نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب دریا ارزیابی ریزساختار و مقاومت به خوردگی مقطع جوش‌کاری شده آلیاژ Al5083-H321 توسط روش جوش‌کاری قوسی فلز-گاز در محیط آب دریا [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 107-115]
 • آخال بررسی تأثیر تزریق آلومینیم در کریستالیزاتور بر نوع، ترکیب و اکتیویته آخال‌ها در فولاد کم‌کربن [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 9-23]
 • آسیاب‌کاری مطالعه اثر مدت زمان بازپخت بر ویژگی‌های ساختاری، مغناطیسی و الکتریکی آلیاژ حافظه‌پذیر فرومغناطیسNi47Mn40Sn13 [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 29-38]
 • آسیاب کاری کم انرژی تاثیر درصد Al2O3 بر خواص مکانیکی فوم کامپوزیتی Al-(0-40%)Al2O3 تولید شده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی کم انرژی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 1-8]
 • آسیاب‌کاری مکانیکی تهیه نانوپودر نیترید سیلیسیم تحت دو مرحله آسیاب‌کاری مکانیکی و عملیات حرارتی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 9-18]
 • آسیاب مکانیکی اثر افزودن آلومینا به‌عنوان رقیق‌کننده بر سنتز احتراقی کامپوزیت Al2O3-ZrB2 [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • آلومینا بررسی پارامترهای ساخت کامپوزیت مولایت- آلومینا- کاربیدسیلیسیم به‌روش درجا توسط احیای کربوترمیک مواد آلومینوسیلیکاتی [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]
 • آلومینا بررسی افزودن نانو تیتانیا بر استحکام مکانیکی نانو کامپوزیت‌های آلومینا-کاربید سیلیسیم اتصال مولایتی [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 49-58]
 • آلیاژ آلومینیوم-آهن اثر کاهش اندازه دانه بر خواص مکانیکی آلیاژ Al-0.7Fe با افزودن سدیم مولیبدات به مذاب [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 39-48]
 • آلیاژ حافظه پذیر فرومغناطیس مطالعه اثر مدت زمان بازپخت بر ویژگی‌های ساختاری، مغناطیسی و الکتریکی آلیاژ حافظه‌پذیر فرومغناطیسNi47Mn40Sn13 [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 29-38]
 • آلیاژسازی مکانیکی ساخت نانوکامپوزیت MoSi2-TiB2 به‌وسیله آلیاژسازی مکانیکی و مقایسه خواص آن‌ها برای استفاده در فرایند پاشش گرمایی [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 1-17]
 • آلیاژسازی مکانیکی بررسی تأثیر ریزساختار بر مقاومت به اکسیداسیون آلیاژ Ti47Al48Mn5 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 31-48]
 • آلیاژسازی مکانیکی مشخصه‌یابی ترکیب پودری نانوکریستال Mg-6Al-1Zn-1Si در حین آلیاژسازی مکانیکی و پس از عملیات آنیل [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 103-113]
 • آلیاژسازی مکانیکی تاثیر درصد Al2O3 بر خواص مکانیکی فوم کامپوزیتی Al-(0-40%)Al2O3 تولید شده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی کم انرژی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 1-8]
 • آلیاژ منگنز- مس بررسی اثر چگالی جریان بر ریزساختار لایه‌های نازک منگنز- مس تولید شده به روش رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 25-33]
 • آلیاژهای منیزیم مشخصه‌یابی ترکیب پودری نانوکریستال Mg-6Al-1Zn-1Si در حین آلیاژسازی مکانیکی و پس از عملیات آنیل [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 103-113]
 • آندالوزیت بررسی پارامترهای ساخت کامپوزیت مولایت- آلومینا- کاربیدسیلیسیم به‌روش درجا توسط احیای کربوترمیک مواد آلومینوسیلیکاتی [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]
 • آنیل هم دما مشخصه‌یابی ترکیب پودری نانوکریستال Mg-6Al-1Zn-1Si در حین آلیاژسازی مکانیکی و پس از عملیات آنیل [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 103-113]

ا

 • اتصال غیرمشابه بررسی خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 AISI به فولاد کم کربن 37St با استفاده از جوش‌کاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 89-101]
 • اثر بازپخت مطالعه اثر مدت زمان بازپخت بر ویژگی‌های ساختاری، مغناطیسی و الکتریکی آلیاژ حافظه‌پذیر فرومغناطیسNi47Mn40Sn13 [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 29-38]
 • احیای سبز تأثیر غلظت پیش‌ماده فلزی بر شکل و اندازه نانو ذرات ساخته شده به‌وسیله عصاره گیاه [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 33-41]
 • احیای کربوترمیک بررسی پارامترهای ساخت کامپوزیت مولایت- آلومینا- کاربیدسیلیسیم به‌روش درجا توسط احیای کربوترمیک مواد آلومینوسیلیکاتی [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]
 • استحکام مکانیکی بررسی افزودن نانو تیتانیا بر استحکام مکانیکی نانو کامپوزیت‌های آلومینا-کاربید سیلیسیم اتصال مولایتی [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 49-58]
 • استخراج حلالی تصفیه طلا از محلول لیچینگ کلریدی لجن آندی مس با استفاده از حلال آلی اکتانول-کروزن [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 71-78]
 • اصلاح اندازه دانه اثر کاهش اندازه دانه بر خواص مکانیکی آلیاژ Al-0.7Fe با افزودن سدیم مولیبدات به مذاب [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 39-48]
 • افزودنی PVP اثر افزودنی پلی‌وینیل پیرولیدن (PVP) بر خواص فازی و مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به‌روش هیدروترمال [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 67-77]
 • اکتانول تصفیه طلا از محلول لیچینگ کلریدی لجن آندی مس با استفاده از حلال آلی اکتانول-کروزن [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 71-78]
 • اکسید ایتریم بررسی اثر غلظت و پیرسازی بر رسوب‌دهی نانوپودر ایتریا [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 97-106]
 • اکسید تیتانیوم ساخت، مشخصه‌یابی و بررسی مقایسه‌ای خاصیت آنتی‌باکتریال نانو ذرات Ag-TiO2 و ZnO-TiO2 [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 43-52]
 • اکسید روی بررسی نظری بهبود خواص فوتوکاتالیزوری اکسید روی و سولفید کادمیم در اثر هیبرید با چارچوب آلی- فلزی با استفاده از محاسبات تابعی چگالی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 107-113]
 • اکسیژن‌زدایی بررسی تأثیر تزریق آلومینیم در کریستالیزاتور بر نوع، ترکیب و اکتیویته آخال‌ها در فولاد کم‌کربن [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 9-23]
 • الکترود انعطاف‌پذیر ساخت حسگر پارچه‌ای سیگنال قلب توسط چاپ و لایه نشانی فلز مس روی پارچه پلی‌استر [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 115-124]
 • الکترولیت اثر شفافیت الکترولیت بر پس‌پراکندگی نور از لایه پس‌پراکننده نوری در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 59-67]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی خواص نانوکامپوزیت زمینه آلومینیم به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 19-30]
 • اندازه دانه تأثیر اندازه دانه بر رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن 304 ال [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 61-72]
 • اندازه ذرات آلومینیوم بررسی تاثیر کلرید آمونیوم (NH4Cl) و اندازه ذرات پودر آلومینیوم در تولید ویسکرهای نیتریدآلومینیوم(AlN) به‌روش نیتریداسیون مستقیم [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • انرژی فعال‌سازی بررسی سینتیک تبلور فازهای نانومتری Fe36Cr12Mo10 و α-Fe در استحاله غیر شیشه‌ای شدن آلیاژ غیربلورین Fe51Cr18Mo7B16C4Nb4 [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 45-53]

ب

 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی خواص نانوکامپوزیت زمینه آلومینیم به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 19-30]

پ

 • پالادیوم بررسی قابلیت جذب هیدروژن در ماده مرکب نانو‌ساختار SBA-16-Pd [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 13-27]
 • پراکندگی نانوذرات تاثیر عملیات فراصوت ناپیوسته بر خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت ریختگی Al413-SiCnp [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 87-103]
 • پس‌پراکندگی نور اثر شفافیت الکترولیت بر پس‌پراکندگی نور از لایه پس‌پراکننده نوری در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 59-67]
 • پلی‌اتیلن‌گلیکول(PEG) بررسی ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت نیکل تهیه شده به‌روش هیدروترمال [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 35-43]
 • پوشش الکترورسوبی بررسی اثر چگالی جریان بر ریزساختار لایه‌های نازک منگنز- مس تولید شده به روش رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 25-33]
 • پوشش کامپوزیتیNi-SiC بررسی تاثیر ذرات گرافیت و MoS‌2 بر خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی Ni-SiC در دماهای بالا [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 105-121]
 • پوشش نیکل- کبالت مقایسه فوق آب‌گریزی و رفتار خوردگی پوشش‌های میکرو- نانو ساختار نیکل و نیکل- کبالت بر روی زیرلایه مس [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 87-105]
 • پوشش‌های NiO/TiO2 بررسی خواص فوتوکاتالیستی لایه‌های NiO/TiO2 رشد داده شده به‌روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی/ رسوب الکتروفورتیک [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 87-95]

ت

 • تبلور بررسی سینتیک تبلور فازهای نانومتری Fe36Cr12Mo10 و α-Fe در استحاله غیر شیشه‌ای شدن آلیاژ غیربلورین Fe51Cr18Mo7B16C4Nb4 [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 45-53]
 • تبلور از فاز شیشه ساخت و بررسی خواص مغناطیسی فریت کبالت به‌روش شیشه سرامیک در سیستم Na2O-Fe2O3-CoO-B2O3-SiO2 [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 61-69]
 • تحلیل المان محدود فراوری فولاد ساده کربنی فوق ریز دانه از طریق دگرگونی دینامیکی تحت کرنش آستنیت به فریت در حین تغییر شکل با روش تلفیقی اکستروژن- پرس [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 73-85]
 • ترکیب بین‌فلزی اثر کاهش اندازه دانه بر خواص مکانیکی آلیاژ Al-0.7Fe با افزودن سدیم مولیبدات به مذاب [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 39-48]
 • ترکیب بین فلزی مشخصه‌یابی ترکیب پودری نانوکریستال Mg-6Al-1Zn-1Si در حین آلیاژسازی مکانیکی و پس از عملیات آنیل [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 103-113]
 • تزریق آلومینیم بررسی تأثیر تزریق آلومینیم در کریستالیزاتور بر نوع، ترکیب و اکتیویته آخال‌ها در فولاد کم‌کربن [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 9-23]
 • تغییر شکل پلاستیک شدید فراوری فولاد ساده کربنی فوق ریز دانه از طریق دگرگونی دینامیکی تحت کرنش آستنیت به فریت در حین تغییر شکل با روش تلفیقی اکستروژن- پرس [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 73-85]
 • تلفات انعکاس اثر کاتیون‌های منیزیم، کبالت و تیتانیم بر خواص مغناطیسی و ریزموجی نانو ذرات فریت استرانسیم تهیه شده به‌روش هم‌رسوبی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 19-31]
 • تهی‌سازی تصفیه طلا از محلول لیچینگ کلریدی لجن آندی مس با استفاده از حلال آلی اکتانول-کروزن [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 71-78]
 • تیتانیم دی‌اکسید اثر شفافیت الکترولیت بر پس‌پراکندگی نور از لایه پس‌پراکننده نوری در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 59-67]

ج

 • جذب هیدروژن بررسی قابلیت جذب هیدروژن در ماده مرکب نانو‌ساختار SBA-16-Pd [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 13-27]
 • جوانه‌زا تأثیر افزودن جوانه‌زای Al-5Ti-B بر درجه‌بندی ریزساختار استوانه ریخته شده از کامپوزیت Al-13.8 wt.% Mg2Si به‌روش ریخته‌گری گریز از مرکز [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 49-59]
 • جوش‌کاری اصطکاکی اغتشاشی بررسی خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 AISI به فولاد کم کربن 37St با استفاده از جوش‌کاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 89-101]
 • جوش‌کاری قوسی فلز-گاز ارزیابی ریزساختار و مقاومت به خوردگی مقطع جوش‌کاری شده آلیاژ Al5083-H321 توسط روش جوش‌کاری قوسی فلز-گاز در محیط آب دریا [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 107-115]

چ

 • چاپ تخت ساخت حسگر پارچه‌ای سیگنال قلب توسط چاپ و لایه نشانی فلز مس روی پارچه پلی‌استر [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 115-124]
 • چارچوب آلی- فلزی بررسی نظری بهبود خواص فوتوکاتالیزوری اکسید روی و سولفید کادمیم در اثر هیبرید با چارچوب آلی- فلزی با استفاده از محاسبات تابعی چگالی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 107-113]
 • چگالی جریان بررسی اثر چگالی جریان بر ریزساختار لایه‌های نازک منگنز- مس تولید شده به روش رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 25-33]

ح

 • حفره‌های گازی بررسی تأثیر تزریق آلومینیم در کریستالیزاتور بر نوع، ترکیب و اکتیویته آخال‌ها در فولاد کم‌کربن [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 9-23]

خ

 • خاصیت آنتی باکتریال ساخت، مشخصه‌یابی و بررسی مقایسه‌ای خاصیت آنتی‌باکتریال نانو ذرات Ag-TiO2 و ZnO-TiO2 [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 43-52]
 • خواص الاستیک بهینه‌سازی خواص نانوکامپوزیت زمینه آلومینیم به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 19-30]
 • خواص مغناطیسی اثر کاتیون‌های منیزیم، کبالت و تیتانیم بر خواص مغناطیسی و ریزموجی نانو ذرات فریت استرانسیم تهیه شده به‌روش هم‌رسوبی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 19-31]
 • خواص مکانیکی تاثیر عملیات فراصوت ناپیوسته بر خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت ریختگی Al413-SiCnp [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 87-103]
 • خوردگی موضعی تأثیر اندازه دانه بر رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن 304 ال [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 61-72]

د

 • دینامیک مولکولی بهینه‌سازی خواص نانوکامپوزیت زمینه آلومینیم به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 19-30]

ذ

 • ذرات روان‌کار جامد بررسی تاثیر ذرات گرافیت و MoS‌2 بر خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی Ni-SiC در دماهای بالا [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 105-121]

ر

 • رسوب‌دهی بررسی اثر غلظت و پیرسازی بر رسوب‌دهی نانوپودر ایتریا [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 97-106]
 • رسوب‌دهی الکتریکی مقایسه فوق آب‌گریزی و رفتار خوردگی پوشش‌های میکرو- نانو ساختار نیکل و نیکل- کبالت بر روی زیرلایه مس [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 87-105]
 • رسوب‌دهی هم‌زمان بررسی تاثیر ذرات گرافیت و MoS‌2 بر خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی Ni-SiC در دماهای بالا [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 105-121]
 • رفتار تریبولوژیکی بررسی تاثیر ذرات گرافیت و MoS‌2 بر خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی Ni-SiC در دماهای بالا [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 105-121]
 • رقیق کننده اثر افزودن آلومینا به‌عنوان رقیق‌کننده بر سنتز احتراقی کامپوزیت Al2O3-ZrB2 [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • روش PEO/EPD بررسی خواص فوتوکاتالیستی لایه‌های NiO/TiO2 رشد داده شده به‌روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی/ رسوب الکتروفورتیک [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 87-95]
 • روش هیدروترمال اثر افزودنی پلی‌وینیل پیرولیدن (PVP) بر خواص فازی و مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به‌روش هیدروترمال [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 67-77]
 • روی ساخت، مشخصه‌یابی و بررسی مقایسه‌ای خاصیت آنتی‌باکتریال نانو ذرات Ag-TiO2 و ZnO-TiO2 [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 43-52]
 • ریخته‌گری گریز از مرکز تأثیر افزودن جوانه‌زای Al-5Ti-B بر درجه‌بندی ریزساختار استوانه ریخته شده از کامپوزیت Al-13.8 wt.% Mg2Si به‌روش ریخته‌گری گریز از مرکز [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 49-59]
 • ریزساختار بررسی اثر چگالی جریان بر ریزساختار لایه‌های نازک منگنز- مس تولید شده به روش رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 25-33]
 • ریزساختار تاثیر عملیات فراصوت ناپیوسته بر خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت ریختگی Al413-SiCnp [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 87-103]

س

 • ساختار درجه‌بندی شده هدفمند تأثیر افزودن جوانه‌زای Al-5Ti-B بر درجه‌بندی ریزساختار استوانه ریخته شده از کامپوزیت Al-13.8 wt.% Mg2Si به‌روش ریخته‌گری گریز از مرکز [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 49-59]
 • ساختار میکرو- نانو مقایسه فوق آب‌گریزی و رفتار خوردگی پوشش‌های میکرو- نانو ساختار نیکل و نیکل- کبالت بر روی زیرلایه مس [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 87-105]
 • ساختار هیبریدی بررسی نظری بهبود خواص فوتوکاتالیزوری اکسید روی و سولفید کادمیم در اثر هیبرید با چارچوب آلی- فلزی با استفاده از محاسبات تابعی چگالی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 107-113]
 • سدیم مولیبدات اثر کاهش اندازه دانه بر خواص مکانیکی آلیاژ Al-0.7Fe با افزودن سدیم مولیبدات به مذاب [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 39-48]
 • سلول بنیادی مغز استخوان ساخت و مشخصه‌یابی نانوبیوسرامیک نوین ویلمایت برای ترمیم نواقص استخوانی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 79-86]
 • سلول خورشیدی رنگدانه‌ای اثر شفافیت الکترولیت بر پس‌پراکندگی نور از لایه پس‌پراکننده نوری در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 59-67]
 • سمیت سلولی ساخت و مشخصه‌یابی نانوبیوسرامیک نوین ویلمایت برای ترمیم نواقص استخوانی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 79-86]
 • سنتز احتراقی اثر افزودن آلومینا به‌عنوان رقیق‌کننده بر سنتز احتراقی کامپوزیت Al2O3-ZrB2 [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • سنتز احتراقی بررسی اثر حضور آلومینیوم اضافی در مخلوط پودری TiO2-Al و نوع ماده جاذب در ساخت ریزموجی کامپوزیت TiAl/Al2O3 [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 53-60]
 • سولفید کادمیم بررسی نظری بهبود خواص فوتوکاتالیزوری اکسید روی و سولفید کادمیم در اثر هیبرید با چارچوب آلی- فلزی با استفاده از محاسبات تابعی چگالی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 107-113]
 • سیگنال‌های بیوالکتریک ساخت حسگر پارچه‌ای سیگنال قلب توسط چاپ و لایه نشانی فلز مس روی پارچه پلی‌استر [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 115-124]

ش

 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی خواص الاستیک نانوکامپوزیت‌ پلیمر- رس [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 69-86]
 • شفافیت اثر شفافیت الکترولیت بر پس‌پراکندگی نور از لایه پس‌پراکننده نوری در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 59-67]
 • شیشه-سرامیک ساخت و بررسی خواص مغناطیسی فریت کبالت به‌روش شیشه سرامیک در سیستم Na2O-Fe2O3-CoO-B2O3-SiO2 [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 61-69]

ط

 • طلا تصفیه طلا از محلول لیچینگ کلریدی لجن آندی مس با استفاده از حلال آلی اکتانول-کروزن [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 71-78]

ع

 • عصاره گیاه تأثیر غلظت پیش‌ماده فلزی بر شکل و اندازه نانو ذرات ساخته شده به‌وسیله عصاره گیاه [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 33-41]
 • عملیات حرارتی ساخت و بررسی خواص مغناطیسی فریت کبالت به‌روش شیشه سرامیک در سیستم Na2O-Fe2O3-CoO-B2O3-SiO2 [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 61-69]
 • عملیات فراصوت تاثیر عملیات فراصوت ناپیوسته بر خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت ریختگی Al413-SiCnp [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 87-103]

غ

 • غلظت بررسی اثر غلظت و پیرسازی بر رسوب‌دهی نانوپودر ایتریا [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 97-106]
 • غلظت تأثیر غلظت پیش‌ماده فلزی بر شکل و اندازه نانو ذرات ساخته شده به‌وسیله عصاره گیاه [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 33-41]
 • غیربلورین بررسی تأثیر ریزساختار بر مقاومت به اکسیداسیون آلیاژ Ti47Al48Mn5 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 31-48]
 • غیر شیشه‌ای شدن بررسی سینتیک تبلور فازهای نانومتری Fe36Cr12Mo10 و α-Fe در استحاله غیر شیشه‌ای شدن آلیاژ غیربلورین Fe51Cr18Mo7B16C4Nb4 [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 45-53]

ف

 • فرآیند سل - ژل بررسی قابلیت جذب هیدروژن در ماده مرکب نانو‌ساختار SBA-16-Pd [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 13-27]
 • فریت استرانسیم اثر کاتیون‌های منیزیم، کبالت و تیتانیم بر خواص مغناطیسی و ریزموجی نانو ذرات فریت استرانسیم تهیه شده به‌روش هم‌رسوبی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 19-31]
 • فریت کبالت ساخت و بررسی خواص مغناطیسی فریت کبالت به‌روش شیشه سرامیک در سیستم Na2O-Fe2O3-CoO-B2O3-SiO2 [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 61-69]
 • فریت کبالت اثر افزودنی پلی‌وینیل پیرولیدن (PVP) بر خواص فازی و مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به‌روش هیدروترمال [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 67-77]
 • فضا ساز تاثیر درصد Al2O3 بر خواص مکانیکی فوم کامپوزیتی Al-(0-40%)Al2O3 تولید شده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی کم انرژی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 1-8]
 • فعالیت فوتوکاتالیستی بررسی خواص فوتوکاتالیستی لایه‌های NiO/TiO2 رشد داده شده به‌روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی/ رسوب الکتروفورتیک [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 87-95]
 • فوق آب‌گریزی مقایسه فوق آب‌گریزی و رفتار خوردگی پوشش‌های میکرو- نانو ساختار نیکل و نیکل- کبالت بر روی زیرلایه مس [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 87-105]
 • فولاد USD7 بررسی تأثیر تزریق آلومینیم در کریستالیزاتور بر نوع، ترکیب و اکتیویته آخال‌ها در فولاد کم‌کربن [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 9-23]
 • فولاد زنگ‌نزن 304 ال تأثیر اندازه دانه بر رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن 304 ال [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 61-72]
 • فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 AISI بررسی خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 AISI به فولاد کم کربن 37St با استفاده از جوش‌کاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 89-101]
 • فولاد فوق ریز دانه فراوری فولاد ساده کربنی فوق ریز دانه از طریق دگرگونی دینامیکی تحت کرنش آستنیت به فریت در حین تغییر شکل با روش تلفیقی اکستروژن- پرس [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 73-85]
 • فولاد کم کربن 37 St بررسی خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 AISI به فولاد کم کربن 37St با استفاده از جوش‌کاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 89-101]

ک

 • کائولینیت بررسی پارامترهای ساخت کامپوزیت مولایت- آلومینا- کاربیدسیلیسیم به‌روش درجا توسط احیای کربوترمیک مواد آلومینوسیلیکاتی [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]
 • کاربید سیلیسیم بررسی افزودن نانو تیتانیا بر استحکام مکانیکی نانو کامپوزیت‌های آلومینا-کاربید سیلیسیم اتصال مولایتی [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 49-58]
 • کاربیدسیلیسیم بررسی پارامترهای ساخت کامپوزیت مولایت- آلومینا- کاربیدسیلیسیم به‌روش درجا توسط احیای کربوترمیک مواد آلومینوسیلیکاتی [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]
 • کامپوزیت تیتانیم آلومیناید-آلومینا بررسی اثر حضور آلومینیوم اضافی در مخلوط پودری TiO2-Al و نوع ماده جاذب در ساخت ریزموجی کامپوزیت TiAl/Al2O3 [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 53-60]
 • کامپوزیت زمینه آلومینا اثر افزودن آلومینا به‌عنوان رقیق‌کننده بر سنتز احتراقی کامپوزیت Al2O3-ZrB2 [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 1-8]
 • کامپوزیت یوتکتیک Al-Mg-Si تأثیر افزودن جوانه‌زای Al-5Ti-B بر درجه‌بندی ریزساختار استوانه ریخته شده از کامپوزیت Al-13.8 wt.% Mg2Si به‌روش ریخته‌گری گریز از مرکز [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 49-59]
 • کربامید تاثیر درصد Al2O3 بر خواص مکانیکی فوم کامپوزیتی Al-(0-40%)Al2O3 تولید شده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی کم انرژی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 1-8]
 • کریستالیزاتور بررسی تأثیر تزریق آلومینیم در کریستالیزاتور بر نوع، ترکیب و اکتیویته آخال‌ها در فولاد کم‌کربن [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 9-23]
 • کلرید آمونیوم بررسی تاثیر کلرید آمونیوم (NH4Cl) و اندازه ذرات پودر آلومینیوم در تولید ویسکرهای نیتریدآلومینیوم(AlN) به‌روش نیتریداسیون مستقیم [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • کلوخه سازی ساخت نانوکامپوزیت MoSi2-TiB2 به‌وسیله آلیاژسازی مکانیکی و مقایسه خواص آن‌ها برای استفاده در فرایند پاشش گرمایی [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 1-17]

گ

 • گرمایش ریزموجی (مایکروویو) بررسی اثر حضور آلومینیوم اضافی در مخلوط پودری TiO2-Al و نوع ماده جاذب در ساخت ریزموجی کامپوزیت TiAl/Al2O3 [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 53-60]
 • گیاه سیاه‌دانه تأثیر غلظت پیش‌ماده فلزی بر شکل و اندازه نانو ذرات ساخته شده به‌وسیله عصاره گیاه [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 33-41]

ل

 • لایه نشانی الکترولس فلز مس ساخت حسگر پارچه‌ای سیگنال قلب توسط چاپ و لایه نشانی فلز مس روی پارچه پلی‌استر [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 115-124]
 • لجن آندی مس تصفیه طلا از محلول لیچینگ کلریدی لجن آندی مس با استفاده از حلال آلی اکتانول-کروزن [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 71-78]

م

 • ماده متخلخل SBA-16 بررسی قابلیت جذب هیدروژن در ماده مرکب نانو‌ساختار SBA-16-Pd [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 13-27]
 • محلول جامد بررسی تأثیر ریزساختار بر مقاومت به اکسیداسیون آلیاژ Ti47Al48Mn5 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 31-48]
 • محلول کلریدی تصفیه طلا از محلول لیچینگ کلریدی لجن آندی مس با استفاده از حلال آلی اکتانول-کروزن [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 71-78]
 • مدت زمان آسیاب‌کاری تهیه نانوپودر نیترید سیلیسیم تحت دو مرحله آسیاب‌کاری مکانیکی و عملیات حرارتی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 9-18]
 • مدت زمان پیرسازی بررسی اثر غلظت و پیرسازی بر رسوب‌دهی نانوپودر ایتریا [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 97-106]
 • مدل المان محدود شبیه‌سازی خواص الاستیک نانوکامپوزیت‌ پلیمر- رس [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 69-86]
 • مدل موری- تاناکا شبیه‌سازی خواص الاستیک نانوکامپوزیت‌ پلیمر- رس [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 69-86]
 • مدول الاستیک شبیه‌سازی خواص الاستیک نانوکامپوزیت‌ پلیمر- رس [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 69-86]
 • مقاومت به‌ خوردگی مقایسه فوق آب‌گریزی و رفتار خوردگی پوشش‌های میکرو- نانو ساختار نیکل و نیکل- کبالت بر روی زیرلایه مس [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 87-105]
 • مکانیزم رشد بررسی سینتیک تبلور فازهای نانومتری Fe36Cr12Mo10 و α-Fe در استحاله غیر شیشه‌ای شدن آلیاژ غیربلورین Fe51Cr18Mo7B16C4Nb4 [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 45-53]
 • مواد جاذب امواج ریزموج بررسی اثر حضور آلومینیوم اضافی در مخلوط پودری TiO2-Al و نوع ماده جاذب در ساخت ریزموجی کامپوزیت TiAl/Al2O3 [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 53-60]
 • مولایت بررسی پارامترهای ساخت کامپوزیت مولایت- آلومینا- کاربیدسیلیسیم به‌روش درجا توسط احیای کربوترمیک مواد آلومینوسیلیکاتی [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 1-11]
 • مولایت بررسی افزودن نانو تیتانیا بر استحکام مکانیکی نانو کامپوزیت‌های آلومینا-کاربید سیلیسیم اتصال مولایتی [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 49-58]

ن

 • نانوبیوسرامیک ساخت و مشخصه‌یابی نانوبیوسرامیک نوین ویلمایت برای ترمیم نواقص استخوانی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 79-86]
 • نانوپودر بررسی اثر غلظت و پیرسازی بر رسوب‌دهی نانوپودر ایتریا [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 97-106]
 • نانوپودر تهیه نانوپودر نیترید سیلیسیم تحت دو مرحله آسیاب‌کاری مکانیکی و عملیات حرارتی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 9-18]
 • نانوتیتانیا بررسی افزودن نانو تیتانیا بر استحکام مکانیکی نانو کامپوزیت‌های آلومینا-کاربید سیلیسیم اتصال مولایتی [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 49-58]
 • نانو ذرات اثر افزودنی پلی‌وینیل پیرولیدن (PVP) بر خواص فازی و مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به‌روش هیدروترمال [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 67-77]
 • نانو ذرات نقره تأثیر غلظت پیش‌ماده فلزی بر شکل و اندازه نانو ذرات ساخته شده به‌وسیله عصاره گیاه [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 33-41]
 • نانوذره مغناطیسی بررسی ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت نیکل تهیه شده به‌روش هیدروترمال [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 35-43]
 • نانو ساختار ساخت و بررسی خواص مغناطیسی فریت کبالت به‌روش شیشه سرامیک در سیستم Na2O-Fe2O3-CoO-B2O3-SiO2 [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 61-69]
 • نانوکامپوزیت ساخت نانوکامپوزیت MoSi2-TiB2 به‌وسیله آلیاژسازی مکانیکی و مقایسه خواص آن‌ها برای استفاده در فرایند پاشش گرمایی [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 1-17]
 • نانوکامپوزیت بهینه‌سازی خواص نانوکامپوزیت زمینه آلومینیم به روش الگوریتم ژنتیک [دوره 34، شماره 2، 1394، صفحه 19-30]
 • نانوکامپوزیت بررسی افزودن نانو تیتانیا بر استحکام مکانیکی نانو کامپوزیت‌های آلومینا-کاربید سیلیسیم اتصال مولایتی [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 49-58]
 • نانوکامپوزیت پلیمر- رس شبیه‌سازی خواص الاستیک نانوکامپوزیت‌ پلیمر- رس [دوره 34، شماره 3، 1394، صفحه 69-86]
 • نانوکامپوزیت ریختگی Al413-SiCnp تاثیر عملیات فراصوت ناپیوسته بر خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت ریختگی Al413-SiCnp [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 87-103]
 • نظریه تابعی چگالی بررسی نظری بهبود خواص فوتوکاتالیزوری اکسید روی و سولفید کادمیم در اثر هیبرید با چارچوب آلی- فلزی با استفاده از محاسبات تابعی چگالی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 107-113]
 • نقره ساخت، مشخصه‌یابی و بررسی مقایسه‌ای خاصیت آنتی‌باکتریال نانو ذرات Ag-TiO2 و ZnO-TiO2 [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 43-52]
 • نیتراسیون تهیه نانوپودر نیترید سیلیسیم تحت دو مرحله آسیاب‌کاری مکانیکی و عملیات حرارتی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 9-18]
 • نیتریداسیون مستقیم بررسی تاثیر کلرید آمونیوم (NH4Cl) و اندازه ذرات پودر آلومینیوم در تولید ویسکرهای نیتریدآلومینیوم(AlN) به‌روش نیتریداسیون مستقیم [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • نیترید سیلیسیم تهیه نانوپودر نیترید سیلیسیم تحت دو مرحله آسیاب‌کاری مکانیکی و عملیات حرارتی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 9-18]
 • نیکل فریت بررسی ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت نیکل تهیه شده به‌روش هیدروترمال [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 35-43]

و

 • ویژگی‌های مغناطیسی اثر افزودنی پلی‌وینیل پیرولیدن (PVP) بر خواص فازی و مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به‌روش هیدروترمال [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 67-77]
 • ویسکر AlN بررسی تاثیر کلرید آمونیوم (NH4Cl) و اندازه ذرات پودر آلومینیوم در تولید ویسکرهای نیتریدآلومینیوم(AlN) به‌روش نیتریداسیون مستقیم [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 55-66]
 • ویلمایت ساخت و مشخصه‌یابی نانوبیوسرامیک نوین ویلمایت برای ترمیم نواقص استخوانی [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 79-86]

ه

 • هم‌رسوبی اثر کاتیون‌های منیزیم، کبالت و تیتانیم بر خواص مغناطیسی و ریزموجی نانو ذرات فریت استرانسیم تهیه شده به‌روش هم‌رسوبی [دوره 34، شماره 4، 1394، صفحه 19-31]
 • هیدروترمال بررسی ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت نیکل تهیه شده به‌روش هیدروترمال [دوره 34، شماره 1، 1394، صفحه 35-43]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی