تیتانیم در هوا [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]

ش

 • شبیه‌سازی عددی شبیه‌سازی عددی گرمایی- ساختاری فرایند کوئنچ فولادها [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 73-84]

ع

 • عامل حباب زا بررسی عوامل حباب‌زای TiH2و CaCO3 بر ساختار وخواص کامپوزیت فومی Al-7%Si-3%SiC [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 57-72]
 • عیب ظاهری ارزیابی متالورژیکی نقاط فاقد پوشش در ورقهای فولادی گالوانیزه گرم و تأثیر آن بر خواص ورق [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 51-60]

ف

 • فاقد پوشش ارزیابی متالورژیکی نقاط فاقد پوشش در ورقهای فولادی گالوانیزه گرم و تأثیر آن بر خواص ورق [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 51-60]
 • فعالسازی مکانیکی ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای زیست فعالی هیدروکسی آپاتیت نانوساختار [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • فوتولومینسانس اثر دمای بازپخت بر خواص اپتیکی و ساختاری نانوذرات ZnS [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 85-89]
 • فورج همدما رفتار سیلان آلیاژ Ti-6AL-4V تجاری با ریز ساختار لایه‌ای در فورج همدما [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 23-35]
 • فولاد شبیه‌سازی عددی گرمایی- ساختاری فرایند کوئنچ فولادها [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 73-84]
 • فوم کامپوزیت فلزی بررسی عوامل حباب‌زای TiH2و CaCO3 بر ساختار وخواص کامپوزیت فومی Al-7%Si-3%SiC [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 57-72]

ک

 • کاتالیزور سنتز کاتالیزور هیدروژن‌زدایی ایزوبوتان با پایه نانوحفره زئولیتی Y و مقایسه کارایی آن با کاتالیزور صنعتی [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 25-41]
 • کاتالیزور ارزیابی متالورژیکی نقاط فاقد پوشش در ورقهای فولادی گالوانیزه گرم و تأثیر آن بر خواص ورق [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 51-60]
 • کاربردهای پزشکی ساخت و ویژگی‌یابی نانوپوسته های طلا برای کاربردهای پزشکی [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 61-68]
 • کامپوزیت دمابالا بررسی رفتار گرمایی، مکانیکی و کربونیزه شدن رزین فنولیک دمابالا [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 69-81]
 • کامپوزیتهای زمینه سرامیکی سنتز پودر نانوکامپوزیت Al2O3-TiN توسط مکانوشیمیایی [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 13-22]
 • کربنات کلسیم بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی‌اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 37-49]
 • کروی شدن رفتار سیلان آلیاژ Ti-6AL-4V تجاری با ریز ساختار لایه‌ای در فورج همدما [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 23-35]
 • کوئنچ شبیه‌سازی عددی گرمایی- ساختاری فرایند کوئنچ فولادها [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 73-84]

گ

 • گالوانیزه گرم ارزیابی متالورژیکی نقاط فاقد پوشش در ورقهای فولادی گالوانیزه گرم و تأثیر آن بر خواص ورق [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 51-60]
 • گزینش‌پذیری سنتز کاتالیزور هیدروژن‌زدایی ایزوبوتان با پایه نانوحفره زئولیتی Y و مقایسه کارایی آن با کاتالیزور صنعتی [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 25-41]

م

 • متالورژی پودر بررسی عوامل حباب‌زای TiH2و CaCO3 بر ساختار وخواص کامپوزیت فومی Al-7%Si-3%SiC [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 57-72]
 • معادله کسینجر بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم خروج هیدروژن از پودر هیدراید تیتانیم در هوا [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]
 • مقاومت خوردگی ارزیابی متالورژیکی نقاط فاقد پوشش در ورقهای فولادی گالوانیزه گرم و تأثیر آن بر خواص ورق [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 51-60]
 • مکانوشیمیایی سنتز پودر نانوکامپوزیت Al2O3-TiN توسط مکانوشیمیایی [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 13-22]
 • مورفولوژی تهیه نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت- نانولوله کربنی به روش سنتز درجا و بررسی مورفولوژی و ریزساختار آن [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 1-11]
 • میکروسکوپ الکترونی تهیه نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت- نانولوله کربنی به روش سنتز درجا و بررسی مورفولوژی و ریزساختار آن [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 1-11]

ن

 • نانوبلور ZnS اثر دمای بازپخت بر خواص اپتیکی و ساختاری نانوذرات ZnS [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 85-89]
 • نانوپوسته‌های طلا ساخت و ویژگی‌یابی نانوپوسته های طلا برای کاربردهای پزشکی [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 61-68]
 • نانوساختار اثر دمای بازپخت بر خواص اپتیکی و ساختاری نانوذرات ZnS [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 85-89]
 • نانوساختار ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای زیست فعالی هیدروکسی آپاتیت نانوساختار [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • نانو کامپوزیت بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی‌اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 37-49]
 • نانوکامپوزیت تهیه نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت- نانولوله کربنی به روش سنتز درجا و بررسی مورفولوژی و ریزساختار آن [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 1-11]
 • نانوکامپوزیت نیترید تیتانیوم-آلومینا سنتز پودر نانوکامپوزیت Al2O3-TiN توسط مکانوشیمیایی [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 13-22]
 • نیترید تیتانیوم سنتز پودر نانوکامپوزیت Al2O3-TiN توسط مکانوشیمیایی [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 13-22]

و

 • ویژگی‌یابی ساخت و ویژگی‌یابی نانوپوسته های طلا برای کاربردهای پزشکی [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 61-68]

ه

 • هیدراید تیتانیم بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم خروج هیدروژن از پودر هیدراید تیتانیم در هوا [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]
 • هیدروژن بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم خروج هیدروژن از پودر هیدراید تیتانیم در هوا [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]
 • هیدروژن‌زدایی سنتز کاتالیزور هیدروژن‌زدایی ایزوبوتان با پایه نانوحفره زئولیتی Y و مقایسه کارایی آن با کاتالیزور صنعتی [دوره 30، شماره 1، 1390، صفحه 25-41]
 • هیدروکسی آپاتیت ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای زیست فعالی هیدروکسی آپاتیت نانوساختار [دوره 30، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی