نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبکاری کامپوزیتی ایجاد و ارزیابی رفتار اکسیداسیون پوشش زیرکونیا- آلومیناید بر آلیاژ پایه‌نیکلی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • آب‌گریزی بررسی اثر افزودن ذرات آلومینیوم تری‌هیدرات (ATH) بر خواص الکتریکی و آب‌گریزی سیلیکون رابر دو جزئی [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 117-128]
 • آزمون غیرهمدما سینتیک اکسیداسیون ذرات پودری منیزیم در شرایط غیرهمدما [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 75-87]
 • آسایش ساختاری تأثیر دما و نرخ کرنش بر رفتار تغییر شکل مومسان شیشه‌فلز حجمی آلیاژ Zr46(Cu4.5/5.5Ag1/5.5)46Al8 [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 129-140]
 • آلومینیوم تری‌هیدرات بررسی اثر افزودن ذرات آلومینیوم تری‌هیدرات (ATH) بر خواص الکتریکی و آب‌گریزی سیلیکون رابر دو جزئی [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 117-128]
 • آلیاژ آنتروپی بالا تأثیر افزودن عناصر شبه‌فلزی بور و سیلیسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی آلیاژ آنتروپی بالای AlCoCrMnNi [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 131-144]
 • آلیاژ پایه نیکل رفتار اکسیداسیون فرسایشی آلیاژهای پایه نیکل حاوی مولیبدن در شرایط احتراق زباله در بستر سیال [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 41-54]
 • آلیاژسازی مکانیکی تأثیر افزودن عناصر شبه‌فلزی بور و سیلیسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی آلیاژ آنتروپی بالای AlCoCrMnNi [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 131-144]
 • آمورف سیلیکون نقش عملیات آنیل بر ویژگی‌های فیلم‌های سیلیکونی ایجاد شده به‌روش EB-PVD [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 99-103]

ا

 • اتصال TLP تأثیر دما و زمان بر خواص اتصال فولاد 420 AISI به فولاد 2507 SAF ایجاد شده توسط فرایند فاز مایع گذرا [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 65-80]
 • اتصال‌ دهنده آلیاژی ایجاد پوشش اسپینلی فریت مس روی فولاد AISI430 برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 23-44]
 • احتراق در بستر سیال رفتار اکسیداسیون فرسایشی آلیاژهای پایه نیکل حاوی مولیبدن در شرایط احتراق زباله در بستر سیال [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 41-54]
 • استحکام کششی برشی تأثیر دما و زمان بر خواص اتصال فولاد 420 AISI به فولاد 2507 SAF ایجاد شده توسط فرایند فاز مایع گذرا [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 65-80]
 • اکسیداسیون سینتیک اکسیداسیون ذرات پودری منیزیم در شرایط غیرهمدما [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 75-87]
 • اکسیداسیون چرخه‌ای ایجاد و ارزیابی رفتار اکسیداسیون پوشش زیرکونیا- آلومیناید بر آلیاژ پایه‌نیکلی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • اکسیداسیون دمابالا ایجاد پوشش اسپینلی فریت مس روی فولاد AISI430 برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 23-44]
 • اکسیداسیون فرسایشی دمابالا رفتار اکسیداسیون فرسایشی آلیاژهای پایه نیکل حاوی مولیبدن در شرایط احتراق زباله در بستر سیال [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 41-54]
 • اکسید‌ روی سنتز نانوذرات روی/ اکسید روی با روش تخلیه الکتریکی در محیط آب مقطر و گاز آرگون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 35-48]
 • اکسیدهای اسپینلی ایجاد پوشش اسپینلی فریت مس روی فولاد AISI430 برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 23-44]
 • الکتروریسی ساخت حامل نانولیفی پلی‌لاکتیک اسید حاوی داروی دگزامتازون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 21-34]
 • الکتروریسی بررسی اثر افزودن نانورس بر خصوصیات داربست نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون حاوی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت نرم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 45-59]
 • الیاف فاقد و حاوی دارو ساخت حامل نانولیفی پلی‌لاکتیک اسید حاوی داروی دگزامتازون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 21-34]
 • انجماد تحلیل مورفولوژیکی و بررسی شار حرارتی براده بر ریزساختار آلیاژ ریختگی آلومینیوم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 95-113]
 • انجماد همدما تأثیر دما و زمان بر خواص اتصال فولاد 420 AISI به فولاد 2507 SAF ایجاد شده توسط فرایند فاز مایع گذرا [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 65-80]

ب

 • باتری یون لیتیوم ساخت نانوکامپوزیت کربن سخت- سیلیکون به‎عنوان ماده فعال آندی باتری یون لیتیوم [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]
 • براده تحلیل مورفولوژیکی و بررسی شار حرارتی براده بر ریزساختار آلیاژ ریختگی آلومینیوم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 95-113]

پ

 • پایدارساز تأثیر افزودن سیلیکای آمورف بر استحاله مارتنزیتی زیرکونیا و بررسی مکانیزم‌های پایدارسازی ساختار تتراگونال زیرکونیا [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 49-63]
 • پس‌زدایش سنتز نانوهرم‌های وارونه سیلیکونی و مطالعه رفتار خود تمیزشوندگی آنها [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • پسماند مغناطیسی سنتز، شناسایی و بررسی ویژگی مغناطیسی نانوکامپوزیت Co3O4/CoFe2O4 با استفاده از کلسینه‌کردن نمک کمپلکس‌های دوتایی Co(Salen)(PPh3)(H2O) 4Fe(CN)6 و Co(Salophen)(PPh3)(H2O) 4Fe(CN)6 [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 81-101]
 • پلی‌کاپرو‌لاکتون بررسی اثر افزودن نانورس بر خصوصیات داربست نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون حاوی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت نرم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 45-59]
 • پلی‌کاپرولاکتون ساخت کانال هدایت عصبی بر پایه گرافن سه‌بعدی/پلیمر برای کاربرد در مهندسی بافت عصب [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • پلی‌کاپرولاکتون نانوکامپوزیت ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت پلی‌کاپرولاکتون- زئولیت Y برای مهندسی بافت استخوان [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 77-94]
 • پلی‌لاکتیک‌ اسید ساخت حامل نانولیفی پلی‌لاکتیک اسید حاوی داروی دگزامتازون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 21-34]
 • پودر منیزیم سینتیک اکسیداسیون ذرات پودری منیزیم در شرایط غیرهمدما [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 75-87]
 • پوسته اکسید کروم ایجاد پوشش اسپینلی فریت مس روی فولاد AISI430 برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 23-44]
 • پوشش آلومینایدی ایجاد و ارزیابی رفتار اکسیداسیون پوشش زیرکونیا- آلومیناید بر آلیاژ پایه‌نیکلی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • پوشش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی بررسی تأثیر فرایند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی به‌عنوان آماده‌سازی سطح روی مقاومت به خوردگی پوشش‌های پلیمری اعمالی روی سطح منیزیم [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]
 • پوشش پلیمری بررسی تأثیر فرایند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی به‌عنوان آماده‌سازی سطح روی مقاومت به خوردگی پوشش‌های پلیمری اعمالی روی سطح منیزیم [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]
 • پوشش‌دهی غوطه‌وری ساخت کانال هدایت عصبی بر پایه گرافن سه‌بعدی/پلیمر برای کاربرد در مهندسی بافت عصب [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • پوشش‌دهی قطره‌ای ساخت کانال هدایت عصبی بر پایه گرافن سه‌بعدی/پلیمر برای کاربرد در مهندسی بافت عصب [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • پوشش کامپوزیتی ایجاد پوشش‌های کامپوزیتی آلومینیم- تیتانیم- نیتروژن بر سطح تیتانیم خالص تجاری توسط فرایند قوس تنگستن-گاز محافظ [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 73-98]
 • پوشش کامپوزیتی بررسی اثر تعداد پاس جوش بر ریزساختار، سختی و تنش باقی‌مانده پوشش‌های کامپوزیتی Ti-Al-Si [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 1-21]
 • پوشش‌های محافظ ایجاد پوشش اسپینلی فریت مس روی فولاد AISI430 برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 23-44]
 • پیل سوختی اکسید جامد ایجاد پوشش اسپینلی فریت مس روی فولاد AISI430 برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 23-44]

ت

 • تبلور مجدد دینامیک تعیین محدوده کارگرم فولادهای کم‌آلیاژ کربن متوسط پایه Ni-Cr-Mo با آزمایش‌های کشش و پیچش گرم [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 99-115]
 • تخلیه قوس الکتریکی سنتز نانوذرات روی/ اکسید روی با روش تخلیه الکتریکی در محیط آب مقطر و گاز آرگون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 35-48]
 • ترکیبات بین ‌فلزی بررسی اثر تعداد پاس جوش بر ریزساختار، سختی و تنش باقی‌مانده پوشش‌های کامپوزیتی Ti-Al-Si [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 1-21]
 • ترکیب‌ بین‌فلزی ایجاد پوشش‌های کامپوزیتی آلومینیم- تیتانیم- نیتروژن بر سطح تیتانیم خالص تجاری توسط فرایند قوس تنگستن-گاز محافظ [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 73-98]
 • تری‌اتانول آمین بررسی اثر آلایش نئودیمیم بر ویژگی‌های ساختاری و خواص مغناطیسی نانوذرات فریتی Ni0.7.7Zn0.3NdxFe2-xO4 سنتز شده به‌روش سل- ژل کمپلکس شونده [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 121-136]
 • تغییر شکل گرم تعیین محدوده کارگرم فولادهای کم‌آلیاژ کربن متوسط پایه Ni-Cr-Mo با آزمایش‌های کشش و پیچش گرم [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 99-115]
 • تف‌جوشی با قوس پلاسما بررسی پارامترهای فرایند تولید دوفلزی آلیاژ (تنگستن – مس- نیکل)/ مس خالص از روش تف‌جوشی پلاسما [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 61-76]
 • تف‌جوشی بدون فشار تف‌جوشی بدون فشار و خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت ZrB2-ZrC-SiC [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 115-129]
 • تنش باقی‌مانده بررسی اثر تعداد پاس جوش بر ریزساختار، سختی و تنش باقی‌مانده پوشش‌های کامپوزیتی Ti-Al-Si [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 1-21]

ج

 • جرقه‌زنی سنتز نانوذرات روی/ اکسید روی با روش تخلیه الکتریکی در محیط آب مقطر و گاز آرگون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 35-48]
 • جریان مضرّس تأثیر دما و نرخ کرنش بر رفتار تغییر شکل مومسان شیشه‌فلز حجمی آلیاژ Zr46(Cu4.5/5.5Ag1/5.5)46Al8 [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 129-140]
 • جوشکاری بررسی تأثیر حرارت ورودی جوش بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولادهای خط لوله API-B و API-X42 [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 55-72]

ح

 • حرارت ورودی بررسی تأثیر حرارت ورودی جوش بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولادهای خط لوله API-B و API-X42 [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 55-72]
 • حساسیت به نرخ کرنش تأثیر دما و نرخ کرنش بر رفتار تغییر شکل مومسان شیشه‌فلز حجمی آلیاژ Zr46(Cu4.5/5.5Ag1/5.5)46Al8 [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 129-140]
 • حسگرگازی خواص ساختاری، مغناطیسی و حسگری گاز استون توسط هگزافریت باریم- کلسیم تولید شده به‌روش سل- ژل خوداحتراقی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 13-27]

خ

 • خواص الکتریکی بررسی اثر افزودن ذرات آلومینیوم تری‌هیدرات (ATH) بر خواص الکتریکی و آب‌گریزی سیلیکون رابر دو جزئی [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 117-128]
 • خواص تنش گسیختگی ارزیابی تأثیر نسبت Ta/W بر ساختار میکروسکوپی و خواص تنش گسیختگی سوپرآلیاژ پایه‌نیکل PWA1483 تک‌بلور [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 1-18]
 • خواص مکانیکی ساخت حامل نانولیفی پلی‌لاکتیک اسید حاوی داروی دگزامتازون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 21-34]
 • خواص مکانیکی بررسی تأثیر حرارت ورودی جوش بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولادهای خط لوله API-B و API-X42 [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 55-72]
 • خودتمیزشوندگی سنتز نانوهرم‌های وارونه سیلیکونی و مطالعه رفتار خود تمیزشوندگی آنها [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • خوردگی ایجاد پوشش‌های کامپوزیتی آلومینیم- تیتانیم- نیتروژن بر سطح تیتانیم خالص تجاری توسط فرایند قوس تنگستن-گاز محافظ [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 73-98]

د

 • داربست ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت پلی‌کاپرولاکتون- زئولیت Y برای مهندسی بافت استخوان [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 77-94]
 • داربست‌‌های الکتروریسی بررسی اثر افزودن نانورس بر خصوصیات داربست نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون حاوی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت نرم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 45-59]
 • دگزامتازون ساخت حامل نانولیفی پلی‌لاکتیک اسید حاوی داروی دگزامتازون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 21-34]
 • دمای توقف تبلور مجدد تعیین محدوده کارگرم فولادهای کم‌آلیاژ کربن متوسط پایه Ni-Cr-Mo با آزمایش‌های کشش و پیچش گرم [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 99-115]
 • دوفلزی- تنگستن- مس- نیکل- بررسی پارامترهای فرایند تولید دوفلزی آلیاژ (تنگستن – مس- نیکل)/ مس خالص از روش تف‌جوشی پلاسما [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 61-76]
 • دی بورید زیرکونیم تف‌جوشی بدون فشار و خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت ZrB2-ZrC-SiC [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 115-129]

ر

 • رسوب شیمیایی بخار (CVD) ساخت کانال هدایت عصبی بر پایه گرافن سه‌بعدی/پلیمر برای کاربرد در مهندسی بافت عصب [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • رهایش دارو ساخت حامل نانولیفی پلی‌لاکتیک اسید حاوی داروی دگزامتازون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 21-34]
 • رهایش دارو سنتز، شناسایی و بررسی ویژگی مغناطیسی نانوکامپوزیت Co3O4/CoFe2O4 با استفاده از کلسینه‌کردن نمک کمپلکس‌های دوتایی Co(Salen)(PPh3)(H2O) 4Fe(CN)6 و Co(Salophen)(PPh3)(H2O) 4Fe(CN)6 [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 81-101]
 • روش‌های الکتروشیمیایی بررسی تأثیر فرایند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی به‌عنوان آماده‌سازی سطح روی مقاومت به خوردگی پوشش‌های پلیمری اعمالی روی سطح منیزیم [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]
 • روی سنتز نانوذرات روی/ اکسید روی با روش تخلیه الکتریکی در محیط آب مقطر و گاز آرگون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 35-48]
 • ریخته‌گری نیمه‌جامد تحلیل مورفولوژیکی و بررسی شار حرارتی براده بر ریزساختار آلیاژ ریختگی آلومینیوم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 95-113]
 • ریزساختار ایجاد و ارزیابی رفتار اکسیداسیون پوشش زیرکونیا- آلومیناید بر آلیاژ پایه‌نیکلی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • ریزساختار بررسی تأثیر عملیات همگن‌سازی بر توزیع عناصر آلیاژی، ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ بر پایه ترکیب Co-Al-W-Ti-Ta [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 103-119]
 • ریزساختار بررسی تأثیر حرارت ورودی جوش بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولادهای خط لوله API-B و API-X42 [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 55-72]
 • ریزساختار تحلیل مورفولوژیکی و بررسی شار حرارتی براده بر ریزساختار آلیاژ ریختگی آلومینیوم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 95-113]

ز

 • زئولیت ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت پلی‌کاپرولاکتون- زئولیت Y برای مهندسی بافت استخوان [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 77-94]
 • زاویه تماس سنتز نانوهرم‌های وارونه سیلیکونی و مطالعه رفتار خود تمیزشوندگی آنها [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • زیرکونیا ایجاد و ارزیابی رفتار اکسیداسیون پوشش زیرکونیا- آلومیناید بر آلیاژ پایه‌نیکلی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • زیرکونیا تأثیر افزودن سیلیکای آمورف بر استحاله مارتنزیتی زیرکونیا و بررسی مکانیزم‌های پایدارسازی ساختار تتراگونال زیرکونیا [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 49-63]
 • زیرکونیم کاربید تف‌جوشی بدون فشار و خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت ZrB2-ZrC-SiC [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 115-129]

س

 • سختی بررسی تأثیر عملیات همگن‌سازی بر توزیع عناصر آلیاژی، ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ بر پایه ترکیب Co-Al-W-Ti-Ta [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 103-119]
 • سرامیک‌های فوق دما بالا تف‌جوشی بدون فشار و خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت ZrB2-ZrC-SiC [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 115-129]
 • سل- ژل تأثیر افزودن سیلیکای آمورف بر استحاله مارتنزیتی زیرکونیا و بررسی مکانیزم‌های پایدارسازی ساختار تتراگونال زیرکونیا [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 49-63]
 • سل- ژل اصلاح شده اثر غلظت‌های مختلف عصاره رزماری بر فاز و ریخت نانوذرات اکسید روی و کارایی آن در تخریب رنگ متیلن‌بلو [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 89-98]
 • سل- ژل خوداحتراقی خواص ساختاری، مغناطیسی و حسگری گاز استون توسط هگزافریت باریم- کلسیم تولید شده به‌روش سل- ژل خوداحتراقی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 13-27]
 • سنتز فریت باریم- کلسیم خواص ساختاری، مغناطیسی و حسگری گاز استون توسط هگزافریت باریم- کلسیم تولید شده به‌روش سل- ژل خوداحتراقی [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 13-27]
 • سوپرآلیاژ پایه کبالت نسل جدید بررسی تأثیر عملیات همگن‌سازی بر توزیع عناصر آلیاژی، ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ بر پایه ترکیب Co-Al-W-Ti-Ta [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 103-119]
 • سوپرآلیاژ پایه نیکل تک‌بلور ارزیابی تأثیر نسبت Ta/W بر ساختار میکروسکوپی و خواص تنش گسیختگی سوپرآلیاژ پایه‌نیکل PWA1483 تک‌بلور [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 1-18]
 • سیلیکای آمورف تأثیر افزودن سیلیکای آمورف بر استحاله مارتنزیتی زیرکونیا و بررسی مکانیزم‌های پایدارسازی ساختار تتراگونال زیرکونیا [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 49-63]
 • سیلیکون ساخت نانوکامپوزیت کربن سخت- سیلیکون به‎عنوان ماده فعال آندی باتری یون لیتیوم [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]
 • سیلیکون رابر بررسی اثر افزودن ذرات آلومینیوم تری‌هیدرات (ATH) بر خواص الکتریکی و آب‌گریزی سیلیکون رابر دو جزئی [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 117-128]
 • سینتیک سینتیک اکسیداسیون ذرات پودری منیزیم در شرایط غیرهمدما [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 75-87]

ش

 • شیشه‌فلز حجمی تأثیر دما و نرخ کرنش بر رفتار تغییر شکل مومسان شیشه‌فلز حجمی آلیاژ Zr46(Cu4.5/5.5Ag1/5.5)46Al8 [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 129-140]

ع

 • عامل پوشاننده بررسی اثر دما، زمان، pH، غلظت عامل پوشاننده، نسبت مولی Zn به Se بر ریخت و تحولات فازی نانوذرات سلنید روی فرآوری شده به‌روش هیدروترمال [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 19-39]
 • عصاره رزماری اثر غلظت‌های مختلف عصاره رزماری بر فاز و ریخت نانوذرات اکسید روی و کارایی آن در تخریب رنگ متیلن‌بلو [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 89-98]
 • عملیات آنیل تأثیر افزودن عناصر شبه‌فلزی بور و سیلیسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی آلیاژ آنتروپی بالای AlCoCrMnNi [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 131-144]
 • عملیات حرارتی نقش عملیات آنیل بر ویژگی‌های فیلم‌های سیلیکونی ایجاد شده به‌روش EB-PVD [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 99-103]
 • عملیات همگن‌سازی بررسی تأثیر عملیات همگن‌سازی بر توزیع عناصر آلیاژی، ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ بر پایه ترکیب Co-Al-W-Ti-Ta [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 103-119]
 • عناصر میکروآلیاژی تعیین محدوده کارگرم فولادهای کم‌آلیاژ کربن متوسط پایه Ni-Cr-Mo با آزمایش‌های کشش و پیچش گرم [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 99-115]
 • عنصر مولیبدن رفتار اکسیداسیون فرسایشی آلیاژهای پایه نیکل حاوی مولیبدن در شرایط احتراق زباله در بستر سیال [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 41-54]
 • عوامل کی‌لیت ‌کننده بررسی اثر آلایش نئودیمیم بر ویژگی‌های ساختاری و خواص مغناطیسی نانوذرات فریتی Ni0.7.7Zn0.3NdxFe2-xO4 سنتز شده به‌روش سل- ژل کمپلکس شونده [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 121-136]

ف

 • فازهای TCP روش بریجمن ارزیابی تأثیر نسبت Ta/W بر ساختار میکروسکوپی و خواص تنش گسیختگی سوپرآلیاژ پایه‌نیکل PWA1483 تک‌بلور [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 1-18]
 • فرایند قوس تنگستن-گاز محافظ ایجاد پوشش‌های کامپوزیتی آلومینیم- تیتانیم- نیتروژن بر سطح تیتانیم خالص تجاری توسط فرایند قوس تنگستن-گاز محافظ [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 73-98]
 • فرایند قوس تنگستن-گاز محافظ بررسی اثر تعداد پاس جوش بر ریزساختار، سختی و تنش باقی‌مانده پوشش‌های کامپوزیتی Ti-Al-Si [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 1-21]
 • فریت بررسی اثر آلایش نئودیمیم بر ویژگی‌های ساختاری و خواص مغناطیسی نانوذرات فریتی Ni0.7.7Zn0.3NdxFe2-xO4 سنتز شده به‌روش سل- ژل کمپلکس شونده [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 121-136]
 • فریت نیکل- روی بررسی اثر آلایش نئودیمیم بر ویژگی‌های ساختاری و خواص مغناطیسی نانوذرات فریتی Ni0.7.7Zn0.3NdxFe2-xO4 سنتز شده به‌روش سل- ژل کمپلکس شونده [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 121-136]
 • فولاد زنگ‌نزن سوپردوفازی تأثیر دما و زمان بر خواص اتصال فولاد 420 AISI به فولاد 2507 SAF ایجاد شده توسط فرایند فاز مایع گذرا [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 65-80]
 • فولاد زنگ‌نزن مارتنزیتی تأثیر دما و زمان بر خواص اتصال فولاد 420 AISI به فولاد 2507 SAF ایجاد شده توسط فرایند فاز مایع گذرا [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 65-80]
 • فولاد کم‌آلیاژ کربن متوسط تعیین محدوده کارگرم فولادهای کم‌آلیاژ کربن متوسط پایه Ni-Cr-Mo با آزمایش‌های کشش و پیچش گرم [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 99-115]
 • فولادهای خط لوله بررسی تأثیر حرارت ورودی جوش بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولادهای خط لوله API-B و API-X42 [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 55-72]

ک

 • کامپوزیت تأثیر افزودن سیلیکای آمورف بر استحاله مارتنزیتی زیرکونیا و بررسی مکانیزم‌های پایدارسازی ساختار تتراگونال زیرکونیا [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 49-63]
 • کانال هدایت عصبی ساخت کانال هدایت عصبی بر پایه گرافن سه‌بعدی/پلیمر برای کاربرد در مهندسی بافت عصب [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • کربن سخت ساخت نانوکامپوزیت کربن سخت- سیلیکون به‎عنوان ماده فعال آندی باتری یون لیتیوم [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 1-19]
 • کسر جامد تحلیل مورفولوژیکی و بررسی شار حرارتی براده بر ریزساختار آلیاژ ریختگی آلومینیوم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 95-113]
 • کمپلکس‌های باز شیفت کبالت سنتز، شناسایی و بررسی ویژگی مغناطیسی نانوکامپوزیت Co3O4/CoFe2O4 با استفاده از کلسینه‌کردن نمک کمپلکس‌های دوتایی Co(Salen)(PPh3)(H2O) 4Fe(CN)6 و Co(Salophen)(PPh3)(H2O) 4Fe(CN)6 [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 81-101]

گ

 • گرافن سه‌بعدی ساخت کانال هدایت عصبی بر پایه گرافن سه‌بعدی/پلیمر برای کاربرد در مهندسی بافت عصب [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]

م

 • محلول جامد تأثیر افزودن عناصر شبه‌فلزی بور و سیلیسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی آلیاژ آنتروپی بالای AlCoCrMnNi [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 131-144]
 • مرکپتو استیک اسید بررسی اثر دما، زمان، pH، غلظت عامل پوشاننده، نسبت مولی Zn به Se بر ریخت و تحولات فازی نانوذرات سلنید روی فرآوری شده به‌روش هیدروترمال [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 19-39]
 • مکانیزم سینتیک اکسیداسیون ذرات پودری منیزیم در شرایط غیرهمدما [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 75-87]
 • منیزیم بررسی تأثیر فرایند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی به‌عنوان آماده‌سازی سطح روی مقاومت به خوردگی پوشش‌های پلیمری اعمالی روی سطح منیزیم [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]
 • مهندسی بافت بررسی اثر افزودن نانورس بر خصوصیات داربست نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون حاوی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت نرم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 45-59]
 • مهندسی بافت ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت پلی‌کاپرولاکتون- زئولیت Y برای مهندسی بافت استخوان [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 77-94]
 • مهندسی بافت نرم بررسی اثر افزودن نانورس بر خصوصیات داربست نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون حاوی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت نرم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 45-59]
 • مورفولوژی سطح نقش عملیات آنیل بر ویژگی‌های فیلم‌های سیلیکونی ایجاد شده به‌روش EB-PVD [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 99-103]

ن

 • نئودیمیم بررسی اثر آلایش نئودیمیم بر ویژگی‌های ساختاری و خواص مغناطیسی نانوذرات فریتی Ni0.7.7Zn0.3NdxFe2-xO4 سنتز شده به‌روش سل- ژل کمپلکس شونده [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 121-136]
 • ناحیه استحاله برشی تأثیر دما و نرخ کرنش بر رفتار تغییر شکل مومسان شیشه‌فلز حجمی آلیاژ Zr46(Cu4.5/5.5Ag1/5.5)46Al8 [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 129-140]
 • نانوبلور نقش عملیات آنیل بر ویژگی‌های فیلم‌های سیلیکونی ایجاد شده به‌روش EB-PVD [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 99-103]
 • نانوذرات سنتز نانوذرات روی/ اکسید روی با روش تخلیه الکتریکی در محیط آب مقطر و گاز آرگون [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 35-48]
 • نانوذرات اکسید روی اثر غلظت‌های مختلف عصاره رزماری بر فاز و ریخت نانوذرات اکسید روی و کارایی آن در تخریب رنگ متیلن‌بلو [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 89-98]
 • نانوذرات سلنید روی بررسی اثر دما، زمان، pH، غلظت عامل پوشاننده، نسبت مولی Zn به Se بر ریخت و تحولات فازی نانوذرات سلنید روی فرآوری شده به‌روش هیدروترمال [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 19-39]
 • نانو‌ذره‌های مغناطیسی سنتز، شناسایی و بررسی ویژگی مغناطیسی نانوکامپوزیت Co3O4/CoFe2O4 با استفاده از کلسینه‌کردن نمک کمپلکس‌های دوتایی Co(Salen)(PPh3)(H2O) 4Fe(CN)6 و Co(Salophen)(PPh3)(H2O) 4Fe(CN)6 [دوره 39، شماره 2، 1399، صفحه 81-101]
 • نانورس بررسی اثر افزودن نانورس بر خصوصیات داربست نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون حاوی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت نرم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 45-59]
 • نانوفوتوکاتالیست اثر غلظت‌های مختلف عصاره رزماری بر فاز و ریخت نانوذرات اکسید روی و کارایی آن در تخریب رنگ متیلن‌بلو [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 89-98]
 • نانوکامپوزیت تف‌جوشی بدون فشار و خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت ZrB2-ZrC-SiC [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 115-129]
 • نانوهرم وارونه سنتز نانوهرم‌های وارونه سیلیکونی و مطالعه رفتار خود تمیزشوندگی آنها [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • نسبت Ta/W ارزیابی تأثیر نسبت Ta/W بر ساختار میکروسکوپی و خواص تنش گسیختگی سوپرآلیاژ پایه‌نیکل PWA1483 تک‌بلور [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 1-18]
 • نیترات مس سنتز نانوهرم‌های وارونه سیلیکونی و مطالعه رفتار خود تمیزشوندگی آنها [دوره 39، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]

ه

 • هیدروترمال بررسی اثر دما، زمان، pH، غلظت عامل پوشاننده، نسبت مولی Zn به Se بر ریخت و تحولات فازی نانوذرات سلنید روی فرآوری شده به‌روش هیدروترمال [دوره 39، شماره 3، 1399، صفحه 19-39]
 • هیدروکسید دوگانه لایه‌ای بررسی اثر افزودن نانورس بر خصوصیات داربست نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون حاوی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به‌منظور کاربرد در مهندسی بافت نرم [دوره 39، شماره 4، 1399، صفحه 45-59]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی