نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلیاژ B-1900 مکانیزم تشکیل پوشش نفوذی تیتانیوم بر سوپرآلیاژ پایه نیکلی B-1900 [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 13-22]
 • آمورف بررسی سینتیک نانو تبلور نوارهای نرم مغناطیس FINEMET در شرایط غیرهمدما [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 11-21]

ا

 • احیای کربوترمی بررسی ترمودینامیکی احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور اکسید منیزیم [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 73-81]
 • اصلاح کننده کاربرد اصلاح کننده های ساختاری و امواج اولتراسونیک در نانو ساختار های سیلیسی : سنتز و شناسایی [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 39-51]
 • اکسیدمنیزیم بررسی ترمودینامیکی احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور اکسید منیزیم [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 73-81]
 • انرژی فعال سازی بررسی سینتیک نانو تبلور نوارهای نرم مغناطیس FINEMET در شرایط غیرهمدما [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 11-21]
 • اولتراسونیک کاربرد اصلاح کننده های ساختاری و امواج اولتراسونیک در نانو ساختار های سیلیسی : سنتز و شناسایی [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 39-51]
 • ایزوسینتیک بررسی سینتیک نانو تبلور نوارهای نرم مغناطیس FINEMET در شرایط غیرهمدما [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 11-21]

پ

 • پاشش گرمایی ایجاد لایه سوپرآلیاژ بر روی فوم های نیکلی توسط عملیات پاشش گرمایی [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 41-50]
 • پراش سنجی اشعه X محاسبه کرنش الاستیک هم سیمایی برای مورفولوژی های مختلف رسوبات ’γ در یک سوپر آلیاژ پایه نیکل [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 79-87]
 • پلی اتیلن ترفتالات مطالعه مورفولوژی و خواص گرمایی نانوکامپوزیت پلی اتیلن ترفتالات حاوی نانوسیلیسهای آبدوست و آبگریز [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 23-37]
 • پوشش کامپوزیتی نانوساختار تهیه و ارزیابی پوشش کامپوزیتی نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- فورستریت- شیشه زیست فعال برای کاشتنی های پزشکی [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 1-11]
 • پوشش نفوذی مکانیزم تشکیل پوشش نفوذی تیتانیوم بر سوپرآلیاژ پایه نیکلی B-1900 [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 13-22]
 • پوشش های کامپوزیتی بررسی سختی و مقاومت به خوردگی پوشش های کامپوزیتی Ni-Co/SiC تقویت شده با میکرو و نانو ذرات SiC [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 65-78]
 • پوشش های نانوکامپوزیتی بررسی سختی و مقاومت به خوردگی پوشش های کامپوزیتی Ni-Co/SiC تقویت شده با میکرو و نانو ذرات SiC [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 65-78]

ت

 • ترمودینامیک بررسی ترمودینامیکی احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور اکسید منیزیم [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 73-81]
 • تری کلروسیلان بررسی اثر استفاده از رادیکال های گازی سیستم گازی آمونیاک و تری کلروسیلان بر رشد و خصوصیات لایه نازک نیترید سیلیکون آمورف لایه نشانی شده به روش لایه نشانی شیمیایی از فاز بخار در فشار پایین [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 53-63]
 • تف جوشی ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ ذرات شیشه زیست فعال تهیه-شده به روش سل - ژل [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • تیتانایزینگ مکانیزم تشکیل پوشش نفوذی تیتانیوم بر سوپرآلیاژ پایه نیکلی B-1900 [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 13-22]

خ

 • خواص گرمایی مطالعه مورفولوژی و خواص گرمایی نانوکامپوزیت پلی اتیلن ترفتالات حاوی نانوسیلیسهای آبدوست و آبگریز [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 23-37]
 • خواص مکانیکی تحلیل ریزساختار و سطح شکست و اندازه گیری استحکام خمشی فولاد متالورژی پودر کروم - مولیبدن [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 29-39]

د

 • دی اکسید وانادیم ساخت و شناسایی نانومیله های دی اکسید وانادیم به روش هیدروترمال [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 23-28]

ر

 • رادیکال آزاد گازی بررسی اثر استفاده از رادیکال های گازی سیستم گازی آمونیاک و تری کلروسیلان بر رشد و خصوصیات لایه نازک نیترید سیلیکون آمورف لایه نشانی شده به روش لایه نشانی شیمیایی از فاز بخار در فشار پایین [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 53-63]
 • رفتار ترک تحلیل ریزساختار و سطح شکست و اندازه گیری استحکام خمشی فولاد متالورژی پودر کروم - مولیبدن [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 29-39]
 • روی ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ ذرات شیشه زیست فعال تهیه-شده به روش سل - ژل [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • ریز ساختار تحلیل ریزساختار و سطح شکست و اندازه گیری استحکام خمشی فولاد متالورژی پودر کروم - مولیبدن [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 29-39]

ز

 • زیست تخریب پذیری تهیه نانو کامپوزیت MCM-41/HA و بررسی رفتار زیست تخریب پذیری [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 1-9]

س

 • ساکاروز سنتز هرسینیت FeAl2O4 نانوساختار به روش ساکاروز [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]
 • سختی بررسی سختی و مقاومت به خوردگی پوشش های کامپوزیتی Ni-Co/SiC تقویت شده با میکرو و نانو ذرات SiC [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 65-78]
 • سطح شکسته تحلیل ریزساختار و سطح شکست و اندازه گیری استحکام خمشی فولاد متالورژی پودر کروم - مولیبدن [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 29-39]
 • سل- ژل ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ ذرات شیشه زیست فعال تهیه-شده به روش سل - ژل [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • سل- ژل کاربرد اصلاح کننده های ساختاری و امواج اولتراسونیک در نانو ساختار های سیلیسی : سنتز و شناسایی [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 39-51]
 • سنتز سنتز هرسینیت FeAl2O4 نانوساختار به روش ساکاروز [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]
 • سوپر آلیاژ ایجاد لایه سوپرآلیاژ بر روی فوم های نیکلی توسط عملیات پاشش گرمایی [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 41-50]
 • سوپر آلیاژ پایه نیکل محاسبه کرنش الاستیک هم سیمایی برای مورفولوژی های مختلف رسوبات ’γ در یک سوپر آلیاژ پایه نیکل [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 79-87]
 • سیلیس آبدوست مطالعه مورفولوژی و خواص گرمایی نانوکامپوزیت پلی اتیلن ترفتالات حاوی نانوسیلیسهای آبدوست و آبگریز [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 23-37]
 • سیلیکا کاربرد اصلاح کننده های ساختاری و امواج اولتراسونیک در نانو ساختار های سیلیسی : سنتز و شناسایی [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 39-51]

ش

 • شیشه زیست فعال ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ ذرات شیشه زیست فعال تهیه-شده به روش سل - ژل [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • شیشه زیست فعال تهیه و ارزیابی پوشش کامپوزیتی نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- فورستریت- شیشه زیست فعال برای کاشتنی های پزشکی [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 1-11]

ع

 • عدم انطباق عاری از کرنش محاسبه کرنش الاستیک هم سیمایی برای مورفولوژی های مختلف رسوبات ’γ در یک سوپر آلیاژ پایه نیکل [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 79-87]
 • عدم انطباق کرنش دار محاسبه کرنش الاستیک هم سیمایی برای مورفولوژی های مختلف رسوبات ’γ در یک سوپر آلیاژ پایه نیکل [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 79-87]

ف

 • فورستریت تهیه و ارزیابی پوشش کامپوزیتی نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- فورستریت- شیشه زیست فعال برای کاشتنی های پزشکی [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 1-11]
 • فوم فلزی ایجاد لایه سوپرآلیاژ بر روی فوم های نیکلی توسط عملیات پاشش گرمایی [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 41-50]
 • فیلم فرا نازک مقایسه ویژگی نانو ساختاری اکسید آلومینیوم و اکسید تیتانیوم [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 51-56]

ک

 • کاتالیزور پلاتین ایریدیوم آلومینا بررسی اثر استفاده از رادیکال های گازی سیستم گازی آمونیاک و تری کلروسیلان بر رشد و خصوصیات لایه نازک نیترید سیلیکون آمورف لایه نشانی شده به روش لایه نشانی شیمیایی از فاز بخار در فشار پایین [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 53-63]
 • کرنش الاستیک محاسبه کرنش الاستیک هم سیمایی برای مورفولوژی های مختلف رسوبات ’γ در یک سوپر آلیاژ پایه نیکل [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 79-87]

گ

ل

 • لایه نشانی الکتروشیمیایی بررسی سختی و مقاومت به خوردگی پوشش های کامپوزیتی Ni-Co/SiC تقویت شده با میکرو و نانو ذرات SiC [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 65-78]
 • لایه نشانی شیمیایی از فاز بخار در فشار پایین بررسی اثر استفاده از رادیکال های گازی سیستم گازی آمونیاک و تری کلروسیلان بر رشد و خصوصیات لایه نازک نیترید سیلیکون آمورف لایه نشانی شده به روش لایه نشانی شیمیایی از فاز بخار در فشار پایین [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 53-63]

م

 • مبدلهای گرمایی ایجاد لایه سوپرآلیاژ بر روی فوم های نیکلی توسط عملیات پاشش گرمایی [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 41-50]
 • متالورژی پودر تحلیل ریزساختار و سطح شکست و اندازه گیری استحکام خمشی فولاد متالورژی پودر کروم - مولیبدن [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 29-39]
 • مذاب ریسی بررسی سینتیک نانو تبلور نوارهای نرم مغناطیس FINEMET در شرایط غیرهمدما [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 11-21]
 • مزوپروس سیلیکا تهیه نانو کامپوزیت MCM-41/HA و بررسی رفتار زیست تخریب پذیری [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 1-9]
 • مشخصه یابی مکانیزم تشکیل پوشش نفوذی تیتانیوم بر سوپرآلیاژ پایه نیکلی B-1900 [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 13-22]
 • مقاومت به خوردگی بررسی سختی و مقاومت به خوردگی پوشش های کامپوزیتی Ni-Co/SiC تقویت شده با میکرو و نانو ذرات SiC [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 65-78]
 • مکانیزم رشد مکانیزم تشکیل پوشش نفوذی تیتانیوم بر سوپرآلیاژ پایه نیکلی B-1900 [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 13-22]
 • منیزیم ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ ذرات شیشه زیست فعال تهیه-شده به روش سل - ژل [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • مورفولوژی کاربرد اصلاح کننده های ساختاری و امواج اولتراسونیک در نانو ساختار های سیلیسی : سنتز و شناسایی [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 39-51]
 • مورفولوژی محاسبه کرنش الاستیک هم سیمایی برای مورفولوژی های مختلف رسوبات ’γ در یک سوپر آلیاژ پایه نیکل [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 79-87]
 • مولیبدنیت بررسی ترمودینامیکی احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور اکسید منیزیم [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 73-81]

ن

 • نانو تبلور بررسی سینتیک نانو تبلور نوارهای نرم مغناطیس FINEMET در شرایط غیرهمدما [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 11-21]
 • نانوساختارها مقایسه ویژگی نانو ساختاری اکسید آلومینیوم و اکسید تیتانیوم [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 51-56]
 • نانوکامپوزیت تهیه نانو کامپوزیت MCM-41/HA و بررسی رفتار زیست تخریب پذیری [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 1-9]
 • نانومواد سنتز هرسینیت FeAl2O4 نانوساختار به روش ساکاروز [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]
 • نانو میله ساخت و شناسایی نانومیله های دی اکسید وانادیم به روش هیدروترمال [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 23-28]
 • نیترید سیلیکون آمورف بررسی اثر استفاده از رادیکال های گازی سیستم گازی آمونیاک و تری کلروسیلان بر رشد و خصوصیات لایه نازک نیترید سیلیکون آمورف لایه نشانی شده به روش لایه نشانی شیمیایی از فاز بخار در فشار پایین [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 53-63]

ه

 • هرسینیت سنتز هرسینیت FeAl2O4 نانوساختار به روش ساکاروز [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]
 • هم تبدیلی بررسی سینتیک نانو تبلور نوارهای نرم مغناطیس FINEMET در شرایط غیرهمدما [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 11-21]
 • هم سیمایی محاسبه کرنش الاستیک هم سیمایی برای مورفولوژی های مختلف رسوبات ’γ در یک سوپر آلیاژ پایه نیکل [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 79-87]
 • هیدروترمال ساخت و شناسایی نانومیله های دی اکسید وانادیم به روش هیدروترمال [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 23-28]
 • هیدروکسی آپاتیت تهیه نانو کامپوزیت MCM-41/HA و بررسی رفتار زیست تخریب پذیری [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 1-9]
 • هیدروکسی آپاتیت ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ ذرات شیشه زیست فعال تهیه-شده به روش سل - ژل [دوره 31، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • هیدروکسی آپاتیت تهیه و ارزیابی پوشش کامپوزیتی نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- فورستریت- شیشه زیست فعال برای کاشتنی های پزشکی [دوره 31، شماره 2، 1391، صفحه 1-11]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی