نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبکاری الکتریکی بررسی خواص و مقایسه خوردگی و سایش پوشش‌های Zn-Ni و Zn-Ni/P [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 49-62]
 • آبگریزی ساخت و مشخصه یابی پوشش نانوکامپوزیتی PDMS-SiO2-CuO بر فولاد زنگ نزن و ارزیابی رفتار آبگریزی آن [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • آزمون گرماسنجی تفاضلی روبشی اثر افزودن بور بر ساختار، سختی و دماهای استحاله آلیاژ حافظه‌دار Cu-12Al-4Ni تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی، پرس و نورد [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 59-72]
 • آلومیناید آهن اثر بور و زیرکونیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای ریختگی آلومیناید آهن Fe3Al [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 43-57]
 • آلومینایدهای تیتانیم تشکیل ترکیب بین‌فلزی Al3Ti در فصل مشترک اتصال زوج نفوذی آلومینیوم- تیتانیم از طریق انجام عملیات حرارتی نفوذی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 37-44]
 • آلیاژ AS7U3G تعیین ثابت‌های رابطه هال- پچ اصلاح شده و ارتباط خواص مکانیکی با ریزساختار آلیاژ AS7U3G [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 91-100]
 • آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیم تعیین ثابت‌های رابطه هال- پچ اصلاح شده و ارتباط خواص مکانیکی با ریزساختار آلیاژ AS7U3G [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 91-100]
 • آلیاژ آمورف ارزیابی ریزساختاری آلیاژ Ni-Nb-Si در حین فرایند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 1-9]
 • آلیاژ پایه نیکل ارزیابی ریزساختاری آلیاژ Ni-Nb-Si در حین فرایند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 1-9]
 • آلیاژ حافظه‌دار اثر افزودن بور بر ساختار، سختی و دماهای استحاله آلیاژ حافظه‌دار Cu-12Al-4Ni تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی، پرس و نورد [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 59-72]
 • آلیاژسازی آلیاژسازی مکانیکی ارزیابی ریزساختاری آلیاژ Ni-Nb-Si در حین فرایند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 1-9]
 • آلیاژهای منیزیم سینتیک رشد دانه در آلیاژهای منیزیم حاوی آلومینیوم و عنصر نادر خاکی گادولینیم [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 1-11]
 • آنالیز طیف‌سنجی تبدیل فوریه فرو سرخ تأثیر یون تارتارات بر رفتار جدایش روی و کادمیم در محلول سولفاتی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 63-73]
 • آهنربای مغناطیسی دائمی بررسی اثر دما بر خواص مغناطیسی آهنربای سخت نئودمیوم- آهن- بور (Nd2Fe14B) تولید شده به‌روش پرس گرم [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 13-27]

ا

 • ابرآبدوستی اصلاح ابرآبدوست و آنتی باکتریال پلیمر پلی‌اورتان به‌کمک نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم به‌منظور استفاده در ابزار پزشکی [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 73-89]
 • ابریشم مدل‌سازی و تحلیل مکانیکی صفحه تثبیت استخوانی کامپوزیتی فسفات کلسیم دوفازی/ ابریشم برای درمان شکستگی استخوان تیبیا [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]
 • اتانول بررسی اثر اتانول و اسید آسکوربیک بر استخراج دی اکسید تیتانیم از ایلمنیت توسط اسید اگزالیک [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • اتلاف هسته بررسی ویژگی‌های مغناطیسی کامپوزیت‌های نرم مغناطیسی پایه آهن پوشش داده‌ شده با عایق سیلیکات سدیم [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 97-104]
 • اثر کرکندال تشکیل ترکیب بین‌فلزی Al3Ti در فصل مشترک اتصال زوج نفوذی آلومینیوم- تیتانیم از طریق انجام عملیات حرارتی نفوذی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 37-44]
 • استخوان تیبیا مدل‌سازی و تحلیل مکانیکی صفحه تثبیت استخوانی کامپوزیتی فسفات کلسیم دوفازی/ ابریشم برای درمان شکستگی استخوان تیبیا [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]
 • اسید آسکوربیک بررسی اثر اتانول و اسید آسکوربیک بر استخراج دی اکسید تیتانیم از ایلمنیت توسط اسید اگزالیک [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • اسید اگزالیک بررسی اثر اتانول و اسید آسکوربیک بر استخراج دی اکسید تیتانیم از ایلمنیت توسط اسید اگزالیک [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • اکسیداسیون بررسی رفتار اکسیداسیون هم‌دما و سیکلی فولاد زنگ‌نزن430 پوشش داده شده با رسوب هم‌زمان آلومینیوم و تیتانیوم [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 13-23]
 • اکسید گرافن بررسی جذب سطحی در نانوکامپوزیت‌های گرافن/ اکسید‌گرافن- پلیمرهای تقویت ‌شده به‌روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی واکنشی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 25-47]
 • اگزالیک اسید بهینه‌سازی فرایند انحلال انتخابی لیتیم از باتری لیتیم- یون مستعمل توسط اگزالیک اسید با به‌کارگیری روش رویه پاسخ [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 87-105]
 • انحلال انتخابی بهینه‌سازی فرایند انحلال انتخابی لیتیم از باتری لیتیم- یون مستعمل توسط اگزالیک اسید با به‌کارگیری روش رویه پاسخ [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 87-105]
 • اندازه تخلخل ارزیابی ساختاری و مکانیکی داربست گرادیانی پلی کاپرولاکتون به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 75-86]
 • ایبوپروفن تولید و مشخصه‌یابی کلسیم منیزیم سیلیکات نانو متخلخل و بررسی اثر دمای کلسیناسیون بر رفتار دارورسانی آن [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 69-82]
 • ایروژل سیلیکا اثر کاتالیزور و مقدار آب مرحله هیدرولیز بر خواص فیزیکی ایروژل سیلیکا خشک شده در شرایط فشار محیط [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 27-35]
 • ایلمنیت بررسی اثر اتانول و اسید آسکوربیک بر استخراج دی اکسید تیتانیم از ایلمنیت توسط اسید اگزالیک [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]

ب

 • باتری لیتیم- یون بهینه‌سازی فرایند انحلال انتخابی لیتیم از باتری لیتیم- یون مستعمل توسط اگزالیک اسید با به‌کارگیری روش رویه پاسخ [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 87-105]
 • بار پذیری ارزیابی چسبندگی و بارپذیری پوشش نانوساختار CrN-CrAlN به‌روش رسوب فیزیکی بخار [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 81-93]
 • بازگردانی بهینه‌سازی فرایند انحلال انتخابی لیتیم از باتری لیتیم- یون مستعمل توسط اگزالیک اسید با به‌کارگیری روش رویه پاسخ [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 87-105]
 • بور اثر افزودن بور بر ساختار، سختی و دماهای استحاله آلیاژ حافظه‌دار Cu-12Al-4Ni تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی، پرس و نورد [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 59-72]
 • بیوسرامیک بررسی اثر افزودنی داروی ایندومتاسین بر رفتار نانوبیوکامپوزیت نورپخت پایه کلسیم فسفات/ پلیمری [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]

پ

 • پایداری حرارتی بررسی خواص اپتیکی شیشه‌های سیستم GeO2-PbO-CaO-SrO در حضور مقادیر مختلف از اکسیدهای کلسیم و استرانسیم [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 107-119]
 • پلاسمای الکترولیتی کاتدی رسوب فیلم نازک کربن شبه الماس و کاربین به‌روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 39-48]
 • پلی‌اتیلن گلیکول اصلاح ابرآبدوست و آنتی باکتریال پلیمر پلی‌اورتان به‌کمک نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم به‌منظور استفاده در ابزار پزشکی [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 73-89]
 • پلی‌استایرن سنتز گرافن سه بعدی و بهینه‌سازی مورفولوژی آن [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 1-12]
 • پلی‌اورتان اصلاح ابرآبدوست و آنتی باکتریال پلیمر پلی‌اورتان به‌کمک نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم به‌منظور استفاده در ابزار پزشکی [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 73-89]
 • پلی دی‌متیل‌سیلوکسان ساخت و مشخصه یابی پوشش نانوکامپوزیتی PDMS-SiO2-CuO بر فولاد زنگ نزن و ارزیابی رفتار آبگریزی آن [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • پلی‌کاپرولاکتون ارزیابی ساختاری و مکانیکی داربست گرادیانی پلی کاپرولاکتون به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 75-86]
 • پلی‌متیل متاکریلات لایه نشانی لایه نازک نانوهیبریدی TEOS-GPTMS روی زیرلایه پلی‌متیل متاکریلات [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 101-112]
 • پلیمر مزدوج بررسی جذب سطحی در نانوکامپوزیت‌های گرافن/ اکسید‌گرافن- پلیمرهای تقویت ‌شده به‌روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی واکنشی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 25-47]
 • پوشش CrAlN ارزیابی چسبندگی و بارپذیری پوشش نانوساختار CrN-CrAlN به‌روش رسوب فیزیکی بخار [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 81-93]
 • پوشش روانکار جامد بررسی خواص پوشش MoS2-Cr ایجاد شده توسط فرایند پراکنش مگنترونی DC [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 25-41]
 • پوشش نانوکامپوزیتی ساخت و مشخصه یابی پوشش نانوکامپوزیتی PDMS-SiO2-CuO بر فولاد زنگ نزن و ارزیابی رفتار آبگریزی آن [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • پوشش‌های کامپوزیتی نیکل- مولیبدن- آلومینا اثر غلظت ذرات Al2O3 بر خواص پوشش‌های کامپوزیتی Ni-Mo-Al2O3 تولیدی به‌روش رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 49-58]

ت

 • تابع اتلاف بررسی اصول اولیه ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی تیتانیوم‌کاربید در حالت انبوهه و نانوسیم‌های باریک آن توسط نظریه تابعی چگالی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]
 • تابع دی‌الکتریک بررسی اصول اولیه ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی تیتانیوم‌کاربید در حالت انبوهه و نانوسیم‌های باریک آن توسط نظریه تابعی چگالی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]
 • تخریب‌پذیر مدل‌سازی و تحلیل مکانیکی صفحه تثبیت استخوانی کامپوزیتی فسفات کلسیم دوفازی/ ابریشم برای درمان شکستگی استخوان تیبیا [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]
 • تراوایی مغناطیسی بررسی ویژگی‌های مغناطیسی کامپوزیت‌های نرم مغناطیسی پایه آهن پوشش داده‌ شده با عایق سیلیکات سدیم [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 97-104]
 • تریبولوژی بررسی خواص و مقایسه خوردگی و سایش پوشش‌های Zn-Ni و Zn-Ni/P [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 49-62]
 • تشویه قلیایی بررسی اثر اتانول و اسید آسکوربیک بر استخراج دی اکسید تیتانیم از ایلمنیت توسط اسید اگزالیک [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • تف‌جوشی بررسی اثر دما بر خواص مغناطیسی آهنربای سخت نئودمیوم- آهن- بور (Nd2Fe14B) تولید شده به‌روش پرس گرم [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 13-27]

ج

 • جذب سطحی بررسی جذب سطحی در نانوکامپوزیت‌های گرافن/ اکسید‌گرافن- پلیمرهای تقویت ‌شده به‌روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی واکنشی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 25-47]

چ

 • چسبندگی ارزیابی چسبندگی و بارپذیری پوشش نانوساختار CrN-CrAlN به‌روش رسوب فیزیکی بخار [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 81-93]
 • چگالی حالت‌ها بررسی اصول اولیه ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی تیتانیوم‌کاربید در حالت انبوهه و نانوسیم‌های باریک آن توسط نظریه تابعی چگالی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]

خ

 • خواص اپتیکی لایه نشانی لایه نازک نانوهیبریدی TEOS-GPTMS روی زیرلایه پلی‌متیل متاکریلات [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 101-112]
 • خواص تنش- گسیختگی تأثیر افزودن جزئی منیزیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی دما بالای سوپرآلیاژ Hastelloy X [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 29-37]
 • خواص کششی تأثیر افزودن جزئی منیزیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی دما بالای سوپرآلیاژ Hastelloy X [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 29-37]
 • خواص مغناطیسی بررسی اثر دما بر خواص مغناطیسی آهنربای سخت نئودمیوم- آهن- بور (Nd2Fe14B) تولید شده به‌روش پرس گرم [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 13-27]
 • خواص مکانیکی اثر بور و زیرکونیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای ریختگی آلومیناید آهن Fe3Al [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 43-57]
 • خواص مکانیکی تعیین ثابت‌های رابطه هال- پچ اصلاح شده و ارتباط خواص مکانیکی با ریزساختار آلیاژ AS7U3G [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 91-100]
 • خوردگی بررسی خواص و مقایسه خوردگی و سایش پوشش‌های Zn-Ni و Zn-Ni/P [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 49-62]

د

 • داربست ساخت و ارزیابی خواص مکانیکی و زیست‌فعالی داربست نانوساختار هاردیستونیت با استفاده از فضاساز [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 55-67]
 • داربست گرادیانی ارزیابی ساختاری و مکانیکی داربست گرادیانی پلی کاپرولاکتون به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 75-86]
 • دمای استحاله اثر افزودن بور بر ساختار، سختی و دماهای استحاله آلیاژ حافظه‌دار Cu-12Al-4Ni تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی، پرس و نورد [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 59-72]
 • دمای کلسیناسیون تولید و مشخصه‌یابی کلسیم منیزیم سیلیکات نانو متخلخل و بررسی اثر دمای کلسیناسیون بر رفتار دارورسانی آن [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 69-82]
 • دی اکسید  تیتانیم بررسی اثر اتانول و اسید آسکوربیک بر استخراج دی اکسید تیتانیم از ایلمنیت توسط اسید اگزالیک [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • دی‌اکسید تیتانیم دوفازی نانومیله‌های نانوبرگ‌دار شده دی‌اکسید تیتانیم دوفازی به‌منظور استفاده در کاربردهای فتوالکتروشیمیایی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 69-79]
 • دینامیک مولکولی بررسی جذب سطحی در نانوکامپوزیت‌های گرافن/ اکسید‌گرافن- پلیمرهای تقویت ‌شده به‌روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی واکنشی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 25-47]

ر

 • رسوب آلومینیوم- تیتانیوم بررسی رفتار اکسیداسیون هم‌دما و سیکلی فولاد زنگ‌نزن430 پوشش داده شده با رسوب هم‌زمان آلومینیوم و تیتانیوم [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 13-23]
 • رسوب‌دهی الکتریکی اثر غلظت ذرات Al2O3 بر خواص پوشش‌های کامپوزیتی Ni-Mo-Al2O3 تولیدی به‌روش رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 49-58]
 • رسوب فیزیکی بخار ارزیابی چسبندگی و بارپذیری پوشش نانوساختار CrN-CrAlN به‌روش رسوب فیزیکی بخار [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 81-93]
 • رسوب فیزیکی بخار بررسی خواص پوشش MoS2-Cr ایجاد شده توسط فرایند پراکنش مگنترونی DC [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 25-41]
 • رفتار جریانی دوغاب تأثیر پارامترهای مؤثر بر رفتار جریانی دوغاب نیترید سیلیسیم- نشاسته به‌منظور ساخت قطعات متخلخل نیترید سیلیسیمی به‌روش ریخته‌گری ژلی [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 13-23]
 • رفتار سایشی بررسی خواص پوشش MoS2-Cr ایجاد شده توسط فرایند پراکنش مگنترونی DC [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 25-41]
 • رهایش کنترل شده دارو تولید و مشخصه‌یابی کلسیم منیزیم سیلیکات نانو متخلخل و بررسی اثر دمای کلسیناسیون بر رفتار دارورسانی آن [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 69-82]
 • روانکار جامد بررسی خواص و مقایسه خوردگی و سایش پوشش‌های Zn-Ni و Zn-Ni/P [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 49-62]
 • روتایل/ آناتاز نانومیله‌های نانوبرگ‌دار شده دی‌اکسید تیتانیم دوفازی به‌منظور استفاده در کاربردهای فتوالکتروشیمیایی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 69-79]
 • روش آنالیز شیب تأثیر یون تارتارات بر رفتار جدایش روی و کادمیم در محلول سولفاتی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 63-73]
 • روش قالب فداشونده سنتز گرافن سه بعدی و بهینه‌سازی مورفولوژی آن [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 1-12]
 • روش لایه‌به‌لایه ارزیابی ساختاری و مکانیکی داربست گرادیانی پلی کاپرولاکتون به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 75-86]
 • روی تأثیر یون تارتارات بر رفتار جدایش روی و کادمیم در محلول سولفاتی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 63-73]
 • ریخته‌گری اثر بور و زیرکونیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای ریختگی آلومیناید آهن Fe3Al [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 43-57]
 • ریخته‌گری ژلی تأثیر پارامترهای مؤثر بر رفتار جریانی دوغاب نیترید سیلیسیم- نشاسته به‌منظور ساخت قطعات متخلخل نیترید سیلیسیمی به‌روش ریخته‌گری ژلی [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 13-23]
 • ریزساختار سینتیک رشد دانه در آلیاژهای منیزیم حاوی آلومینیوم و عنصر نادر خاکی گادولینیم [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 1-11]
 • ریزساختار اثر بور و زیرکونیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای ریختگی آلومیناید آهن Fe3Al [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 43-57]
 • ریزسختی اثر غلظت ذرات Al2O3 بر خواص پوشش‌های کامپوزیتی Ni-Mo-Al2O3 تولیدی به‌روش رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 49-58]

ز

 • زیست‌سازگاری اصلاح ابرآبدوست و آنتی باکتریال پلیمر پلی‌اورتان به‌کمک نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم به‌منظور استفاده در ابزار پزشکی [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 73-89]
 • زیست‌مواد اصلاح ابرآبدوست و آنتی باکتریال پلیمر پلی‌اورتان به‌کمک نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم به‌منظور استفاده در ابزار پزشکی [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 73-89]

س

 • ساختار نواری بررسی اصول اولیه ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی تیتانیوم‌کاربید در حالت انبوهه و نانوسیم‌های باریک آن توسط نظریه تابعی چگالی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]
 • سختی لایه نشانی لایه نازک نانوهیبریدی TEOS-GPTMS روی زیرلایه پلی‌متیل متاکریلات [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 101-112]
 • سرامیک‌های متخلخل تأثیر پارامترهای مؤثر بر رفتار جریانی دوغاب نیترید سیلیسیم- نشاسته به‌منظور ساخت قطعات متخلخل نیترید سیلیسیمی به‌روش ریخته‌گری ژلی [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 13-23]
 • سل- ژل اثر کاتالیزور و مقدار آب مرحله هیدرولیز بر خواص فیزیکی ایروژل سیلیکا خشک شده در شرایط فشار محیط [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 27-35]
 • سل- ژل لایه نشانی لایه نازک نانوهیبریدی TEOS-GPTMS روی زیرلایه پلی‌متیل متاکریلات [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 101-112]
 • سمانتاسیون فشرده بررسی رفتار اکسیداسیون هم‌دما و سیکلی فولاد زنگ‌نزن430 پوشش داده شده با رسوب هم‌زمان آلومینیوم و تیتانیوم [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 13-23]
 • سوپرآلیاژ Hastelloy X تأثیر افزودن جزئی منیزیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی دما بالای سوپرآلیاژ Hastelloy X [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 29-37]
 • سولفید مولیبدن بررسی خواص پوشش MoS2-Cr ایجاد شده توسط فرایند پراکنش مگنترونی DC [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 25-41]
 • سیلیکات سدیم بررسی ویژگی‌های مغناطیسی کامپوزیت‌های نرم مغناطیسی پایه آهن پوشش داده‌ شده با عایق سیلیکات سدیم [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 97-104]
 • سیمان کلسیم فسفات بررسی اثر افزودنی داروی ایندومتاسین بر رفتار نانوبیوکامپوزیت نورپخت پایه کلسیم فسفات/ پلیمری [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]
 • سیمان نورپخت بررسی اثر افزودنی داروی ایندومتاسین بر رفتار نانوبیوکامپوزیت نورپخت پایه کلسیم فسفات/ پلیمری [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]
 • سینتیک رشد دانه سینتیک رشد دانه در آلیاژهای منیزیم حاوی آلومینیوم و عنصر نادر خاکی گادولینیم [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 1-11]

ش

 • شبه‌پتانسیل بررسی اصول اولیه ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی تیتانیوم‌کاربید در حالت انبوهه و نانوسیم‌های باریک آن توسط نظریه تابعی چگالی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]
 • شستشوی ذرات تخلخل‌ساز ارزیابی ساختاری و مکانیکی داربست گرادیانی پلی کاپرولاکتون به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 75-86]
 • شیشه‌های ژرماناتی بررسی خواص اپتیکی شیشه‌های سیستم GeO2-PbO-CaO-SrO در حضور مقادیر مختلف از اکسیدهای کلسیم و استرانسیم [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 107-119]

ص

 • صفحه تثبیت استخوانی مدل‌سازی و تحلیل مکانیکی صفحه تثبیت استخوانی کامپوزیتی فسفات کلسیم دوفازی/ ابریشم برای درمان شکستگی استخوان تیبیا [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]

ض

 • ضریب اصطکاک بررسی خواص پوشش MoS2-Cr ایجاد شده توسط فرایند پراکنش مگنترونی DC [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 25-41]
 • ضریب شکست بررسی اصول اولیه ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی تیتانیوم‌کاربید در حالت انبوهه و نانوسیم‌های باریک آن توسط نظریه تابعی چگالی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]

ط

 • طراحی آزمایش‌ها بهینه‌سازی فرایند انحلال انتخابی لیتیم از باتری لیتیم- یون مستعمل توسط اگزالیک اسید با به‌کارگیری روش رویه پاسخ [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 87-105]
 • طیف‌سنجی رامان رسوب فیلم نازک کربن شبه الماس و کاربین به‌روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 39-48]

ع

 • عایق‌کاری بررسی ویژگی‌های مغناطیسی کامپوزیت‌های نرم مغناطیسی پایه آهن پوشش داده‌ شده با عایق سیلیکات سدیم [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 97-104]
 • عبورپذیری بررسی خواص اپتیکی شیشه‌های سیستم GeO2-PbO-CaO-SrO در حضور مقادیر مختلف از اکسیدهای کلسیم و استرانسیم [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 107-119]
 • عملکرد فتوالکتروشیمیایی نانومیله‌های نانوبرگ‌دار شده دی‌اکسید تیتانیم دوفازی به‌منظور استفاده در کاربردهای فتوالکتروشیمیایی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 69-79]
 • عملیات حرارتی نفوذی تشکیل ترکیب بین‌فلزی Al3Ti در فصل مشترک اتصال زوج نفوذی آلومینیوم- تیتانیم از طریق انجام عملیات حرارتی نفوذی [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 37-44]
 • عناصر نادر خاکی سینتیک رشد دانه در آلیاژهای منیزیم حاوی آلومینیوم و عنصر نادر خاکی گادولینیم [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 1-11]

ف

 • فاصله بازوهای ثانویه دندریتی تعیین ثابت‌های رابطه هال- پچ اصلاح شده و ارتباط خواص مکانیکی با ریزساختار آلیاژ AS7U3G [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 91-100]
 • فریت منگنز تأثیر pH و زمان فرایند هیدروترمال بر سنتز نانوذرات فریت ‌منگنز [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 105-111]
 • فسفات کلسیم دوفازی مدل‌سازی و تحلیل مکانیکی صفحه تثبیت استخوانی کامپوزیتی فسفات کلسیم دوفازی/ ابریشم برای درمان شکستگی استخوان تیبیا [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]
 • فضاساز سدیم کلرید ساخت و ارزیابی خواص مکانیکی و زیست‌فعالی داربست نانوساختار هاردیستونیت با استفاده از فضاساز [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 55-67]
 • فعال کننده سطحی CTAB تولید و مشخصه‌یابی کلسیم منیزیم سیلیکات نانو متخلخل و بررسی اثر دمای کلسیناسیون بر رفتار دارورسانی آن [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 69-82]
 • فولاد 430 AISI بررسی رفتار اکسیداسیون هم‌دما و سیکلی فولاد زنگ‌نزن430 پوشش داده شده با رسوب هم‌زمان آلومینیوم و تیتانیوم [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 13-23]
 • فولاد زنگ‌نزن L316 ساخت و مشخصه یابی پوشش نانوکامپوزیتی PDMS-SiO2-CuO بر فولاد زنگ نزن و ارزیابی رفتار آبگریزی آن [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]

ک

 • کادمیم تأثیر یون تارتارات بر رفتار جدایش روی و کادمیم در محلول سولفاتی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 63-73]
 • کاربردهای زیست پزشکی تأثیر pH و زمان فرایند هیدروترمال بر سنتز نانوذرات فریت ‌منگنز [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 105-111]
 • کاربین رسوب فیلم نازک کربن شبه الماس و کاربین به‌روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 39-48]
 • کامپوزیت مدل‌سازی و تحلیل مکانیکی صفحه تثبیت استخوانی کامپوزیتی فسفات کلسیم دوفازی/ ابریشم برای درمان شکستگی استخوان تیبیا [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]
 • کربن شبه الماس رسوب فیلم نازک کربن شبه الماس و کاربین به‌روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 39-48]
 • کسرحجمی کاربید تأثیر افزودن جزئی منیزیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی دما بالای سوپرآلیاژ Hastelloy X [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 29-37]
 • کلسیم منیزیم سیلیکات تولید و مشخصه‌یابی کلسیم منیزیم سیلیکات نانو متخلخل و بررسی اثر دمای کلسیناسیون بر رفتار دارورسانی آن [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 69-82]

گ

 • گرافن بررسی جذب سطحی در نانوکامپوزیت‌های گرافن/ اکسید‌گرافن- پلیمرهای تقویت ‌شده به‌روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی واکنشی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 25-47]
 • گرافن سه بعدی سنتز گرافن سه بعدی و بهینه‌سازی مورفولوژی آن [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 1-12]

ل

 • لایه نازک لایه نشانی لایه نازک نانوهیبریدی TEOS-GPTMS روی زیرلایه پلی‌متیل متاکریلات [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 101-112]
 • لبه‌ جذب بررسی خواص اپتیکی شیشه‌های سیستم GeO2-PbO-CaO-SrO در حضور مقادیر مختلف از اکسیدهای کلسیم و استرانسیم [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 107-119]

م

 • معادله هال- پچ اصلاح شده تعیین ثابت‌های رابطه هال- پچ اصلاح شده و ارتباط خواص مکانیکی با ریزساختار آلیاژ AS7U3G [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 91-100]
 • مغناطیس سخت بررسی اثر دما بر خواص مغناطیسی آهنربای سخت نئودمیوم- آهن- بور (Nd2Fe14B) تولید شده به‌روش پرس گرم [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 13-27]
 • مقاومت به خوردگی اثر غلظت ذرات Al2O3 بر خواص پوشش‌های کامپوزیتی Ni-Mo-Al2O3 تولیدی به‌روش رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 49-58]
 • منیزیم تأثیر افزودن جزئی منیزیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی دما بالای سوپرآلیاژ Hastelloy X [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 29-37]
 • مهندسی بافت استخوان ساخت و ارزیابی خواص مکانیکی و زیست‌فعالی داربست نانوساختار هاردیستونیت با استفاده از فضاساز [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 55-67]
 • مواد مزوحفره اثر کاتالیزور و مقدار آب مرحله هیدرولیز بر خواص فیزیکی ایروژل سیلیکا خشک شده در شرایط فشار محیط [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 27-35]
 • مورفولوژی اثر غلظت ذرات Al2O3 بر خواص پوشش‌های کامپوزیتی Ni-Mo-Al2O3 تولیدی به‌روش رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 49-58]
 • میدان نیروی واکنشی بررسی جذب سطحی در نانوکامپوزیت‌های گرافن/ اکسید‌گرافن- پلیمرهای تقویت ‌شده به‌روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی واکنشی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 25-47]

ن

 • نانوذرات تأثیر pH و زمان فرایند هیدروترمال بر سنتز نانوذرات فریت ‌منگنز [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 105-111]
 • نانوذرات اکسید مس ساخت و مشخصه یابی پوشش نانوکامپوزیتی PDMS-SiO2-CuO بر فولاد زنگ نزن و ارزیابی رفتار آبگریزی آن [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم اصلاح ابرآبدوست و آنتی باکتریال پلیمر پلی‌اورتان به‌کمک نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم به‌منظور استفاده در ابزار پزشکی [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 73-89]
 • نانوساختار اثر کاتالیزور و مقدار آب مرحله هیدرولیز بر خواص فیزیکی ایروژل سیلیکا خشک شده در شرایط فشار محیط [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 27-35]
 • نانو مواد بررسی اثر افزودنی داروی ایندومتاسین بر رفتار نانوبیوکامپوزیت نورپخت پایه کلسیم فسفات/ پلیمری [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]
 • نانومیله‌های نانوبرگ‌دار شده نانومیله‌های نانوبرگ‌دار شده دی‌اکسید تیتانیم دوفازی به‌منظور استفاده در کاربردهای فتوالکتروشیمیایی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 69-79]
 • نشاسته تأثیر پارامترهای مؤثر بر رفتار جریانی دوغاب نیترید سیلیسیم- نشاسته به‌منظور ساخت قطعات متخلخل نیترید سیلیسیمی به‌روش ریخته‌گری ژلی [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 13-23]
 • نیترید سیلیسیم تأثیر پارامترهای مؤثر بر رفتار جریانی دوغاب نیترید سیلیسیم- نشاسته به‌منظور ساخت قطعات متخلخل نیترید سیلیسیمی به‌روش ریخته‌گری ژلی [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 13-23]

ه

 • هاردیستونیت ساخت و ارزیابی خواص مکانیکی و زیست‌فعالی داربست نانوساختار هاردیستونیت با استفاده از فضاساز [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 55-67]
 • هسته‌های پودری آهن بررسی ویژگی‌های مغناطیسی کامپوزیت‌های نرم مغناطیسی پایه آهن پوشش داده‌ شده با عایق سیلیکات سدیم [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 97-104]
 • هیبرید لایه نشانی لایه نازک نانوهیبریدی TEOS-GPTMS روی زیرلایه پلی‌متیل متاکریلات [دوره 37، شماره 4، 1397، صفحه 101-112]
 • هیدروترمال تأثیر pH و زمان فرایند هیدروترمال بر سنتز نانوذرات فریت ‌منگنز [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 105-111]
 • هیدروترمال/ شیمی محلولی نانومیله‌های نانوبرگ‌دار شده دی‌اکسید تیتانیم دوفازی به‌منظور استفاده در کاربردهای فتوالکتروشیمیایی [دوره 37، شماره 2، 1397، صفحه 69-79]
 • هیدروکسی آپاتیت بررسی اثر افزودنی داروی ایندومتاسین بر رفتار نانوبیوکامپوزیت نورپخت پایه کلسیم فسفات/ پلیمری [دوره 37، شماره 1، 1397، صفحه 45-54]

ی

 • یون تارتارات تأثیر یون تارتارات بر رفتار جدایش روی و کادمیم در محلول سولفاتی [دوره 37، شماره 3، 1397، صفحه 63-73]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی