نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش سوزش و کامپوزیت کربن/فنولیک ساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت کربن/فنولیک با استفاده از روش پیرولیز پلیمر و تقویت آن با نانوذرات اکسید فلزی [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 39-53]
 • آسیاب کاری مکانیکی تاثیر آسیاب کاری پر انرژی روی دمای تشکیل فازهای محصول در سیستم آلومینیم-آلومینا-زیرکن [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 77-89]
 • آلومینیوم- سیلیکون کارباید شبیه سازی خواص الاستیک نانو کامپوزیت Al-SiC با استفاده از روش دینامیک مولکولی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 43-54]
 • آلیاژ AZ91 تولید و بررسی ریزساختار نانو کامپوزیت ریختگی AZ91/ZrO2 [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 55-66]
 • آلیاژسازی مکانیکی پیش بینی مشخصات ساختاری و خواص مغناطیسی پودرهای نانوساختار آهن- نیکل با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 117-124]
 • آلیاژ کبالت- کرم- مولیبدن تولید، مشخصه یابی و ارزیابی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت آلیاژ پایه کبالت با تقویت کننده نانوپودر فورستریت [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 69-78]

ا

 • استخوان ساخت، مشخصه یابی و بررسی خواص مکانیکی و زیستی داربست هیبریدی نانوکامپوزیتی استخوانی از جنس آپاتیت/ ژلاتین- کیتوسان به روش زیست تقلیدی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 25-42]
 • امواج میکروویو رفتار جذب امواج الکترومغناطیس در باند X در فریت باریم آلاییده شده با Mn و Zr [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 1-7]
 • انجماد سریع بررسی تأثیر پارامترهای فرایند ریخته ریسی (PFC) بر مشخصات ابعادی فویل های آمورف آلیاژ پایه کبالت یونتیکا [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 67-75]

ب

 • باند X رفتار جذب امواج الکترومغناطیس در باند X در فریت باریم آلاییده شده با Mn و Zr [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 1-7]
 • برهمکنش مغناطیسی تاثیر دمای تفجوشی و افزودنی مس بر خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل- روی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 1-11]

پ

 • پاشش پلاسمایی تولید و ارزیابی پودر کامپوزیتی نانوساختار Cr2O3-Ag در فرایند پاشش پلاسمایی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 101-115]
 • پتانسیل تاثیر پتانسیل بر ترکیب شیمیایی و پروفیل غلظتی لایه رویین فولاد زنگ نزن 316 کم کربن در محلول اسید سولفوریک 05/0 مولار [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 89-100]
 • پلی ونیل الکل ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی سمیت سلولی نانوذرات مگنتیت پوشش دهی شده با پلی وینیل الکل برای کاربردهای پزشکی [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 25-37]
 • پودر زیرکونیا تولید و بررسی ریزساختار نانو کامپوزیت ریختگی AZ91/ZrO2 [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 55-66]
 • پودر کامپوزیتی تولید و ارزیابی پودر کامپوزیتی نانوساختار Cr2O3-Ag در فرایند پاشش پلاسمایی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 101-115]
 • پوشش ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی سمیت سلولی نانوذرات مگنتیت پوشش دهی شده با پلی وینیل الکل برای کاربردهای پزشکی [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 25-37]
 • پیرولیز پلیمر ساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت کربن/فنولیک با استفاده از روش پیرولیز پلیمر و تقویت آن با نانوذرات اکسید فلزی [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 39-53]

ت

 • تکثیر سلولی ساخت و بررسی زیست سازگاری غشاهای پلیمری بر پایه نانوکامپوزیت پلی هدرال الیگومریک سیلسسکویی اکسان (POSS) و پلی کربنات یورتان (PCU) [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 55-67]
 • تیتانیا بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا سنتز شده به روش رسوب گذاری درجا در دمای پایین [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 9-24]

ج

 • جذب امواج الکترومغناطیس رفتار جذب امواج الکترومغناطیس در باند X در فریت باریم آلاییده شده با Mn و Zr [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 1-7]

چ

 • چگالی شار ذاتی اشباع پیش بینی مشخصات ساختاری و خواص مغناطیسی پودرهای نانوساختار آهن- نیکل با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 117-124]

خ

 • خشک کردن پاششی تولید و ارزیابی پودر کامپوزیتی نانوساختار Cr2O3-Ag در فرایند پاشش پلاسمایی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 101-115]
 • خواص الاستیک شبیه سازی خواص الاستیک نانو کامپوزیت Al-SiC با استفاده از روش دینامیک مولکولی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 43-54]
 • خواص ساختاری و مغناطیسی تاثیر دمای تفجوشی و افزودنی مس بر خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل- روی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 1-11]
 • خواص مغناطیسی تأثیر عملیات حرارتی و اتمسفر بر خواص مغناطیسی شیشه سرامیک فریت نیکل نانوساختار [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 91-99]
 • خواص مکانیکی تولید، مشخصه یابی و ارزیابی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت آلیاژ پایه کبالت با تقویت کننده نانوپودر فورستریت [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 69-78]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا سنتز شده به روش رسوب گذاری درجا در دمای پایین [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 9-24]

د

 • داربست ساخت، مشخصه یابی و بررسی خواص مکانیکی و زیستی داربست هیبریدی نانوکامپوزیتی استخوانی از جنس آپاتیت/ ژلاتین- کیتوسان به روش زیست تقلیدی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 25-42]

ر

 • رزین فنولیک ساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت کربن/فنولیک با استفاده از روش پیرولیز پلیمر و تقویت آن با نانوذرات اکسید فلزی [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 39-53]
 • رسوب گذاری درجا بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا سنتز شده به روش رسوب گذاری درجا در دمای پایین [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 9-24]
 • ریخته گری ژلی بررسی عوامل مؤثر بر سنتز کامپوزیت مولایت-زیرکونیای شکل داده شده توسط فرایند ریخته گری ژلی [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 79-89]
 • ریخته گری گردابی تولید و بررسی ریزساختار نانو کامپوزیت ریختگی AZ91/ZrO2 [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 55-66]

ز

 • زیرکن تاثیر آسیاب کاری پر انرژی روی دمای تشکیل فازهای محصول در سیستم آلومینیم-آلومینا-زیرکن [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 77-89]
 • زیرکونیا تاثیر آسیاب کاری پر انرژی روی دمای تشکیل فازهای محصول در سیستم آلومینیم-آلومینا-زیرکن [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 77-89]
 • زیست تقلیدی ساخت، مشخصه یابی و بررسی خواص مکانیکی و زیستی داربست هیبریدی نانوکامپوزیتی استخوانی از جنس آپاتیت/ ژلاتین- کیتوسان به روش زیست تقلیدی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 25-42]
 • زیست سازگاری ساخت و بررسی زیست سازگاری غشاهای پلیمری بر پایه نانوکامپوزیت پلی هدرال الیگومریک سیلسسکویی اکسان (POSS) و پلی کربنات یورتان (PCU) [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 55-67]
 • زینتر واکنشی بررسی عوامل مؤثر بر سنتز کامپوزیت مولایت-زیرکونیای شکل داده شده توسط فرایند ریخته گری ژلی [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 79-89]

ژ

 • ژلاتین- کیتوسان ساخت، مشخصه یابی و بررسی خواص مکانیکی و زیستی داربست هیبریدی نانوکامپوزیتی استخوانی از جنس آپاتیت/ ژلاتین- کیتوسان به روش زیست تقلیدی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 25-42]

س

 • ساکارز بررسی عوامل موثر بر سنتز کاربید تیتانیوم نانوساختار به روش سل ژل [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 13-24]
 • سل – ژل تاثیر دمای تفجوشی و افزودنی مس بر خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل- روی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 1-11]
 • سل ژل بررسی عوامل موثر بر سنتز کاربید تیتانیوم نانوساختار به روش سل ژل [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 13-24]
 • سنتز ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی سمیت سلولی نانوذرات مگنتیت پوشش دهی شده با پلی وینیل الکل برای کاربردهای پزشکی [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 25-37]

ش

 • شبکه ی عصبی مصنوعی پیش بینی مشخصات ساختاری و خواص مغناطیسی پودرهای نانوساختار آهن- نیکل با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 117-124]
 • شبیه سازی دینامیک مولکولی شبیه سازی خواص الاستیک نانو کامپوزیت Al-SiC با استفاده از روش دینامیک مولکولی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 43-54]
 • شیشه سرامیک تأثیر عملیات حرارتی و اتمسفر بر خواص مغناطیسی شیشه سرامیک فریت نیکل نانوساختار [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 91-99]

ط

 • طیف سنجی فوتو الکترون پرتو ایکس تاثیر پتانسیل بر ترکیب شیمیایی و پروفیل غلظتی لایه رویین فولاد زنگ نزن 316 کم کربن در محلول اسید سولفوریک 05/0 مولار [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 89-100]
 • طیف موزبائر تاثیر دمای تفجوشی و افزودنی مس بر خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل- روی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 1-11]

ف

 • فرایند ریخته ریسی بررسی تأثیر پارامترهای فرایند ریخته ریسی (PFC) بر مشخصات ابعادی فویل های آمورف آلیاژ پایه کبالت یونتیکا [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 67-75]
 • فریت باریم نوع M رفتار جذب امواج الکترومغناطیس در باند X در فریت باریم آلاییده شده با Mn و Zr [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 1-7]
 • فریت نیکل تأثیر عملیات حرارتی و اتمسفر بر خواص مغناطیسی شیشه سرامیک فریت نیکل نانوساختار [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 91-99]
 • فولاد زنگ نزن 316 کم کربن تاثیر پتانسیل بر ترکیب شیمیایی و پروفیل غلظتی لایه رویین فولاد زنگ نزن 316 کم کربن در محلول اسید سولفوریک 05/0 مولار [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 89-100]
 • فویل های آمورف بررسی تأثیر پارامترهای فرایند ریخته ریسی (PFC) بر مشخصات ابعادی فویل های آمورف آلیاژ پایه کبالت یونتیکا [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 67-75]

ک

 • کاربردهای پزشکی ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی سمیت سلولی نانوذرات مگنتیت پوشش دهی شده با پلی وینیل الکل برای کاربردهای پزشکی [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 25-37]
 • کاربید تیتانیوم بررسی عوامل موثر بر سنتز کاربید تیتانیوم نانوساختار به روش سل ژل [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 13-24]
 • کامپوزیت تولید، مشخصه یابی و ارزیابی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت آلیاژ پایه کبالت با تقویت کننده نانوپودر فورستریت [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 69-78]
 • کامپوزیت تولید و بررسی ریزساختار نانو کامپوزیت ریختگی AZ91/ZrO2 [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 55-66]

ل

 • لایه رویین تاثیر پتانسیل بر ترکیب شیمیایی و پروفیل غلظتی لایه رویین فولاد زنگ نزن 316 کم کربن در محلول اسید سولفوریک 05/0 مولار [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 89-100]

م

 • مغناطش اشباع تاثیر دمای تفجوشی و افزودنی مس بر خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل- روی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 1-11]
 • مهندسی بافت بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا سنتز شده به روش رسوب گذاری درجا در دمای پایین [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 9-24]
 • مولیت تاثیر آسیاب کاری پر انرژی روی دمای تشکیل فازهای محصول در سیستم آلومینیم-آلومینا-زیرکن [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 77-89]

ن

 • نانوTiC بررسی عوامل موثر بر سنتز کاربید تیتانیوم نانوساختار به روش سل ژل [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 13-24]
 • نانوبیوسرامیک فورستریت تولید، مشخصه یابی و ارزیابی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت آلیاژ پایه کبالت با تقویت کننده نانوپودر فورستریت [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 69-78]
 • نانوذرات اکسید فلزی ساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت کربن/فنولیک با استفاده از روش پیرولیز پلیمر و تقویت آن با نانوذرات اکسید فلزی [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 39-53]
 • نانوذرات مگنتیت ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی سمیت سلولی نانوذرات مگنتیت پوشش دهی شده با پلی وینیل الکل برای کاربردهای پزشکی [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 25-37]
 • نانوساختار تأثیر عملیات حرارتی و اتمسفر بر خواص مغناطیسی شیشه سرامیک فریت نیکل نانوساختار [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 91-99]
 • نانوساختار تولید و ارزیابی پودر کامپوزیتی نانوساختار Cr2O3-Ag در فرایند پاشش پلاسمایی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 101-115]
 • نانو کامپوزیت بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا سنتز شده به روش رسوب گذاری درجا در دمای پایین [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 9-24]
 • نانوکامپوزیت ساخت و بررسی زیست سازگاری غشاهای پلیمری بر پایه نانوکامپوزیت پلی هدرال الیگومریک سیلسسکویی اکسان (POSS) و پلی کربنات یورتان (PCU) [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 55-67]
 • نانوکامپوزیت ساخت، مشخصه یابی و بررسی خواص مکانیکی و زیستی داربست هیبریدی نانوکامپوزیتی استخوانی از جنس آپاتیت/ ژلاتین- کیتوسان به روش زیست تقلیدی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 25-42]
 • نانوکامپوزیت شبیه سازی خواص الاستیک نانو کامپوزیت Al-SiC با استفاده از روش دینامیک مولکولی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 43-54]
 • نیروی مغناطیس زدا پیش بینی مشخصات ساختاری و خواص مغناطیسی پودرهای نانوساختار آهن- نیکل با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی [دوره 32، شماره 2، 1392، صفحه 117-124]

ه

 • هیدروکسی آپاتیت بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا سنتز شده به روش رسوب گذاری درجا در دمای پایین [دوره 32، شماره 1، 1392، صفحه 9-24]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی