نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرایه نانولوله کربنی درصد پراکندگی و سرباره به‌عنوان شاخصی ساده از میزان آمورف آرایه‌های نانولوله کربنی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 127-140]
 • آزمایش فشار گرم بررسی رفتار تغییر شکل گرم فولاد ابزار W360 با استفاده از آزمایش فشار گرم [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 113-131]
 • آلایش بررسی ویژگی‌های مغناطیسی و ریزساختاری نانوذرات کامپوزیتی هگزافریت استرانسیوم جانشانی شده با کاتیون‌های مس/ لانتانیوم به‌روش سل- ژل خوداحتراقی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 111-126]
 • آلیاژ MmNi5 بررسی اثر ترکیب عناصر نادر خاکی آمیخته بر ریزساختار و مشخصه جذب و واجذب آلیاژ جاذب هیدروژن MmNi5 [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 99-112]
 • آلیاژ Ti-3Al-8Mo-7V-3Cr اثر آنیل انحلالی دوفازی و پیرسازی بر رسوبات آلفا و خواص کششی آلیاژ تیتانیوم Ti-3Al-8Mo-7V-3Cr [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 43-59]
 • آمورف درصد پراکندگی و سرباره به‌عنوان شاخصی ساده از میزان آمورف آرایه‌های نانولوله کربنی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 127-140]
 • آمورف‌زدایی درصد پراکندگی و سرباره به‌عنوان شاخصی ساده از میزان آمورف آرایه‌های نانولوله کربنی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 127-140]
 • آندایزینگ اثر آندایزینگ چندمرحله‌ای بر جذب اپتیکی پوشش‌های آندایزینگ سیاه آلیاژ آلومینیوم 2024 [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 15-28]
 • آندایزینگ سیاه اثر آندایزینگ چندمرحله‌ای بر جذب اپتیکی پوشش‌های آندایزینگ سیاه آلیاژ آلومینیوم 2024 [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 15-28]
 • آنیل انحلالی دوفازی اثر آنیل انحلالی دوفازی و پیرسازی بر رسوبات آلفا و خواص کششی آلیاژ تیتانیوم Ti-3Al-8Mo-7V-3Cr [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 43-59]

ا

 • ابررسانای 2223-Bi بررسی خواص ابررسانایی و مغناطیسی ابررسانای سرامیکی Bi2Sr2Ca2Cu3O10+θ با افزودن نانوذرات کاربید سیلیسیم [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 1-14]
 • اسید نیتریک سنتز و ارزیابی نانوذرات مس/ اکسید مس (II) بر سطح طلا به‌روش اکسیداسیون شیمیایی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]
 • اسید نیتریک بررسی رفتار تغییر شکل گرم و داکتیلیته فولاد AISI H10 [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 13-30]
 • اکسیداسیون سنتز و ارزیابی نانوذرات مس/ اکسید مس (II) بر سطح طلا به‌روش اکسیداسیون شیمیایی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]
 • اکسیداسیون بررسی رفتار تغییر شکل گرم و داکتیلیته فولاد AISI H10 [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 13-30]
 • اکسیدگرافن احیاشده سنتز و مشخصه‌یابی ساختاری، مغناطیسی و الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های فریت کبالت / اکسیدگرافن احیاشده [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 69-83]
 • الکتروشیمیایی سنتز و ارزیابی نانوذرات مس/ اکسید مس (II) بر سطح طلا به‌روش اکسیداسیون شیمیایی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]
 • الکتروشیمیایی بررسی رفتار تغییر شکل گرم و داکتیلیته فولاد AISI H10 [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 13-30]
 • الکترولس پوشش‌دهی الکترولس نیکل- فسفر به‌روش نوین گرمایش موضعی زیرلایه (پایه داغ) [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 1-16]
 • انحراف معیار اثر دما و زمان بر همگنی کامپوزیت‌های پلی(لاکتیک اسید)/ هیدروکسی آپاتیت در داربست‌های استخوانی [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 61-78]
 • انرژی پرتوی یون مطالعه تحولات ساختاری لایه نازک کربن آمورف انباشت شده بر آلیاژ نیکل- مس با تغییر دمای انباشت و انرژی پرتوی یون [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 29-42]

ب

 • بتا تری‌کلسیم فسفات سنتز و بررسی خواص مکانیکی و زیست‌فعالی داربست پایه بتا تری‌کلسیم فسفات- بریدیجیت به‌روش فضاساز برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 79-97]
 • بریدیجیت سنتز و بررسی خواص مکانیکی و زیست‌فعالی داربست پایه بتا تری‌کلسیم فسفات- بریدیجیت به‌روش فضاساز برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 79-97]
 • بهینه‌سازی مطالعات ریزساختاری اتصالات پرتوی لیزر بین آلیاژ اینکونل 718 و فولاد زنگ‌نزن دوفازی 2304 با هدف بهینه‌سازی پارامترهای فرایند و دستیابی به استحکام شکست بیشینه [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 45-63]

پ

 • پذیرفتاری مغناطیسی بررسی تأثیر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر ویژگی‌های مغناطیسی و ساختاری ابررسانای سرامیکی پایه بیسموت Bi2Sr2Ca2Cu3O10+θ [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 47-64]
 • پذیرفتاری مغناطیسی بررسی خواص ابررسانایی و مغناطیسی ابررسانای سرامیکی Bi2Sr2Ca2Cu3O10+θ با افزودن نانوذرات کاربید سیلیسیم [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 1-14]
 • پلی‌اُل سنتز نانوسیم‌های نقره‌ای با نسبت ابعادی بالا: مطالعه پارامتری فرایند پلی‌اُل [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 27-44]
 • پلی‌وینیل ‌پیرولیدون سنتز نانوسیم‌های نقره‌ای با نسبت ابعادی بالا: مطالعه پارامتری فرایند پلی‌اُل [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 27-44]
 • پوشش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی مدل‌سازی و ساخت کامپوزیت آلومینیوم/ آلومینا با استفاده از فرایندهای نورد تجمعی و پوشش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 83-109]
 • پوشش نیکل- فسفر پوشش‌دهی الکترولس نیکل- فسفر به‌روش نوین گرمایش موضعی زیرلایه (پایه داغ) [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 1-16]
 • پوشش‌های آب‌گریز ساخت و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیت هیبریدی ‌سازگار با محیط ‌زیست [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 1-25]
 • پوشش‌های کاربیدی کروم و وانادیم بررسی تشکیل پوشش‌های لایه‌ای- کامپوزیتی کاربید کروم و وانادیم روی فولادهای SKD11 و T10 به روش نفوذ واکنش‌‌ حرارتی (TRD) [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 29-50]
 • پیرانا درصد پراکندگی و سرباره به‌عنوان شاخصی ساده از میزان آمورف آرایه‌های نانولوله کربنی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 127-140]
 • پیرسازی دومرحله‌ای اثر آنیل انحلالی دوفازی و پیرسازی بر رسوبات آلفا و خواص کششی آلیاژ تیتانیوم Ti-3Al-8Mo-7V-3Cr [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 43-59]

ت

 • تبلور مجدد دینامیکی بررسی رفتار تغییر شکل گرم فولاد ابزار W360 با استفاده از آزمایش فشار گرم [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 113-131]
 • تحولات ساختاری مطالعه تحولات ساختاری لایه نازک کربن آمورف انباشت شده بر آلیاژ نیکل- مس با تغییر دمای انباشت و انرژی پرتوی یون [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 29-42]
 • ترکیب بین‌فلزی تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی ترکیب بین‌فلزی Nd2Fe14B حاصل از فرایند ذوب‌ریسی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 31-45]
 • تلفات انعکاسی سنتز و مشخصه‌یابی ساختاری، مغناطیسی و الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های فریت کبالت / اکسیدگرافن احیاشده [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 69-83]

ج

 • جذب خورشیدی اثر آندایزینگ چندمرحله‌ای بر جذب اپتیکی پوشش‌های آندایزینگ سیاه آلیاژ آلومینیوم 2024 [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 15-28]
 • جسم سیاه اثر آندایزینگ چندمرحله‌ای بر جذب اپتیکی پوشش‌های آندایزینگ سیاه آلیاژ آلومینیوم 2024 [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 15-28]
 • جوشکاری توپودری بررسی اثر خمیر جوشکاری حاوی نانوصفحات گرافن روی خواص اتصال فولاد 304 AISI جوشکاری شده به‌روش توپودری [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 83-98]
 • جوشکاری لیزر مطالعات ریزساختاری اتصالات پرتوی لیزر بین آلیاژ اینکونل 718 و فولاد زنگ‌نزن دوفازی 2304 با هدف بهینه‌سازی پارامترهای فرایند و دستیابی به استحکام شکست بیشینه [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 45-63]

ح

 • حلقه هیسترزیس بررسی تأثیر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر ویژگی‌های مغناطیسی و ساختاری ابررسانای سرامیکی پایه بیسموت Bi2Sr2Ca2Cu3O10+θ [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 47-64]
 • حمام نمک مذاب بررسی تشکیل پوشش‌های لایه‌ای- کامپوزیتی کاربید کروم و وانادیم روی فولادهای SKD11 و T10 به روش نفوذ واکنش‌‌ حرارتی (TRD) [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 29-50]

خ

 • خواص ساختاری بررسی تأثیر افزودن دیسپرسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت Mn-Zn [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 65-81]
 • خواص کششی اثر آنیل انحلالی دوفازی و پیرسازی بر رسوبات آلفا و خواص کششی آلیاژ تیتانیوم Ti-3Al-8Mo-7V-3Cr [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 43-59]
 • خواص مغناطیسی بررسی تأثیر افزودن دیسپرسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت Mn-Zn [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 65-81]
 • خواص مکانیکی ارزیابی تأثیر میزان اکسید روی و مورفولوژی داربست‌‌های نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون/ نانوذرات اکسید روی بر خواص مکانیکی این داربست‌‌ها [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 85-97]
 • خوردگی بررسی اثر فرایند ترمومکانیکی بر ریزساختار و مقاومت به خوردگی فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 321 [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 65-82]

د

 • داربست متخلخل سنتز و بررسی خواص مکانیکی و زیست‌فعالی داربست پایه بتا تری‌کلسیم فسفات- بریدیجیت به‌روش فضاساز برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 79-97]
 • داربست نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون/ اکسید روی ارزیابی تأثیر میزان اکسید روی و مورفولوژی داربست‌‌های نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون/ نانوذرات اکسید روی بر خواص مکانیکی این داربست‌‌ها [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 85-97]
 • دمای انباشت مطالعه تحولات ساختاری لایه نازک کربن آمورف انباشت شده بر آلیاژ نیکل- مس با تغییر دمای انباشت و انرژی پرتوی یون [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 29-42]
 • دی‌اکسید تیتانیم بررسی تأثیر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر ویژگی‌های مغناطیسی و ساختاری ابررسانای سرامیکی پایه بیسموت Bi2Sr2Ca2Cu3O10+θ [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 47-64]

ذ

 • ذخیره‌سازی هیدروژن بررسی اثر ترکیب عناصر نادر خاکی آمیخته بر ریزساختار و مشخصه جذب و واجذب آلیاژ جاذب هیدروژن MmNi5 [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 99-112]
 • ذوب با پرتوالکترونی مشخصه‌یابی ریزساختار، سختی و زبری نمونه‌های آلیاژ Ti-6Al-4V ساخته شده توسط فرایند ذوب با پرتوی الکترونی (EBM) [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 51-67]

ر

 • روش فضاساز سنتز و بررسی خواص مکانیکی و زیست‌فعالی داربست پایه بتا تری‌کلسیم فسفات- بریدیجیت به‌روش فضاساز برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 79-97]
 • روش نفوذ واکنشی حرارتی بررسی تشکیل پوشش‌های لایه‌ای- کامپوزیتی کاربید کروم و وانادیم روی فولادهای SKD11 و T10 به روش نفوذ واکنش‌‌ حرارتی (TRD) [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 29-50]
 • ریزساختار بررسی اثر خمیر جوشکاری حاوی نانوصفحات گرافن روی خواص اتصال فولاد 304 AISI جوشکاری شده به‌روش توپودری [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 83-98]
 • ریزساختار بررسی اثر ترکیب عناصر نادر خاکی آمیخته بر ریزساختار و مشخصه جذب و واجذب آلیاژ جاذب هیدروژن MmNi5 [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 99-112]
 • ریزساختار بررسی اثر فرایند ترمومکانیکی بر ریزساختار و مقاومت به خوردگی فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 321 [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 65-82]
 • ریزساختار اثر آنیل انحلالی دوفازی و پیرسازی بر رسوبات آلفا و خواص کششی آلیاژ تیتانیوم Ti-3Al-8Mo-7V-3Cr [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 43-59]
 • ریزساختار مشخصه‌یابی ریزساختار، سختی و زبری نمونه‌های آلیاژ Ti-6Al-4V ساخته شده توسط فرایند ذوب با پرتوی الکترونی (EBM) [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 51-67]
 • ریزسختی مشخصه‌یابی ریزساختار، سختی و زبری نمونه‌های آلیاژ Ti-6Al-4V ساخته شده توسط فرایند ذوب با پرتوی الکترونی (EBM) [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 51-67]

ز

 • زبری مشخصه‌یابی ریزساختار، سختی و زبری نمونه‌های آلیاژ Ti-6Al-4V ساخته شده توسط فرایند ذوب با پرتوی الکترونی (EBM) [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 51-67]
 • زیرکونیای پایدار شده با ایتریا (YSZ) مقایسه ریزساختار و تغییرات فازی نانوذرات YSZ سنتز شده به روش‌های نمک مذاب و هم‌رسوبی [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 133-150]

س

 • ساخت افزایشی مشخصه‌یابی ریزساختار، سختی و زبری نمونه‌های آلیاژ Ti-6Al-4V ساخته شده توسط فرایند ذوب با پرتوی الکترونی (EBM) [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 51-67]
 • سل- ژل بررسی ویژگی‌های مغناطیسی و ریزساختاری نانوذرات کامپوزیتی هگزافریت استرانسیوم جانشانی شده با کاتیون‌های مس/ لانتانیوم به‌روش سل- ژل خوداحتراقی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 111-126]
 • سل– ژل بررسی تأثیر افزودن دیسپرسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت Mn-Zn [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 65-81]
 • سلول خورشیدی پروسکایتی ساخت و بررسی سلول خورشیدی پروسکایتی بر پایه لایه انتقال ‌دهنده حفره نیکل اکسید و لایه محافظ میانی فولرین [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 17-28]
 • سنتز سنتز نانوسیم‌های نقره‌ای با نسبت ابعادی بالا: مطالعه پارامتری فرایند پلی‌اُل [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 27-44]
 • سوپرآلیاژ پایه نیکل مطالعات ریزساختاری اتصالات پرتوی لیزر بین آلیاژ اینکونل 718 و فولاد زنگ‌نزن دوفازی 2304 با هدف بهینه‌سازی پارامترهای فرایند و دستیابی به استحکام شکست بیشینه [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 45-63]
 • سیستم گردش آب پوشش‌دهی الکترولس نیکل- فسفر به‌روش نوین گرمایش موضعی زیرلایه (پایه داغ) [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 1-16]

ع

 • عملیات حرارتی تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی ترکیب بین‌فلزی Nd2Fe14B حاصل از فرایند ذوب‌ریسی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 31-45]
 • عناصر نادر خاکی آمیخته حاوی Nd و Pr بررسی اثر ترکیب عناصر نادر خاکی آمیخته بر ریزساختار و مشخصه جذب و واجذب آلیاژ جاذب هیدروژن MmNi5 [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 99-112]

ف

 • فرایند ترمومکانیکی بررسی اثر فرایند ترمومکانیکی بر ریزساختار و مقاومت به خوردگی فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 321 [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 65-82]
 • فریت منگنز-روی بررسی تأثیر افزودن دیسپرسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت Mn-Zn [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 65-81]
 • فولاد بررسی اثر فرایند ترمومکانیکی بر ریزساختار و مقاومت به خوردگی فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 321 [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 65-82]
 • فولاد 304 AISI بررسی اثر خمیر جوشکاری حاوی نانوصفحات گرافن روی خواص اتصال فولاد 304 AISI جوشکاری شده به‌روش توپودری [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 83-98]
 • فولاد ابزار گرم‌کار W360 بررسی رفتار تغییر شکل گرم فولاد ابزار W360 با استفاده از آزمایش فشار گرم [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 113-131]
 • فولاد زنگ‌نزن دوفازی مطالعات ریزساختاری اتصالات پرتوی لیزر بین آلیاژ اینکونل 718 و فولاد زنگ‌نزن دوفازی 2304 با هدف بهینه‌سازی پارامترهای فرایند و دستیابی به استحکام شکست بیشینه [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 45-63]

ک

 • کاربید سیلیسیم بررسی خواص ابررسانایی و مغناطیسی ابررسانای سرامیکی Bi2Sr2Ca2Cu3O10+θ با افزودن نانوذرات کاربید سیلیسیم [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 1-14]
 • کاشی ساخت و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیت هیبریدی ‌سازگار با محیط ‌زیست [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 1-25]
 • کامپوزیت اثر دما و زمان بر همگنی کامپوزیت‌های پلی(لاکتیک اسید)/ هیدروکسی آپاتیت در داربست‌های استخوانی [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 61-78]
 • کامپوزیت زمینه فلزی مدل‌سازی و ساخت کامپوزیت آلومینیوم/ آلومینا با استفاده از فرایندهای نورد تجمعی و پوشش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 83-109]
 • کامپوزیت فریت کبالت سنتز و مشخصه‌یابی ساختاری، مغناطیسی و الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های فریت کبالت / اکسیدگرافن احیاشده [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 69-83]
 • کربن آمورف مطالعه تحولات ساختاری لایه نازک کربن آمورف انباشت شده بر آلیاژ نیکل- مس با تغییر دمای انباشت و انرژی پرتوی یون [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 29-42]
 • کربن شبه الماسی مطالعه تحولات ساختاری لایه نازک کربن آمورف انباشت شده بر آلیاژ نیکل- مس با تغییر دمای انباشت و انرژی پرتوی یون [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 29-42]

گ

 • گرافن بررسی اثر خمیر جوشکاری حاوی نانوصفحات گرافن روی خواص اتصال فولاد 304 AISI جوشکاری شده به‌روش توپودری [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 83-98]
 • گرمایش موضعی زیرلایه پوشش‌دهی الکترولس نیکل- فسفر به‌روش نوین گرمایش موضعی زیرلایه (پایه داغ) [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 1-16]

ل

 • لایه انتقال‌ دهنده حفره ساخت و بررسی سلول خورشیدی پروسکایتی بر پایه لایه انتقال ‌دهنده حفره نیکل اکسید و لایه محافظ میانی فولرین [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 17-28]
 • لایه محافظ میانی فولرین ساخت و بررسی سلول خورشیدی پروسکایتی بر پایه لایه انتقال ‌دهنده حفره نیکل اکسید و لایه محافظ میانی فولرین [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 17-28]
 • لایه نازک مطالعه تحولات ساختاری لایه نازک کربن آمورف انباشت شده بر آلیاژ نیکل- مس با تغییر دمای انباشت و انرژی پرتوی یون [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 29-42]

م

 • مایکروویو درصد پراکندگی و سرباره به‌عنوان شاخصی ساده از میزان آمورف آرایه‌های نانولوله کربنی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 127-140]
 • مدل‌سازی سه بعدی مدل‌سازی و ساخت کامپوزیت آلومینیوم/ آلومینا با استفاده از فرایندهای نورد تجمعی و پوشش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 83-109]
 • مذاب‌ریسی تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی ترکیب بین‌فلزی Nd2Fe14B حاصل از فرایند ذوب‌ریسی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 31-45]
 • مهندسی بافت سنتز و بررسی خواص مکانیکی و زیست‌فعالی داربست پایه بتا تری‌کلسیم فسفات- بریدیجیت به‌روش فضاساز برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 79-97]
 • مورفولوژی ارزیابی تأثیر میزان اکسید روی و مورفولوژی داربست‌‌های نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون/ نانوذرات اکسید روی بر خواص مکانیکی این داربست‌‌ها [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 85-97]
 • مورفولوژی سطح سنتز و ارزیابی نانوذرات مس/ اکسید مس (II) بر سطح طلا به‌روش اکسیداسیون شیمیایی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]
 • مورفولوژی سطح بررسی رفتار تغییر شکل گرم و داکتیلیته فولاد AISI H10 [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 13-30]
 • میخکوبی شار بررسی خواص ابررسانایی و مغناطیسی ابررسانای سرامیکی Bi2Sr2Ca2Cu3O10+θ با افزودن نانوذرات کاربید سیلیسیم [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 1-14]

ن

 • نانوذرات بررسی تأثیر افزودن دیسپرسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت Mn-Zn [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 65-81]
 • نانوذرات سنتز و مشخصه‌یابی ساختاری، مغناطیسی و الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های فریت کبالت / اکسیدگرافن احیاشده [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 69-83]
 • نانوذرات مس سنتز و ارزیابی نانوذرات مس/ اکسید مس (II) بر سطح طلا به‌روش اکسیداسیون شیمیایی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]
 • نانوذرات مس بررسی رفتار تغییر شکل گرم و داکتیلیته فولاد AISI H10 [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 13-30]
 • نانوسیم‌های نقره سنتز نانوسیم‌های نقره‌ای با نسبت ابعادی بالا: مطالعه پارامتری فرایند پلی‌اُل [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 27-44]
 • نانومغناطیس سخت تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی ترکیب بین‌فلزی Nd2Fe14B حاصل از فرایند ذوب‌ریسی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 31-45]
 • نرخ آبکاری پوشش‌دهی الکترولس نیکل- فسفر به‌روش نوین گرمایش موضعی زیرلایه (پایه داغ) [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 1-16]
 • نقشه فرایند بررسی رفتار تغییر شکل گرم فولاد ابزار W360 با استفاده از آزمایش فشار گرم [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 113-131]
 • نمک مذاب مقایسه ریزساختار و تغییرات فازی نانوذرات YSZ سنتز شده به روش‌های نمک مذاب و هم‌رسوبی [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 133-150]
 • نورد تجمعی مدل‌سازی و ساخت کامپوزیت آلومینیوم/ آلومینا با استفاده از فرایندهای نورد تجمعی و پوشش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 83-109]
 • نیکل اکسید ساخت و بررسی سلول خورشیدی پروسکایتی بر پایه لایه انتقال ‌دهنده حفره نیکل اکسید و لایه محافظ میانی فولرین [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 17-28]

و

 • ویژگی‌های مغناطیسی بررسی ویژگی‌های مغناطیسی و ریزساختاری نانوذرات کامپوزیتی هگزافریت استرانسیوم جانشانی شده با کاتیون‌های مس/ لانتانیوم به‌روش سل- ژل خوداحتراقی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 111-126]

ه

 • هگزافریت استرانسیوم بررسی ویژگی‌های مغناطیسی و ریزساختاری نانوذرات کامپوزیتی هگزافریت استرانسیوم جانشانی شده با کاتیون‌های مس/ لانتانیوم به‌روش سل- ژل خوداحتراقی [دوره 40، شماره 2، 1400، صفحه 111-126]
 • هم‌رسوبی مقایسه ریزساختار و تغییرات فازی نانوذرات YSZ سنتز شده به روش‌های نمک مذاب و هم‌رسوبی [دوره 40، شماره 1، 1400، صفحه 133-150]
 • هم رسوبی سنتز و مشخصه‌یابی ساختاری، مغناطیسی و الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های فریت کبالت / اکسیدگرافن احیاشده [دوره 40، شماره 4، 1400، صفحه 69-83]
 • همگنی اثر دما و زمان بر همگنی کامپوزیت‌های پلی(لاکتیک اسید)/ هیدروکسی آپاتیت در داربست‌های استخوانی [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 61-78]
 • هیدروکسی ‌آپاتیت اثر دما و زمان بر همگنی کامپوزیت‌های پلی(لاکتیک اسید)/ هیدروکسی آپاتیت در داربست‌های استخوانی [دوره 40، شماره 3، 1400، صفحه 61-78]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی