نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون پلاریزاسیون رسوب‌دهی الکتریکی پوشش نیکل- مولیبدن بر فولاد زنگ‌نزن جهت استفاده به‌عنوان صفحات دوقطبی پیل سوختی پلیمری [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • آزمون توزین حرارتی تولید درجای کامپوزیت WC-Co در سیستم WO3- Co3O4- C به‌روش احیای کربوترمیک [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • آزمون حرارتی افتراقی تولید درجای کامپوزیت WC-Co در سیستم WO3- Co3O4- C به‌روش احیای کربوترمیک [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • آسیا‌کاری عملکرد تقویت کننده‌های کامپوزیتی Al2O3-TiB2/Fe در کامپوزیت‌های زمینه آلومینیم [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 23-35]
 • آسیا‌کاری مکانیکی سنتز و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیت FeAl/Al2O3 بر زیرلایه فولادی تولید شده به‌روش آسیا‌کاری گلوله‌ای پرانرژی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 107-117]
 • آسیای گلوله‌ای سینتیک سمانتاسیون مس از محلول سولفاتی به‌وسیله پودر آلومینیوم تحت شرایط گلوله‌زنی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 87-96]
 • آلایش Ni تأثیر دمای بازپخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات PbFe11/8Ni0/2O19 [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 67-80]
 • آلاینده تأثیر غلظت یون‌ها در گرانروی دوغاب‌های آلومینایی پایدار شده در فرایند رسوب نشانی الکتروفورتیک [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 119-130]
 • آلومینا بررسی تشکیل نانوذرات آلومینا در زمینه مس به‌روش آلیاژسازی مکانیکی مس-1% آلومینیوم و اکسید مس [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 71-85]
 • آلومیناید آهن سنتز و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیت FeAl/Al2O3 بر زیرلایه فولادی تولید شده به‌روش آسیا‌کاری گلوله‌ای پرانرژی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 107-117]
 • آلیاژ آلومینیوم 319 بررسی ریزساختار کامپوزیت ریختگی درجا با زمینه آلیاژ آلومینیوم A319 مقاوم شده با ترکیبات بین‌فلزی حاوی آهن، تولید شده به‌روش هم‌زدن در ناحیه نیمه‌جامد [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 111-126]
 • آلیاژ برنج ‌‌دو فازی بررسی تأثیر فرایند اکستروژن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ برنج 60-40 [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 21-29]
 • آلیاژسازی درجا بهبود خواص سطح چدن خاکستری از طریق آلیاژسازی درجا [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 1-10]
 • آلیاژسازی سطحی بهبود خواص سطح چدن خاکستری از طریق آلیاژسازی درجا [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 1-10]
 • آلیاژسازی مکانیکی بررسی تشکیل نانوذرات آلومینا در زمینه مس به‌روش آلیاژسازی مکانیکی مس-1% آلومینیوم و اکسید مس [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 71-85]
 • آلیاژسازی مکانیکی ارزیابی ریزساختاری و خواص مغناطیسی آلیاژ آمورف پایه کبالت Co70B20Si5Fe4Mo1 تولید شده به‌روش مذاب‌‌ریسی و آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 131-144]
 • آلیاژسازی مکانیکی تولید و مشخصه یابی کامپوزیت نانوساختار Al-Mg-Zn/ 3 wt.% Al2O3 بوسیله زمینه پیش آسیاب شده توسط آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 1-13]
 • آلیاژسازی مکانیکی اثر زمان آسیاکاری و افزودن آلیاژ Ce-75Ni 25 بر خواص واجذب هیدروژن کامپوزیت پایه هیدرید منیزیم تولیدی به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 31-43]
 • آلیاژ سریم- نیکل اثر زمان آسیاکاری و افزودن آلیاژ Ce-75Ni 25 بر خواص واجذب هیدروژن کامپوزیت پایه هیدرید منیزیم تولیدی به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 31-43]
 • آلیاژهای آمورف ارزیابی ریزساختاری و خواص مغناطیسی آلیاژ آمورف پایه کبالت Co70B20Si5Fe4Mo1 تولید شده به‌روش مذاب‌‌ریسی و آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 131-144]
 • آندایزینگ ساخت و بهینه‌سازی تمپلت‌های اکسید آلومینیوم جهت سنتز نانو‌سیم‌های فریت استرانسیوم و مقایسه آن با نانوپودرهای فریت استرانسیوم سنتز شده با روش سل- ژل [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 11-22]

ا

 • ابرپارامغناطیس خواص استاتیک و دینامیک مغناطیسی نانوذرات La0/8Sr0/2MnO3 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 23-34]
 • اتصال غیر مشابه تأثیر فلز پرکننده بر خواص اتصال غیرمشابه فولاد 4130 به فولاد زنگ‌نزن 316 L [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 33-46]
 • اثر تنش میانگین تحلیلی بر فرایند پیرسازی و رفتار خستگی فولاد زنگ‌نزن 17-4 PH [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 81-93]
 • احیای کربوترمیک درجا تولید درجای کامپوزیت WC-Co در سیستم WO3- Co3O4- C به‌روش احیای کربوترمیک [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • اسپینل تأثیر افزودن نانومنیزیا بر خواص آجرهای دیرگداز منیزیت- هرسنیتی ساخته شده با استفاده از لجن کنورتور [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 95-106]
 • استحاله فازی سینتیک رشد لایه آستنیت در سطح فولاد زنگ‌نزن فریتی Fe-23Cr-2/4Mo حین عملیات نیتروژن‌دهی محلولی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 55-66]
 • استحکام بررسی تأثیر فرایند اکستروژن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ برنج 60-40 [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 21-29]
 • استحکام کششی برشی تأثیر فاصله توقف و ضخامت ماده منفجره بر خواص اتصال انفجاری مس- فولاد زنگ‌نزن 304 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 35-50]
 • اصلاح ساختار بررسی ریزساختار کامپوزیت ریختگی درجا با زمینه آلیاژ آلومینیوم A319 مقاوم شده با ترکیبات بین‌فلزی حاوی آهن، تولید شده به‌روش هم‌زدن در ناحیه نیمه‌جامد [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 111-126]
 • اصلاح سطح اصلاح سطح ابرآبگریز پلیمر پلی‌پروپیلن با هدف بهبود برهم‌کنش‌های بیولوژیک [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 127-140]
 • اکستروژن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار بررسی تأثیر فرایند اکستروژن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ برنج 60-40 [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 21-29]
 • الکتروریسی بررسی تأثیر نانوذرات هیدروکسی آپاتیت بر خواص نانوالیاف کراتین جهت کاربرد در مهندسی بافت [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 45-57]
 • الکترولیت جامد ساخت شیشه- سرامیک هادی یون لیتیوم با هدایت یونی بالا برای ساخت باتری‌های لیتیوم- اکسیژن و یون- لیتیوم تمام جامد [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 37-52]
 • الکترووینینگ نیکل الکترووینینگ نیکل از محلول سولفاتی رقیق [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 89-103]
 • انرژی فعال‌سازی سینتیک سمانتاسیون مس از محلول سولفاتی به‌وسیله پودر آلومینیوم تحت شرایط گلوله‌زنی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 87-96]
 • ایتریم آلومینیم گارنت بهینه‌سازی پارامترهای ریخته‌گری دوغابی پودر نانوکامپوزیت آلومینا/ ایتریا جهت ساخت سرامیک‌های شفاف ایتریم آلومینیم گارنت [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 51-62]
 • اینکونل 82 تأثیر فلز پرکننده بر خواص اتصال غیرمشابه فولاد 4130 به فولاد زنگ‌نزن 316 L [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 33-46]

ب

 • باتری ‌لیتیوم- اکسیژن ساخت شیشه- سرامیک هادی یون لیتیوم با هدایت یونی بالا برای ساخت باتری‌های لیتیوم- اکسیژن و یون- لیتیوم تمام جامد [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 37-52]
 • باتری یون- لیتیوم تمام جامد ساخت شیشه- سرامیک هادی یون لیتیوم با هدایت یونی بالا برای ساخت باتری‌های لیتیوم- اکسیژن و یون- لیتیوم تمام جامد [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 37-52]
 • بازده جریان الکترووینینگ نیکل از محلول سولفاتی رقیق [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 89-103]
 • بازسازی استخوان داربست نانولیفی پلی هیدروکسی بوتیرات کوهیدروکسی والرات حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت/ بریدیجیت: مشخصه‌یابی و ارزیابی بیولوژیکی [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 87-99]
 • بریدیجیت داربست نانولیفی پلی هیدروکسی بوتیرات کوهیدروکسی والرات حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت/ بریدیجیت: مشخصه‌یابی و ارزیابی بیولوژیکی [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 87-99]
 • بهینه‌سازی چند گانه الکترووینینگ نیکل از محلول سولفاتی رقیق [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 89-103]

پ

 • پایداری شیمیایی بررسی اثر پلی‌اتیلن گلایکول بر رفتار ترشوندگی سطوح آبگریز ZnO تهیه شده به‌روش رسوب‌دهی حمام شیمیایی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 69-88]
 • پذیرفتاری مغناطیسی AC خواص استاتیک و دینامیک مغناطیسی نانوذرات La0/8Sr0/2MnO3 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 23-34]
 • پراش پرتو ایکس بررسی تشکیل نانوذرات آلومینا در زمینه مس به‌روش آلیاژسازی مکانیکی مس-1% آلومینیوم و اکسید مس [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 71-85]
 • پراش پرتو ایکس تولید درجای کامپوزیت WC-Co در سیستم WO3- Co3O4- C به‌روش احیای کربوترمیک [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • پرس گرم عملکرد تقویت کننده‌های کامپوزیتی Al2O3-TiB2/Fe در کامپوزیت‌های زمینه آلومینیم [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 23-35]
 • پلی‌اتیلن گلایکول بررسی اثر پلی‌اتیلن گلایکول بر رفتار ترشوندگی سطوح آبگریز ZnO تهیه شده به‌روش رسوب‌دهی حمام شیمیایی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 69-88]
 • پلی‌ال پلی‌ال، روشی قابل تنظیم برای سنتز نانوساختارهای صفربعدی و تک‌بعدی نقره و آلیاژ نقره- مس [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 117-126]
 • پلی هیدروکسی بوتیرات کووالرات داربست نانولیفی پلی هیدروکسی بوتیرات کوهیدروکسی والرات حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت/ بریدیجیت: مشخصه‌یابی و ارزیابی بیولوژیکی [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 87-99]
 • پودر آلومینیوم سینتیک سمانتاسیون مس از محلول سولفاتی به‌وسیله پودر آلومینیوم تحت شرایط گلوله‌زنی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 87-96]
 • پودر نانوساختار تولید و مشخصه یابی کامپوزیت نانوساختار Al-Mg-Zn/ 3 wt.% Al2O3 بوسیله زمینه پیش آسیاب شده توسط آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 1-13]
 • پوشش سنتز و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیت FeAl/Al2O3 بر زیرلایه فولادی تولید شده به‌روش آسیا‌کاری گلوله‌ای پرانرژی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 107-117]
 • پوشش نیکل- مولیبدن رسوب‌دهی الکتریکی پوشش نیکل- مولیبدن بر فولاد زنگ‌نزن جهت استفاده به‌عنوان صفحات دوقطبی پیل سوختی پلیمری [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • پیرسختی تحلیلی بر فرایند پیرسازی و رفتار خستگی فولاد زنگ‌نزن 17-4 PH [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 81-93]
 • پیل‌سوختی تحلیل اثر پارامترهای جوشکاری لیزر ضربانی بر هندسه جوش فولاد زنگ‌نزن 316 L توسط طراحی آزمایش [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 105-116]
 • پیل سوختی پلیمری رسوب‌دهی الکتریکی پوشش نیکل- مولیبدن بر فولاد زنگ‌نزن جهت استفاده به‌عنوان صفحات دوقطبی پیل سوختی پلیمری [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]

ت

 • تبلور مجدد دینامیکی بررسی رفتار تغییر شکل داغ فولاد زنگ‌نزن 321 توسط آزمون فشار داغ و شبیه‌سازی آن با استفاده از معادلات ساختاری [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 63-72]
 • ترشوندگی رسوب‌دهی الکتریکی پوشش نیکل- مولیبدن بر فولاد زنگ‌نزن جهت استفاده به‌عنوان صفحات دوقطبی پیل سوختی پلیمری [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • ترکیبات بین‌فلزی آهن بررسی ریزساختار کامپوزیت ریختگی درجا با زمینه آلیاژ آلومینیوم A319 مقاوم شده با ترکیبات بین‌فلزی حاوی آهن، تولید شده به‌روش هم‌زدن در ناحیه نیمه‌جامد [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 111-126]
 • ترمو- کلک توصیف ترمودینامیکی سیستم Ti-O براساس انتخاب مدل مایع یونی برای فاز مایع [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 73-85]
 • تغییر شکل پلاستیک شدید بررسی تأثیر فرایند اکستروژن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ برنج 60-40 [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 21-29]
 • تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای بهینه‌سازی پارامترهای ریخته‌گری دوغابی پودر نانوکامپوزیت آلومینا/ ایتریا جهت ساخت سرامیک‌های شفاف ایتریم آلومینیم گارنت [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 51-62]
 • تقویت کننده فلزی- سرامیکی عملکرد تقویت کننده‌های کامپوزیتی Al2O3-TiB2/Fe در کامپوزیت‌های زمینه آلومینیم [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 23-35]
 • تمپلت‌ آلومینایی ساخت و بهینه‌سازی تمپلت‌های اکسید آلومینیوم جهت سنتز نانو‌سیم‌های فریت استرانسیوم و مقایسه آن با نانوپودرهای فریت استرانسیوم سنتز شده با روش سل- ژل [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 11-22]
 • توزیع دما ارزیابی توزیع دما در فرایند شکل‌دهی حرارتی ورق‌‌ فولادی به‌روش گرمایش خطی با منبع اکسی‌گازی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 53-70]

ث

ج

 • جذب پروتئین اصلاح سطح ابرآبگریز پلیمر پلی‌پروپیلن با هدف بهبود برهم‌کنش‌های بیولوژیک [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 127-140]
 • جوشکاری GTAW تأثیر فلز پرکننده بر خواص اتصال غیرمشابه فولاد 4130 به فولاد زنگ‌نزن 316 L [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 33-46]
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی جوشکاری فولاد زنگ ‌نزن سوپر دو فازی S32750 UNSبه‌روش اصطکاکی اغتشاشی و ارزیابی ریزساختار، خواص مکانیکی و خوردگی آن [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 97-120]
 • جوشکاری انفجاری تأثیر فاصله توقف و ضخامت ماده منفجره بر خواص اتصال انفجاری مس- فولاد زنگ‌نزن 304 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 35-50]
 • جوشکاری لیزر ضربانی تحلیل اثر پارامترهای جوشکاری لیزر ضربانی بر هندسه جوش فولاد زنگ‌نزن 316 L توسط طراحی آزمایش [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 105-116]

چ

 • چدن خاکستری بهبود خواص سطح چدن خاکستری از طریق آلیاژسازی درجا [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 1-10]

خ

 • خستگی تحلیلی بر فرایند پیرسازی و رفتار خستگی فولاد زنگ‌نزن 17-4 PH [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 81-93]
 • خصوصیات نوری بررسی خصوصیات ساختاری، مورفولوژیکی و نوری نانوصفحات هیدروکسید منیزیم سنتز شده توسط روش رسوب‌دهی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 59-67]
 • خواص دی‌الکتریکی تأثیر دمای بازپخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات PbFe11/8Ni0/2O19 [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 67-80]
 • خواص ساختاری تأثیر دمای بازپخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات PbFe11/8Ni0/2O19 [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 67-80]
 • خواص فیزیکی و ساختاری خواص ساختاری و فیزیکی پوشش‌های نازک نانوکامپوزیتی دی‌اکسید تیتانیم: نانولوله کربنی سنتز شده به‌روش سل- ‌ژل غوطه‌وری به ‌منظور استفاده در سلول خورشیدی رنگ‌دانه‌ای [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 101-109]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی تولید درجای کامپوزیت WC-Co در سیستم WO3- Co3O4- C به‌روش احیای کربوترمیک [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • خواص مغناطیسی تأثیر نسبت مولی آهن/ باریم بر ترکیب فازی، دمای سنتز، ریزساختار و خواص مغناطیسی هگزافریت باریم [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 13-22]
 • خواص مغناطیسی ارزیابی ریزساختاری و خواص مغناطیسی آلیاژ آمورف پایه کبالت Co70B20Si5Fe4Mo1 تولید شده به‌روش مذاب‌‌ریسی و آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 131-144]
 • خواص مغناطیسی بررسی تشکیل فازها، خواص مغناطیسی و ریزساختار نانوذرات نیکل فریت سنتز شده با سل- ژل خود احتراقی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 47-54]
 • خواص مغناطیسی تأثیر دمای بازپخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات PbFe11/8Ni0/2O19 [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 67-80]
 • خواص مغناطیسی ساخت و بهینه‌سازی تمپلت‌های اکسید آلومینیوم جهت سنتز نانو‌سیم‌های فریت استرانسیوم و مقایسه آن با نانوپودرهای فریت استرانسیوم سنتز شده با روش سل- ژل [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 11-22]
 • خواص مکانیکی جوشکاری فولاد زنگ ‌نزن سوپر دو فازی S32750 UNSبه‌روش اصطکاکی اغتشاشی و ارزیابی ریزساختار، خواص مکانیکی و خوردگی آن [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 97-120]
 • خواص مکانیکی تأثیر فلز پرکننده بر خواص اتصال غیرمشابه فولاد 4130 به فولاد زنگ‌نزن 316 L [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 33-46]

د

 • داربست نانولیفی داربست نانولیفی پلی هیدروکسی بوتیرات کوهیدروکسی والرات حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت/ بریدیجیت: مشخصه‌یابی و ارزیابی بیولوژیکی [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 87-99]
 • دمای واجذب هیدروژن اثر زمان آسیاکاری و افزودن آلیاژ Ce-75Ni 25 بر خواص واجذب هیدروژن کامپوزیت پایه هیدرید منیزیم تولیدی به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 31-43]
 • دی‌اکسید تیتانیم خواص ساختاری و فیزیکی پوشش‌های نازک نانوکامپوزیتی دی‌اکسید تیتانیم: نانولوله کربنی سنتز شده به‌روش سل- ‌ژل غوطه‌وری به ‌منظور استفاده در سلول خورشیدی رنگ‌دانه‌ای [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 101-109]
 • دیرگداز منیزیایی تأثیر افزودن نانومنیزیا بر خواص آجرهای دیرگداز منیزیت- هرسنیتی ساخته شده با استفاده از لجن کنورتور [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 95-106]
 • دینامیک مغناطیسی خواص استاتیک و دینامیک مغناطیسی نانوذرات La0/8Sr0/2MnO3 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 23-34]

ذ

 • ذوب‌ریسی مذاب ارزیابی ریزساختاری و خواص مغناطیسی آلیاژ آمورف پایه کبالت Co70B20Si5Fe4Mo1 تولید شده به‌روش مذاب‌‌ریسی و آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 131-144]

ر

 • رسوب الکتروفورتیک تأثیر غلظت یون‌ها در گرانروی دوغاب‌های آلومینایی پایدار شده در فرایند رسوب نشانی الکتروفورتیک [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 119-130]
 • رسوب‌دهی الکتریکی رسوب‌دهی الکتریکی پوشش نیکل- مولیبدن بر فولاد زنگ‌نزن جهت استفاده به‌عنوان صفحات دوقطبی پیل سوختی پلیمری [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • روش رسوب‌دهی حمام شیمیایی بررسی اثر پلی‌اتیلن گلایکول بر رفتار ترشوندگی سطوح آبگریز ZnO تهیه شده به‌روش رسوب‌دهی حمام شیمیایی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 69-88]
 • روش رویه پاسخ تحلیل اثر پارامترهای جوشکاری لیزر ضربانی بر هندسه جوش فولاد زنگ‌نزن 316 L توسط طراحی آزمایش [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 105-116]
 • ریزساختار جوشکاری فولاد زنگ ‌نزن سوپر دو فازی S32750 UNSبه‌روش اصطکاکی اغتشاشی و ارزیابی ریزساختار، خواص مکانیکی و خوردگی آن [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 97-120]
 • ریزساختار بهبود خواص سطح چدن خاکستری از طریق آلیاژسازی درجا [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 1-10]
 • ریزساختار بررسی تأثیر فرایند اکستروژن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ برنج 60-40 [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 21-29]
 • ریزسختی سینتیک رشد لایه آستنیت در سطح فولاد زنگ‌نزن فریتی Fe-23Cr-2/4Mo حین عملیات نیتروژن‌دهی محلولی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 55-66]
 • ریزسختی سنجی تأثیر فاصله توقف و ضخامت ماده منفجره بر خواص اتصال انفجاری مس- فولاد زنگ‌نزن 304 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 35-50]

ز

 • زاویه تماس استاتیک بررسی اثر پلی‌اتیلن گلایکول بر رفتار ترشوندگی سطوح آبگریز ZnO تهیه شده به‌روش رسوب‌دهی حمام شیمیایی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 69-88]
 • زمینه پیش‌آسیاب‌شده تولید و مشخصه یابی کامپوزیت نانوساختار Al-Mg-Zn/ 3 wt.% Al2O3 بوسیله زمینه پیش آسیاب شده توسط آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 1-13]
 • زیست‌سازگاری اصلاح سطح ابرآبگریز پلیمر پلی‌پروپیلن با هدف بهبود برهم‌کنش‌های بیولوژیک [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 127-140]

س

 • سایش دما بالا رفتار سایشی کامپوزیت‌های WC-Co و WC-FeAl-B در دمای محیط و 300 درجه سانتی‌گراد [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • سختی بهبود خواص سطح چدن خاکستری از طریق آلیاژسازی درجا [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 1-10]
 • سرامیک شفاف بهینه‌سازی پارامترهای ریخته‌گری دوغابی پودر نانوکامپوزیت آلومینا/ ایتریا جهت ساخت سرامیک‌های شفاف ایتریم آلومینیم گارنت [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 51-62]
 • سرمت WC-Co تولید درجای کامپوزیت WC-Co در سیستم WO3- Co3O4- C به‌روش احیای کربوترمیک [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • سطح ابرآبگریز اصلاح سطح ابرآبگریز پلیمر پلی‌پروپیلن با هدف بهبود برهم‌کنش‌های بیولوژیک [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 127-140]
 • سطح فوق آبگریز بررسی اثر پلی‌اتیلن گلایکول بر رفتار ترشوندگی سطوح آبگریز ZnO تهیه شده به‌روش رسوب‌دهی حمام شیمیایی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 69-88]
 • سل- ژل خواص استاتیک و دینامیک مغناطیسی نانوذرات La0/8Sr0/2MnO3 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 23-34]
 • سل-ژل تأثیر دمای بازپخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات PbFe11/8Ni0/2O19 [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 67-80]
 • سل-ژل خود احتراقی بررسی تشکیل فازها، خواص مغناطیسی و ریزساختار نانوذرات نیکل فریت سنتز شده با سل- ژل خود احتراقی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 47-54]
 • سل- ‌ژل غوطه‌وری خواص ساختاری و فیزیکی پوشش‌های نازک نانوکامپوزیتی دی‌اکسید تیتانیم: نانولوله کربنی سنتز شده به‌روش سل- ‌ژل غوطه‌وری به ‌منظور استفاده در سلول خورشیدی رنگ‌دانه‌ای [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 101-109]
 • سمانتاسیون مس سینتیک سمانتاسیون مس از محلول سولفاتی به‌وسیله پودر آلومینیوم تحت شرایط گلوله‌زنی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 87-96]
 • سنتز شیمیایی پلی‌ال، روشی قابل تنظیم برای سنتز نانوساختارهای صفربعدی و تک‌بعدی نقره و آلیاژ نقره- مس [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 117-126]
 • سیستم Ti-O توصیف ترمودینامیکی سیستم Ti-O براساس انتخاب مدل مایع یونی برای فاز مایع [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 73-85]

ش

 • شکل‌دهی حرارتی ارزیابی توزیع دما در فرایند شکل‌دهی حرارتی ورق‌‌ فولادی به‌روش گرمایش خطی با منبع اکسی‌گازی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 53-70]
 • شکل‌دهی دوغابی بهینه‌سازی پارامترهای ریخته‌گری دوغابی پودر نانوکامپوزیت آلومینا/ ایتریا جهت ساخت سرامیک‌های شفاف ایتریم آلومینیم گارنت [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 51-62]
 • شورابه بررسی خصوصیات ساختاری، مورفولوژیکی و نوری نانوصفحات هیدروکسید منیزیم سنتز شده توسط روش رسوب‌دهی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 59-67]
 • شیشه اسپینی خواص استاتیک و دینامیک مغناطیسی نانوذرات La0/8Sr0/2MnO3 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 23-34]
 • شیشه- سرامیک نوع ناسیکون ساخت شیشه- سرامیک هادی یون لیتیوم با هدایت یونی بالا برای ساخت باتری‌های لیتیوم- اکسیژن و یون- لیتیوم تمام جامد [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 37-52]

ص

 • صفحات دوقطبی تحلیل اثر پارامترهای جوشکاری لیزر ضربانی بر هندسه جوش فولاد زنگ‌نزن 316 L توسط طراحی آزمایش [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 105-116]
 • صفحه دوقطبی رسوب‌دهی الکتریکی پوشش نیکل- مولیبدن بر فولاد زنگ‌نزن جهت استفاده به‌عنوان صفحات دوقطبی پیل سوختی پلیمری [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]

ض

 • ضخامت لایه آستنیتی سینتیک رشد لایه آستنیت در سطح فولاد زنگ‌نزن فریتی Fe-23Cr-2/4Mo حین عملیات نیتروژن‌دهی محلولی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 55-66]
 • ضخامت ماده منفجره تأثیر فاصله توقف و ضخامت ماده منفجره بر خواص اتصال انفجاری مس- فولاد زنگ‌نزن 304 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 35-50]

ط

 • طراحی آزمایش بهینه‌سازی خواص مکانیکی سطحی و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت AZ31B/CNT به‌روش فرایند اصطکاکی اغتشاشی (FSP) با استفاده از روش طراحی آزمایشات روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 15-32]
 • طرح مرکب مرکزی الکترووینینگ نیکل از محلول سولفاتی رقیق [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 89-103]

غ

 • غشای هادی یون لیتیوم ساخت شیشه- سرامیک هادی یون لیتیوم با هدایت یونی بالا برای ساخت باتری‌های لیتیوم- اکسیژن و یون- لیتیوم تمام جامد [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 37-52]

ف

 • فاصله توقف تأثیر فاصله توقف و ضخامت ماده منفجره بر خواص اتصال انفجاری مس- فولاد زنگ‌نزن 304 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 35-50]
 • فرایند اصطکاکی-اغتشاشی بهینه‌سازی خواص مکانیکی سطحی و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت AZ31B/CNT به‌روش فرایند اصطکاکی اغتشاشی (FSP) با استفاده از روش طراحی آزمایشات روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 15-32]
 • فریت استرانسیوم ساخت و بهینه‌سازی تمپلت‌های اکسید آلومینیوم جهت سنتز نانو‌سیم‌های فریت استرانسیوم و مقایسه آن با نانوپودرهای فریت استرانسیوم سنتز شده با روش سل- ژل [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 11-22]
 • فریت نیکل بررسی تشکیل فازها، خواص مغناطیسی و ریزساختار نانوذرات نیکل فریت سنتز شده با سل- ژل خود احتراقی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 47-54]
 • فعال‌سازی مکانیکی تأثیر نسبت مولی آهن/ باریم بر ترکیب فازی، دمای سنتز، ریزساختار و خواص مغناطیسی هگزافریت باریم [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 13-22]
 • فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 تأثیر فلز پرکننده بر خواص اتصال غیرمشابه فولاد 4130 به فولاد زنگ‌نزن 316 L [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 33-46]
 • فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 321 بررسی رفتار تغییر شکل داغ فولاد زنگ‌نزن 321 توسط آزمون فشار داغ و شبیه‌سازی آن با استفاده از معادلات ساختاری [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 63-72]
 • فولاد زنگ‌نزن رسوب سخت شونده تحلیلی بر فرایند پیرسازی و رفتار خستگی فولاد زنگ‌نزن 17-4 PH [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 81-93]
 • فولاد زنگ نزن سوپر دو فازی جوشکاری فولاد زنگ ‌نزن سوپر دو فازی S32750 UNSبه‌روش اصطکاکی اغتشاشی و ارزیابی ریزساختار، خواص مکانیکی و خوردگی آن [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 97-120]
 • فولاد زنگ‌نزن فریتی سینتیک رشد لایه آستنیت در سطح فولاد زنگ‌نزن فریتی Fe-23Cr-2/4Mo حین عملیات نیتروژن‌دهی محلولی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 55-66]
 • فولاد کم آلیاژ 4130 تأثیر فلز پرکننده بر خواص اتصال غیرمشابه فولاد 4130 به فولاد زنگ‌نزن 316 L [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 33-46]

ق

 • قابلیت تف‌جوشی تولید و مشخصه یابی کامپوزیت نانوساختار Al-Mg-Zn/ 3 wt.% Al2O3 بوسیله زمینه پیش آسیاب شده توسط آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 1-13]

ک

 • کاربیدهای سمانته رفتار سایشی کامپوزیت‌های WC-Co و WC-FeAl-B در دمای محیط و 300 درجه سانتی‌گراد [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • کامپوزیت عملکرد تقویت کننده‌های کامپوزیتی Al2O3-TiB2/Fe در کامپوزیت‌های زمینه آلومینیم [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 23-35]
 • کامپوزیت آلومینیوم بررسی ریزساختار کامپوزیت ریختگی درجا با زمینه آلیاژ آلومینیوم A319 مقاوم شده با ترکیبات بین‌فلزی حاوی آهن، تولید شده به‌روش هم‌زدن در ناحیه نیمه‌جامد [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 111-126]
 • کامپوزیت‌های پایه WC رفتار سایشی کامپوزیت‌های WC-Co و WC-FeAl-B در دمای محیط و 300 درجه سانتی‌گراد [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • کراتین بررسی تأثیر نانوذرات هیدروکسی آپاتیت بر خواص نانوالیاف کراتین جهت کاربرد در مهندسی بافت [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 45-57]
 • کمک زینتر تأثیر غلظت یون‌ها در گرانروی دوغاب‌های آلومینایی پایدار شده در فرایند رسوب نشانی الکتروفورتیک [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 119-130]
 • کیفیت رسوب الکترووینینگ نیکل از محلول سولفاتی رقیق [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 89-103]

گ

 • گرانروی تأثیر غلظت یون‌ها در گرانروی دوغاب‌های آلومینایی پایدار شده در فرایند رسوب نشانی الکتروفورتیک [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 119-130]
 • گرمایش‎خطی ارزیابی توزیع دما در فرایند شکل‌دهی حرارتی ورق‌‌ فولادی به‌روش گرمایش خطی با منبع اکسی‌گازی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 53-70]

ل

 • لجن کنورتور تأثیر افزودن نانومنیزیا بر خواص آجرهای دیرگداز منیزیت- هرسنیتی ساخته شده با استفاده از لجن کنورتور [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 95-106]

م

 • محلول جامد بررسی تشکیل نانوذرات آلومینا در زمینه مس به‌روش آلیاژسازی مکانیکی مس-1% آلومینیوم و اکسید مس [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 71-85]
 • مدل زیرشبکه توصیف ترمودینامیکی سیستم Ti-O براساس انتخاب مدل مایع یونی برای فاز مایع [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 73-85]
 • مدل‌سازی عددی ارزیابی توزیع دما در فرایند شکل‌دهی حرارتی ورق‌‌ فولادی به‌روش گرمایش خطی با منبع اکسی‌گازی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 53-70]
 • مدل مایع یونی توصیف ترمودینامیکی سیستم Ti-O براساس انتخاب مدل مایع یونی برای فاز مایع [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 73-85]
 • مس- آلومینیوم بررسی تشکیل نانوذرات آلومینا در زمینه مس به‌روش آلیاژسازی مکانیکی مس-1% آلومینیوم و اکسید مس [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 71-85]
 • مشخصه‌یابی بررسی خصوصیات ساختاری، مورفولوژیکی و نوری نانوصفحات هیدروکسید منیزیم سنتز شده توسط روش رسوب‌دهی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 59-67]
 • معادلات ساختاری بررسی رفتار تغییر شکل داغ فولاد زنگ‌نزن 321 توسط آزمون فشار داغ و شبیه‌سازی آن با استفاده از معادلات ساختاری [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 63-72]
 • مغناطیس نرم ارزیابی ریزساختاری و خواص مغناطیسی آلیاژ آمورف پایه کبالت Co70B20Si5Fe4Mo1 تولید شده به‌روش مذاب‌‌ریسی و آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 131-144]
 • مقاومت به سایش بهبود خواص سطح چدن خاکستری از طریق آلیاژسازی درجا [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 1-10]
 • منحنی S-N تحلیلی بر فرایند پیرسازی و رفتار خستگی فولاد زنگ‌نزن 17-4 PH [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 81-93]
 • منگنایت خواص استاتیک و دینامیک مغناطیسی نانوذرات La0/8Sr0/2MnO3 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 23-34]
 • منیزیم بهینه‌سازی خواص مکانیکی سطحی و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت AZ31B/CNT به‌روش فرایند اصطکاکی اغتشاشی (FSP) با استفاده از روش طراحی آزمایشات روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 15-32]
 • مهندسی بافت بررسی تأثیر نانوذرات هیدروکسی آپاتیت بر خواص نانوالیاف کراتین جهت کاربرد در مهندسی بافت [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 45-57]
 • میکروسختی بررسی تشکیل نانوذرات آلومینا در زمینه مس به‌روش آلیاژسازی مکانیکی مس-1% آلومینیوم و اکسید مس [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 71-85]
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی تشکیل نانوذرات آلومینا در زمینه مس به‌روش آلیاژسازی مکانیکی مس-1% آلومینیوم و اکسید مس [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 71-85]

ن

 • نانوالیاف بررسی تأثیر نانوذرات هیدروکسی آپاتیت بر خواص نانوالیاف کراتین جهت کاربرد در مهندسی بافت [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 45-57]
 • نانوذرات بررسی خصوصیات ساختاری، مورفولوژیکی و نوری نانوصفحات هیدروکسید منیزیم سنتز شده توسط روش رسوب‌دهی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 59-67]
 • نانوذرات مغناطیسی خواص استاتیک و دینامیک مغناطیسی نانوذرات La0/8Sr0/2MnO3 [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 23-34]
 • نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم اصلاح سطح ابرآبگریز پلیمر پلی‌پروپیلن با هدف بهبود برهم‌کنش‌های بیولوژیک [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 127-140]
 • نانوساختار نقره پلی‌ال، روشی قابل تنظیم برای سنتز نانوساختارهای صفربعدی و تک‌بعدی نقره و آلیاژ نقره- مس [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 117-126]
 • نانوساختار نقره- مس پلی‌ال، روشی قابل تنظیم برای سنتز نانوساختارهای صفربعدی و تک‌بعدی نقره و آلیاژ نقره- مس [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 117-126]
 • نانو‌سیم ساخت و بهینه‌سازی تمپلت‌های اکسید آلومینیوم جهت سنتز نانو‌سیم‌های فریت استرانسیوم و مقایسه آن با نانوپودرهای فریت استرانسیوم سنتز شده با روش سل- ژل [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 11-22]
 • نانوکامپوزیت بهینه‌سازی خواص مکانیکی سطحی و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت AZ31B/CNT به‌روش فرایند اصطکاکی اغتشاشی (FSP) با استفاده از روش طراحی آزمایشات روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 15-32]
 • نانوکامپوزیت سنتز و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیت FeAl/Al2O3 بر زیرلایه فولادی تولید شده به‌روش آسیا‌کاری گلوله‌ای پرانرژی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 107-117]
 • نانوکامپوزیت خواص ساختاری و فیزیکی پوشش‌های نازک نانوکامپوزیتی دی‌اکسید تیتانیم: نانولوله کربنی سنتز شده به‌روش سل- ‌ژل غوطه‌وری به ‌منظور استفاده در سلول خورشیدی رنگ‌دانه‌ای [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 101-109]
 • نانولوله کربنی خواص ساختاری و فیزیکی پوشش‌های نازک نانوکامپوزیتی دی‌اکسید تیتانیم: نانولوله کربنی سنتز شده به‌روش سل- ‌ژل غوطه‌وری به ‌منظور استفاده در سلول خورشیدی رنگ‌دانه‌ای [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 101-109]
 • نانولوله های کربنی بهینه‌سازی خواص مکانیکی سطحی و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت AZ31B/CNT به‌روش فرایند اصطکاکی اغتشاشی (FSP) با استفاده از روش طراحی آزمایشات روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 15-32]
 • نانومنیزیا تأثیر افزودن نانومنیزیا بر خواص آجرهای دیرگداز منیزیت- هرسنیتی ساخته شده با استفاده از لجن کنورتور [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 95-106]
 • نسبت مولی آهن/باریم تأثیر نسبت مولی آهن/ باریم بر ترکیب فازی، دمای سنتز، ریزساختار و خواص مغناطیسی هگزافریت باریم [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 13-22]
 • نمودار خطوط هم‌تراز بر هم نهاده الکترووینینگ نیکل از محلول سولفاتی رقیق [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 89-103]
 • نمودار فاز توصیف ترمودینامیکی سیستم Ti-O براساس انتخاب مدل مایع یونی برای فاز مایع [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 73-85]
 • نیتروژن‌دهی محلولی سینتیک رشد لایه آستنیت در سطح فولاد زنگ‌نزن فریتی Fe-23Cr-2/4Mo حین عملیات نیتروژن‌دهی محلولی [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 55-66]

ه

 • هرسنیت تأثیر افزودن نانومنیزیا بر خواص آجرهای دیرگداز منیزیت- هرسنیتی ساخته شده با استفاده از لجن کنورتور [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 95-106]
 • هگزافریت باریم تأثیر نسبت مولی آهن/ باریم بر ترکیب فازی، دمای سنتز، ریزساختار و خواص مغناطیسی هگزافریت باریم [دوره 36، شماره 1، 1396، صفحه 13-22]
 • هگزافریت سرب تأثیر دمای بازپخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات PbFe11/8Ni0/2O19 [دوره 36، شماره 2، 1396، صفحه 67-80]
 • هندسه جوش تحلیل اثر پارامترهای جوشکاری لیزر ضربانی بر هندسه جوش فولاد زنگ‌نزن 316 L توسط طراحی آزمایش [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 105-116]
 • هیدروکسی آپاتیت داربست نانولیفی پلی هیدروکسی بوتیرات کوهیدروکسی والرات حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت/ بریدیجیت: مشخصه‌یابی و ارزیابی بیولوژیکی [دوره 36، شماره 3، 1396، صفحه 87-99]
 • هیدروکسی آپاتیت بررسی تأثیر نانوذرات هیدروکسی آپاتیت بر خواص نانوالیاف کراتین جهت کاربرد در مهندسی بافت [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 45-57]
 • هیدروکسید منیزیم بررسی خصوصیات ساختاری، مورفولوژیکی و نوری نانوصفحات هیدروکسید منیزیم سنتز شده توسط روش رسوب‌دهی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 59-67]
 • هیدرید منیزیم اثر زمان آسیاکاری و افزودن آلیاژ Ce-75Ni 25 بر خواص واجذب هیدروژن کامپوزیت پایه هیدرید منیزیم تولیدی به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 36، شماره 4، 1396، صفحه 31-43]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی