نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیاب کاری مکانیکی بررسی اثر عملیات آسیابکاری مکانیکی و دمای واکنش بر تشکیل نیترید سیلیسیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 51-59]
 • آسیاب مکانیکی مشخصه یابی و مکانیزم تشکیل نانوکامپوزیت زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات TiO2 به روش آسیاب مکانیکی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 99-106]
 • آلومینات منیزیم بررسی اثر افزودن کلرید منیزیم بر سینتیک تشکیل اسپینل آلومینات منیزیم [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 93-103]
 • آلومینایدهای تیتانیوم اثر زمان آسیاب‌کاری بر تولید نانوکامپوزیت زمینه سرامیکی TixAly/Al2O3 به روش مکانوشیمیایی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 55-64]
 • آلیاژ AM30 منیزیم تاثیرفرایند پرس با کانال‌های همسان زاویه دار بر ساختار آلیاژ AM30 منیزیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 13-20]
 • آلیاژ Ti-6Al-4V ارزیابی تاثیر ولتاژ آندایزینگ بر رفتار تریبوخوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V در شرایط آندایز شده [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 37-49]
 • آلیاژ تیتانیوم بررسی خواص مکانیکی اتصالات در لحیم کاری سخت آلیاژ V4-Al6-Ti به آلیاژ 410 SS در شرایط خلا [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 1-11]
 • آلیاژسازی مکانیکی مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی آلیاژهای (Fe65-Co35)100-xSix تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 105-116]
 • آلیاژ نیکل- تیتانیم رفتار مکانیکی آلیاژ نیکل - تیتانیم متخلخل ساخته شده به روش سنتز احتراقی حجمی برای استفاده در جراحی استخوان [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 43-54]
 • آلیاژهای آهن-کبالت-سیلیسیم مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی آلیاژهای (Fe65-Co35)100-xSix تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 105-116]
 • آنتن میکرواستریپ ساخت آنتن‌های میکرواستریپ بر بستر منسوج به وسیله چاپ جوهر افشان [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 61-78]
 • آندایزینگ ارزیابی تاثیر ولتاژ آندایزینگ بر رفتار تریبوخوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V در شرایط آندایز شده [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 37-49]
 • آند خنثی تاثیر پارامترهای فرایند ساخت بر خواص و ریزساختار کامپوزیت‌های بر پایه فریت نیکل مورد استفاده به عنوان آند خنثی در سیستم الکترولیز آلومینیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]

ا

 • اتانول بررسی خواص حسگری لایه‌های اکسید قلع نانوساختار لایه‌نشانی شده به روش‌های تبخیر گرمایی و کَند و پاش نسبت به اتانول [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 65-74]
 • اتصال نفوذیTLP بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری اتصال نفوذی TLP نانوکامپوزیت Al2O3p/Alبا استفاده از لایه واسطه مس [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 63-76]
 • احیای کربوترمی بررسی سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 107-120]
 • اسپینل بررسی اثر افزودن کلرید منیزیم بر سینتیک تشکیل اسپینل آلومینات منیزیم [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 93-103]
 • استحکام خمشی بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت کربن – کربن دو جهته بر پایه الیاف چوب درختان [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • استحکام خمشی بررسی تأثیر افزودن ذرات دی سلیسید مولیبدن، کاربید بور و کاربید سیلیسیم بر استحکام خمشی و رفتار تف‌جوشی بدون فشار کامپوزیت فوق دما بالای ZrB2-HfB2 [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 85-97]
 • اصلاح ریزساختار ارزیابی تأثیر جریان الکتریکی بر ریزساختار و رفتار سایشی آلیاژ پایه آلومینیم ریختگی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 77-92]
 • افزودنی تاثیر روش های مختلف فعال سازی بر ریزساختار، سختی و رفتار چگالش مولیبدن تف جوشی شده [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 11-20]
 • افزودنی آلومینیم ارزیابی فازی ترکیبات آلیاژی و کامپوزیتی شده ی دی سیلیساید مولیبدن با آلومینیوم و کاربید تیتانیوم [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • اکسید قلع بررسی خواص حسگری لایه‌های اکسید قلع نانوساختار لایه‌نشانی شده به روش‌های تبخیر گرمایی و کَند و پاش نسبت به اتانول [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 65-74]
 • انجماد هم دما بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری اتصال نفوذی TLP نانوکامپوزیت Al2O3p/Alبا استفاده از لایه واسطه مس [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 63-76]
 • ایتریا بررسی اثر افزودن ایتریا بر خواص کامپوزیت‏ های مولایت-زیرکونیای ساخته شده به روش ریخته‏ گری دوغابی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 49-61]
 • ایتریا اصلاحیه: بررسی اثر افزودن ایتریا بر خواص کامپوزیت های مولایت -زیرکونیا ساخته شده به روش ریخته گری دوغابی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 121-122]

پ

 • پارچه پلی استر ساخت آنتن‌های میکرواستریپ بر بستر منسوج به وسیله چاپ جوهر افشان [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 61-78]
 • پرس با کانال‌های همسان زاویه دار تاثیرفرایند پرس با کانال‌های همسان زاویه دار بر ساختار آلیاژ AM30 منیزیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 13-20]
 • پوشش اکسیدهای فلزی مخلوط تولید و بررسی رفتار خوردگی پوشش اکسیدهای فلزی مخلوط Al2O3/MgO/TiO2 به روش سل- ژل روی زیرلایه آلومینیم [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 17-30]

ت

 • تبخیر گرمایی بررسی خواص حسگری لایه‌های اکسید قلع نانوساختار لایه‌نشانی شده به روش‌های تبخیر گرمایی و کَند و پاش نسبت به اتانول [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 65-74]
 • ترکیب فازی بررسی اثر افزودن کلرید منیزیم بر سینتیک تشکیل اسپینل آلومینات منیزیم [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 93-103]
 • ترموپلاستیک‌الاستومر تأثیر نانولوله‌های کربنی بر مورفولوژی سلولی فوم‌های نانوکامپوزیتی میکروسلولار PC/EPDM [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 31-42]
 • تریبوخوردگی ارزیابی تاثیر ولتاژ آندایزینگ بر رفتار تریبوخوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V در شرایط آندایز شده [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 37-49]
 • تف‌جوشی بدون فشار بررسی تأثیر افزودن ذرات دی سلیسید مولیبدن، کاربید بور و کاربید سیلیسیم بر استحکام خمشی و رفتار تف‌جوشی بدون فشار کامپوزیت فوق دما بالای ZrB2-HfB2 [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 85-97]
 • تف جوشی- واکنشی بررسی اثر افزودن ایتریا بر خواص کامپوزیت‏ های مولایت-زیرکونیای ساخته شده به روش ریخته‏ گری دوغابی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 49-61]
 • تف جوشی- واکنشی اصلاحیه: بررسی اثر افزودن ایتریا بر خواص کامپوزیت های مولایت -زیرکونیا ساخته شده به روش ریخته گری دوغابی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 121-122]
 • تکنولوژی مورفینگ کرنش نهایی و درجه ناهمسان گردی در ورق های کامپوزیتی موج دار [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 33-48]
 • تولید هرسینیت بررسی اثر دما و زمان نگهداری بر تولید هرسینیت به روش نمک مذاب [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 75-84]

ج

 • جریان الکتریکی ارزیابی تأثیر جریان الکتریکی بر ریزساختار و رفتار سایشی آلیاژ پایه آلومینیم ریختگی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 77-92]

چ

 • چگالی بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت کربن – کربن دو جهته بر پایه الیاف چوب درختان [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • چوب بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت کربن – کربن دو جهته بر پایه الیاف چوب درختان [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]

ح

 • حسگر گاز بررسی خواص حسگری لایه‌های اکسید قلع نانوساختار لایه‌نشانی شده به روش‌های تبخیر گرمایی و کَند و پاش نسبت به اتانول [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 65-74]

خ

 • خواص مغناطیسی مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی آلیاژهای (Fe65-Co35)100-xSix تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 105-116]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت کربن – کربن دو جهته بر پایه الیاف چوب درختان [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • خواص مکانیکی بررسی اثرات نورد و آنیل بر روی رفتارهای کششی و خوردگی کامپوزیت چند لایه آلومینیوم/فولاد [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • خواص مکانیکی ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت گلاس آینومر- فورستریت و بررسی تأثیر میزان نانوذرات فورستریت بر خواص مکانیکی و زیست فعالی آن [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 21-35]
 • خواص مکانیکی تاثیر پارامترهای فرایند ساخت بر خواص و ریزساختار کامپوزیت‌های بر پایه فریت نیکل مورد استفاده به عنوان آند خنثی در سیستم الکترولیز آلومینیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]

د

 • درجه ناهمسان گردی کرنش نهایی و درجه ناهمسان گردی در ورق های کامپوزیتی موج دار [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 33-48]
 • دما بررسی اثر عملیات آسیابکاری مکانیکی و دمای واکنش بر تشکیل نیترید سیلیسیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 51-59]
 • دیرگداز بررسی اثر دما و زمان نگهداری بر تولید هرسینیت به روش نمک مذاب [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 75-84]
 • دی سیلیساید مولیبدن ارزیابی فازی ترکیبات آلیاژی و کامپوزیتی شده ی دی سیلیساید مولیبدن با آلومینیوم و کاربید تیتانیوم [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]

ذ

 • ذرات TiO2 مشخصه یابی و مکانیزم تشکیل نانوکامپوزیت زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات TiO2 به روش آسیاب مکانیکی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 99-106]

ر

 • رفتار چگالش تاثیر روش های مختلف فعال سازی بر ریزساختار، سختی و رفتار چگالش مولیبدن تف جوشی شده [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 11-20]
 • رفتار خوردگی بررسی اثرات نورد و آنیل بر روی رفتارهای کششی و خوردگی کامپوزیت چند لایه آلومینیوم/فولاد [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • رفتار خوردگی تولید و بررسی رفتار خوردگی پوشش اکسیدهای فلزی مخلوط Al2O3/MgO/TiO2 به روش سل- ژل روی زیرلایه آلومینیم [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 17-30]
 • رقیق کننده سنتز نانو پودرکاربید زیرکونیوم به روش خود پیش‌رونده دما بالا [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 79-89]
 • روش نمک مذاب بررسی اثر دما و زمان نگهداری بر تولید هرسینیت به روش نمک مذاب [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 75-84]
 • ریخته گری دوغابی بررسی اثر افزودن ایتریا بر خواص کامپوزیت‏ های مولایت-زیرکونیای ساخته شده به روش ریخته‏ گری دوغابی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 49-61]
 • ریخته گری دوغابی اصلاحیه: بررسی اثر افزودن ایتریا بر خواص کامپوزیت های مولایت -زیرکونیا ساخته شده به روش ریخته گری دوغابی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 121-122]
 • ریخته گری ژلی بررسی عوامل موثر بر ساخت قطعات سیلیس ذوبی به روش ریخته گری ژلی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 117-126]
 • ریزساختار بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری اتصال نفوذی TLP نانوکامپوزیت Al2O3p/Alبا استفاده از لایه واسطه مس [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 63-76]
 • ریزساختار تاثیر پارامترهای فرایند ساخت بر خواص و ریزساختار کامپوزیت‌های بر پایه فریت نیکل مورد استفاده به عنوان آند خنثی در سیستم الکترولیز آلومینیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • ریز سختی تاثیرفرایند پرس با کانال‌های همسان زاویه دار بر ساختار آلیاژ AM30 منیزیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 13-20]

ز

 • زمینه آلومینیم مشخصه یابی و مکانیزم تشکیل نانوکامپوزیت زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات TiO2 به روش آسیاب مکانیکی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 99-106]
 • زیست فعالی ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت گلاس آینومر- فورستریت و بررسی تأثیر میزان نانوذرات فورستریت بر خواص مکانیکی و زیست فعالی آن [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 21-35]

س

 • ساختار ماده تاثیرفرایند پرس با کانال‌های همسان زاویه دار بر ساختار آلیاژ AM30 منیزیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 13-20]
 • ساختار میکروسلولی تأثیر نانولوله‌های کربنی بر مورفولوژی سلولی فوم‌های نانوکامپوزیتی میکروسلولار PC/EPDM [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 31-42]
 • سرامیک‌های فوق دما بالا بررسی تأثیر افزودن ذرات دی سلیسید مولیبدن، کاربید بور و کاربید سیلیسیم بر استحکام خمشی و رفتار تف‌جوشی بدون فشار کامپوزیت فوق دما بالای ZrB2-HfB2 [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 85-97]
 • سرمت تاثیر پارامترهای فرایند ساخت بر خواص و ریزساختار کامپوزیت‌های بر پایه فریت نیکل مورد استفاده به عنوان آند خنثی در سیستم الکترولیز آلومینیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • سل- ژل ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت گلاس آینومر- فورستریت و بررسی تأثیر میزان نانوذرات فورستریت بر خواص مکانیکی و زیست فعالی آن [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 21-35]
 • سنتز احتراقی حجمی رفتار مکانیکی آلیاژ نیکل - تیتانیم متخلخل ساخته شده به روش سنتز احتراقی حجمی برای استفاده در جراحی استخوان [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 43-54]
 • سنتز خود پیش رونده دما بالا سنتز نانو پودرکاربید زیرکونیوم به روش خود پیش‌رونده دما بالا [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 79-89]
 • سیلیس ذوبی بررسی عوامل موثر بر ساخت قطعات سیلیس ذوبی به روش ریخته گری ژلی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 117-126]
 • سیمان گلاس آینومر ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت گلاس آینومر- فورستریت و بررسی تأثیر میزان نانوذرات فورستریت بر خواص مکانیکی و زیست فعالی آن [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 21-35]
 • سینتیک بررسی اثر افزودن کلرید منیزیم بر سینتیک تشکیل اسپینل آلومینات منیزیم [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 93-103]
 • سینتیک بررسی سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 107-120]

ش

 • شارش الکترون ارزیابی تأثیر جریان الکتریکی بر ریزساختار و رفتار سایشی آلیاژ پایه آلومینیم ریختگی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 77-92]

ف

 • فاصله توقف بررسی خواص مکانیکی اتصالات در لحیم کاری سخت آلیاژ V4-Al6-Ti به آلیاژ 410 SS در شرایط خلا [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 1-11]
 • فرایند سل- ژل تولید و بررسی رفتار خوردگی پوشش اکسیدهای فلزی مخلوط Al2O3/MgO/TiO2 به روش سل- ژل روی زیرلایه آلومینیم [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 17-30]
 • فرایند کلوئیدی بررسی عوامل موثر بر ساخت قطعات سیلیس ذوبی به روش ریخته گری ژلی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 117-126]
 • فریت نیکل تاثیر پارامترهای فرایند ساخت بر خواص و ریزساختار کامپوزیت‌های بر پایه فریت نیکل مورد استفاده به عنوان آند خنثی در سیستم الکترولیز آلومینیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • فعال سازی تف جوشی تاثیر روش های مختلف فعال سازی بر ریزساختار، سختی و رفتار چگالش مولیبدن تف جوشی شده [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 11-20]
 • فولاد زنگ نزن 410 بررسی خواص مکانیکی اتصالات در لحیم کاری سخت آلیاژ V4-Al6-Ti به آلیاژ 410 SS در شرایط خلا [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 1-11]
 • فوم آلومینیمی اثر ساختار سلولی فوم آلومینیم کامپوزیتی A356-10vol.%SiCبر رفتار شبه استاتیکی کمانش پلاستیک پیشرونده قوطی‌های برنجی پرشده با آن [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 105-124]
 • فوم سلول بسته اثر ساختار سلولی فوم آلومینیم کامپوزیتی A356-10vol.%SiCبر رفتار شبه استاتیکی کمانش پلاستیک پیشرونده قوطی‌های برنجی پرشده با آن [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 105-124]
 • فوم نانوکامپوزیتی تأثیر نانولوله‌های کربنی بر مورفولوژی سلولی فوم‌های نانوکامپوزیتی میکروسلولار PC/EPDM [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 31-42]

ق

 • قوطی‌های جاذب انرژی اثر ساختار سلولی فوم آلومینیم کامپوزیتی A356-10vol.%SiCبر رفتار شبه استاتیکی کمانش پلاستیک پیشرونده قوطی‌های برنجی پرشده با آن [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 105-124]

ک

 • کاربید تیتانیوم ارزیابی فازی ترکیبات آلیاژی و کامپوزیتی شده ی دی سیلیساید مولیبدن با آلومینیوم و کاربید تیتانیوم [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • کاربید زیرکونیوم سنتز نانو پودرکاربید زیرکونیوم به روش خود پیش‌رونده دما بالا [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 79-89]
 • کامپوزیت ارزیابی فازی ترکیبات آلیاژی و کامپوزیتی شده ی دی سیلیساید مولیبدن با آلومینیوم و کاربید تیتانیوم [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • کامپوزیت کرنش نهایی و درجه ناهمسان گردی در ورق های کامپوزیتی موج دار [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 33-48]
 • کامپوزیت بررسی اثر افزودن ایتریا بر خواص کامپوزیت‏ های مولایت-زیرکونیای ساخته شده به روش ریخته‏ گری دوغابی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 49-61]
 • کامپوزیت اصلاحیه: بررسی اثر افزودن ایتریا بر خواص کامپوزیت های مولایت -زیرکونیا ساخته شده به روش ریخته گری دوغابی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 121-122]
 • کامپوزیت تاثیر پارامترهای فرایند ساخت بر خواص و ریزساختار کامپوزیت‌های بر پایه فریت نیکل مورد استفاده به عنوان آند خنثی در سیستم الکترولیز آلومینیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • کامپوزیت ZrB2-HfB2 بررسی تأثیر افزودن ذرات دی سلیسید مولیبدن، کاربید بور و کاربید سیلیسیم بر استحکام خمشی و رفتار تف‌جوشی بدون فشار کامپوزیت فوق دما بالای ZrB2-HfB2 [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 85-97]
 • کامپوزیت چندلایه بررسی اثرات نورد و آنیل بر روی رفتارهای کششی و خوردگی کامپوزیت چند لایه آلومینیوم/فولاد [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • کامپوزیت کربن-کربن بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت کربن – کربن دو جهته بر پایه الیاف چوب درختان [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • کربنات سدیم بررسی سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 107-120]
 • کرنش نهایی کرنش نهایی و درجه ناهمسان گردی در ورق های کامپوزیتی موج دار [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 33-48]
 • کریستوبالیت بررسی عوامل موثر بر ساخت قطعات سیلیس ذوبی به روش ریخته گری ژلی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 117-126]
 • کلرید منیزیم بررسی اثر افزودن کلرید منیزیم بر سینتیک تشکیل اسپینل آلومینات منیزیم [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 93-103]
 • کمانش شبه استاتیکی اثر ساختار سلولی فوم آلومینیم کامپوزیتی A356-10vol.%SiCبر رفتار شبه استاتیکی کمانش پلاستیک پیشرونده قوطی‌های برنجی پرشده با آن [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 105-124]
 • کَند و پاش بررسی خواص حسگری لایه‌های اکسید قلع نانوساختار لایه‌نشانی شده به روش‌های تبخیر گرمایی و کَند و پاش نسبت به اتانول [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 65-74]

ل

 • لایه‌نشانی الکترولس ساخت آنتن‌های میکرواستریپ بر بستر منسوج به وسیله چاپ جوهر افشان [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 61-78]
 • لحیم کاری سخت بررسی خواص مکانیکی اتصالات در لحیم کاری سخت آلیاژ V4-Al6-Ti به آلیاژ 410 SS در شرایط خلا [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 1-11]
 • لوله برنجی اثر ساختار سلولی فوم آلومینیم کامپوزیتی A356-10vol.%SiCبر رفتار شبه استاتیکی کمانش پلاستیک پیشرونده قوطی‌های برنجی پرشده با آن [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 105-124]

م

 • متالورژی پودر تاثیر پارامترهای فرایند ساخت بر خواص و ریزساختار کامپوزیت‌های بر پایه فریت نیکل مورد استفاده به عنوان آند خنثی در سیستم الکترولیز آلومینیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • متخلخل رفتار مکانیکی آلیاژ نیکل - تیتانیم متخلخل ساخته شده به روش سنتز احتراقی حجمی برای استفاده در جراحی استخوان [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 43-54]
 • مس تاثیر پارامترهای فرایند ساخت بر خواص و ریزساختار کامپوزیت‌های بر پایه فریت نیکل مورد استفاده به عنوان آند خنثی در سیستم الکترولیز آلومینیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • مقاومت سایشی ارزیابی تأثیر جریان الکتریکی بر ریزساختار و رفتار سایشی آلیاژ پایه آلومینیم ریختگی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 77-92]
 • مکانوشیمیایی اثر زمان آسیاب‌کاری بر تولید نانوکامپوزیت زمینه سرامیکی TixAly/Al2O3 به روش مکانوشیمیایی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 55-64]
 • مواد نانو ساختار مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی آلیاژهای (Fe65-Co35)100-xSix تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 105-116]
 • مورفولوژی‌سلولی تأثیر نانولوله‌های کربنی بر مورفولوژی سلولی فوم‌های نانوکامپوزیتی میکروسلولار PC/EPDM [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 31-42]
 • مولایت- زیرکونیا بررسی اثر افزودن ایتریا بر خواص کامپوزیت‏ های مولایت-زیرکونیای ساخته شده به روش ریخته‏ گری دوغابی [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 49-61]
 • مولایت- زیرکونیا اصلاحیه: بررسی اثر افزودن ایتریا بر خواص کامپوزیت های مولایت -زیرکونیا ساخته شده به روش ریخته گری دوغابی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 121-122]
 • مولیبدنیت بررسی سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 107-120]

ن

 • نانو پودر سنتز نانو پودرکاربید زیرکونیوم به روش خود پیش‌رونده دما بالا [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 79-89]
 • نانو پودر مولیبدن تاثیر روش های مختلف فعال سازی بر ریزساختار، سختی و رفتار چگالش مولیبدن تف جوشی شده [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 11-20]
 • نانو ذرات فلزی نیکل ساخت آنتن‌های میکرواستریپ بر بستر منسوج به وسیله چاپ جوهر افشان [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 61-78]
 • نانوذرات فورستریت ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت گلاس آینومر- فورستریت و بررسی تأثیر میزان نانوذرات فورستریت بر خواص مکانیکی و زیست فعالی آن [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 21-35]
 • نانوساختار بررسی خواص حسگری لایه‌های اکسید قلع نانوساختار لایه‌نشانی شده به روش‌های تبخیر گرمایی و کَند و پاش نسبت به اتانول [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 65-74]
 • نانوکامپوزیت مشخصه یابی و مکانیزم تشکیل نانوکامپوزیت زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات TiO2 به روش آسیاب مکانیکی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 99-106]
 • نانوکامپوزیت TixAly/Al2O3 اثر زمان آسیاب‌کاری بر تولید نانوکامپوزیت زمینه سرامیکی TixAly/Al2O3 به روش مکانوشیمیایی [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 55-64]
 • نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری اتصال نفوذی TLP نانوکامپوزیت Al2O3p/Alبا استفاده از لایه واسطه مس [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 63-76]
 • نانولوله‌کربن تأثیر نانولوله‌های کربنی بر مورفولوژی سلولی فوم‌های نانوکامپوزیتی میکروسلولار PC/EPDM [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 31-42]
 • نورد تجمعی (ARB) بررسی اثرات نورد و آنیل بر روی رفتارهای کششی و خوردگی کامپوزیت چند لایه آلومینیوم/فولاد [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 1-15]
 • نیتراسیون مستقیم بررسی اثر عملیات آسیابکاری مکانیکی و دمای واکنش بر تشکیل نیترید سیلیسیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 51-59]
 • نیترید سیلیسیم بررسی اثر عملیات آسیابکاری مکانیکی و دمای واکنش بر تشکیل نیترید سیلیسیم [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 51-59]

و

 • ورق های موج دار کرنش نهایی و درجه ناهمسان گردی در ورق های کامپوزیتی موج دار [دوره 33، شماره 1، 1393، صفحه 33-48]
 • ولتاژ شکست دی الکتریک ارزیابی تاثیر ولتاژ آندایزینگ بر رفتار تریبوخوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V در شرایط آندایز شده [دوره 33، شماره 3، 1393، صفحه 37-49]

ه

 • هرسینیت بررسی اثر دما و زمان نگهداری بر تولید هرسینیت به روش نمک مذاب [دوره 33، شماره 2، 1393، صفحه 75-84]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی