نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبکاری الکتریکی پالسی اثر پارامترهای آبکاری پالسی بر میزان رسوب ذرات تقویت‌کننده در پوشش کامپوزیتی نیکل-تنگستن/اکسید سریم [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 63-77]
 • آزمون خوردگی پتانسیودینامیک بررسی تأثیر پارامترهای فرایند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز با جریان ضربانی بر خواص اتصال فولاد زنگ‌نزن آستنیتی AISI 321 [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 59-79]
 • آزمون سنبه برشی بررسی تأثیر پارامترهای فرایند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز با جریان ضربانی بر خواص اتصال فولاد زنگ‌نزن آستنیتی AISI 321 [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 59-79]
 • آستنیت تأثیر فرایند کوئنچ و پارتیشن‌بندی بر ساختار و خواص مکانیکی فولاد AISI 4130 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 51-61]
 • آسیاب‌کاری مکانیکی تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • آلومینا تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای پودر آلومینا-۱۵ درصد وزنی سریا تولید شده به روش سل- ژل [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 27-36]
 • آلومینای آلفا و گاما ساخت آلومینای شفاف با استفاده از کمک تفجوش‌های اکسید منیزیم و اکسید لانتانیوم به روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 31-40]
 • آلومینیوم 7075 تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • آلیاژ آلومینیوم تأثیر مقدار نانوذرات کاربید سیلیسیم (SiC) بر خواص مکانیکی و رفتار سایشی نانوکامپوزیت آلیاژ آلومینیوم A380 تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 91-102]
 • آنتی‌باکتریال ارزیابی خواص آنتی‌باکتریال نانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتیک اسید- پلی‌کاپرولاکتون- حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت و اکسید روی در داربست‌های قابل جذب بافت سخت [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 1-17]
 • آنتی‌باکتریال بهینه‌سازی پارامتر‌های فرایند ساخت داربست کامپوزیت شیشه‌ زیست‌فعال آنتی‌باکتریال/پلی‌کاپرولاکتون به روش چاپ سه‌بعدی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 1-25]
 • آهنربای دایمی بررسی تأثیر عناصر بور، آنتی‌موان و ژرمانیوم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی آهنرباهای دائمی منگنز- بیسموت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 111-125]

ا

 • اختفا کنترل رادارگریزی سازه‌های نظامی با استفاده از پوشش اکسید گرافن RGO/NiFe2O4 و پایش پروفایل چند جمله‌ای [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 61-74]
 • اختلاط مستقیم تأثیر پراکسیدها و فرآیند شستشو بر قابلیت جذب هیدروژن در چارچوب فلزی آلی MOF-5 سنتز شده به روش اختلاط مستقیم [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 17-36]
 • استافیلوکوکوس اورئوس ارزیابی خواص آنتی‌باکتریال نانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتیک اسید- پلی‌کاپرولاکتون- حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت و اکسید روی در داربست‌های قابل جذب بافت سخت [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 1-17]
 • استحکام کششی تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • استلایت 6 بهبود رفتار فرسایشی آلیاژ اینکونل 625 با لایه نشانی روکش کامپوزیتی استلایت 6/کاربید بور توسط فرایند قوس انتقالی پلاسما [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]
 • اشریشیاکلی ارزیابی خواص آنتی‌باکتریال نانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتیک اسید- پلی‌کاپرولاکتون- حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت و اکسید روی در داربست‌های قابل جذب بافت سخت [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 1-17]
 • افزودنی‌ها بررسی تأثیر عناصر بور، آنتی‌موان و ژرمانیوم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی آهنرباهای دائمی منگنز- بیسموت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 111-125]
 • اکستروژن تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • اکسید آلومینیوم تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • اکسید تیتانیم– اکسید کادمیم بررسی خواص فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید تیتانیم و اکسید تیتانیم-4 درصد وزنی اکسید کادمیم جهت تخریب فتوکاتالیستی متیلن بلو [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 37-50]
 • اکسید روی ارزیابی خواص آنتی‌باکتریال نانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتیک اسید- پلی‌کاپرولاکتون- حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت و اکسید روی در داربست‌های قابل جذب بافت سخت [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 1-17]
 • اکسید فلزی مروری بر حسگرهای گازی مقاومتی بر پایه اکسیدهای فلزی نیمه‌رسانا [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 67-109]
 • الکترود روکش سخت بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های سخت الکترودهای پایه آهنی حاوی عناصر کاربیدزا [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 37-59]
 • انجماد مجدد تأثیر سرعت چرخش ابزار در فرایند همزن اصطکاکی نقطه‌ای بر ترکیدگی ذوب‌شدگی آلیاژ AZ91 [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 97-111]
 • اینکونل 625 بهبود رفتار فرسایشی آلیاژ اینکونل 625 با لایه نشانی روکش کامپوزیتی استلایت 6/کاربید بور توسط فرایند قوس انتقالی پلاسما [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]

ب

 • بازدارنده متیونین بررسی افزودن متیونین بر خوردگی فولاد L316 تولیدشده به روش SLM در محیط اسیدسولفوریک [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 19-35]
 • بلور مایع سنتز ریزدانه‌های مزوفاز کربنی از قیرنرم و قطران زغال‌سنگ به روش کربنیزاسیون فاز مایع [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 75-90]
 • بوراید تیتانیوم تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]

پ

 • پایش پروفایل چند جمله‌ای کنترل رادارگریزی سازه‌های نظامی با استفاده از پوشش اکسید گرافن RGO/NiFe2O4 و پایش پروفایل چند جمله‌ای [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 61-74]
 • پراکسید تأثیر پراکسیدها و فرآیند شستشو بر قابلیت جذب هیدروژن در چارچوب فلزی آلی MOF-5 سنتز شده به روش اختلاط مستقیم [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 17-36]
 • پروتئین واکنش‌دهنده C تشخیص پروتئین واکنش‌دهنده CRP ) C) و فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا (TNF-α) بر پایه طیف‌سنجی تبدیل فوریه تداخل بازتابی از بستر سیلیکون متخلخل [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 1-12]
 • پلی‌اتیلن گلیکول مشخصه‌یابی پوشش‌های بیوپلیمری کیتوسان و پلی‌اتیلن گلیکول بر روی سطح نانوذرات مغناطیسی فریت‌ اسپینل آهن [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 81-95]
 • پلی‌کاپرو‌لاکتون بهینه‌سازی پارامتر‌های فرایند ساخت داربست کامپوزیت شیشه‌ زیست‌فعال آنتی‌باکتریال/پلی‌کاپرولاکتون به روش چاپ سه‌بعدی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 1-25]
 • پوشش دادن مشخصه‌یابی پوشش‌های بیوپلیمری کیتوسان و پلی‌اتیلن گلیکول بر روی سطح نانوذرات مغناطیسی فریت‌ اسپینل آهن [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 81-95]
 • پوشش ضد خوردگی بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های سخت الکترودهای پایه آهنی حاوی عناصر کاربیدزا [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 37-59]
 • پوشش کامپوزیتی نیکل-تنگستن/اکسید سریم اثر پارامترهای آبکاری پالسی بر میزان رسوب ذرات تقویت‌کننده در پوشش کامپوزیتی نیکل-تنگستن/اکسید سریم [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 63-77]

ت

 • تخریب متیلن بلو بررسی خواص فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید تیتانیم و اکسید تیتانیم-4 درصد وزنی اکسید کادمیم جهت تخریب فتوکاتالیستی متیلن بلو [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 37-50]
 • ترکیدگی ذوب‌شدگی تأثیر سرعت چرخش ابزار در فرایند همزن اصطکاکی نقطه‌ای بر ترکیدگی ذوب‌شدگی آلیاژ AZ91 [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 97-111]
 • تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای ساخت و مشخصه‌یابی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت بر پایه آلیاژ NiCrAlY تقویت‌ شده با ذرات Si3N4 به روش تف‌جوشی پلاسمای ‌جرقه‌ای [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 37-58]
 • تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای پودر آلومینا-۱۵ درصد وزنی سریا تولید شده به روش سل- ژل [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 27-36]
 • تفجوشی جرقه‌ای پلاسما ساخت آلومینای شفاف با استفاده از کمک تفجوش‌های اکسید منیزیم و اکسید لانتانیوم به روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 31-40]

ج

 • جوشکاری قوسی بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های سخت الکترودهای پایه آهنی حاوی عناصر کاربیدزا [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 37-59]
 • جوشکاری قوسی تنگستن-گاز با جریان ضربانی بررسی تأثیر پارامترهای فرایند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز با جریان ضربانی بر خواص اتصال فولاد زنگ‌نزن آستنیتی AISI 321 [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 59-79]
 • جوشکاری همزن اصطکاکی نقطه‌ای تأثیر سرعت چرخش ابزار در فرایند همزن اصطکاکی نقطه‌ای بر ترکیدگی ذوب‌شدگی آلیاژ AZ91 [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 97-111]

چ

 • چاپ سه‌بعدی بهینه‌سازی پارامتر‌های فرایند ساخت داربست کامپوزیت شیشه‌ زیست‌فعال آنتی‌باکتریال/پلی‌کاپرولاکتون به روش چاپ سه‌بعدی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 1-25]
 • چارچوب فلزی آلی تأثیر پراکسیدها و فرآیند شستشو بر قابلیت جذب هیدروژن در چارچوب فلزی آلی MOF-5 سنتز شده به روش اختلاط مستقیم [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 17-36]

ح

 • حسگر گازی مروری بر حسگرهای گازی مقاومتی بر پایه اکسیدهای فلزی نیمه‌رسانا [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 67-109]

خ

 • خواص فوتولومینسانس سنتز سرامیک وانادات ایتریم آلائیده شده با یوروپیم به روش سنتز احتراقی به‌عنوان ماده تبدیل‌کننده کاهشی برای کاربردهای سلول خورشیدی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 41-49]
 • خواص مکانیکی تأثیر فرایند کوئنچ و پارتیشن‌بندی بر ساختار و خواص مکانیکی فولاد AISI 4130 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 51-61]
 • خودتمیزشوندگی مقایسه رفتار فوق‌آب‌گریزی به همراه خواص ضدخوردگی، ضدیخ‌زدگی و خودتمیزشوندگی پوشش‌های نیکل و کبالت حاصل از یک مرحله رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 13-29]
 • خوردگی بررسی افزودن متیونین بر خوردگی فولاد L316 تولیدشده به روش SLM در محیط اسیدسولفوریک [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 19-35]

د

 • داربست استخوانی بهینه‌سازی پارامتر‌های فرایند ساخت داربست کامپوزیت شیشه‌ زیست‌فعال آنتی‌باکتریال/پلی‌کاپرولاکتون به روش چاپ سه‌بعدی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 1-25]
 • درجا تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • درصد زمان روشنایی اثر پارامترهای آبکاری پالسی بر میزان رسوب ذرات تقویت‌کننده در پوشش کامپوزیتی نیکل-تنگستن/اکسید سریم [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 63-77]
 • درصد عبور ساخت آلومینای شفاف با استفاده از کمک تفجوش‌های اکسید منیزیم و اکسید لانتانیوم به روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 31-40]

ذ

 • ذوب‌شدگی تأثیر سرعت چرخش ابزار در فرایند همزن اصطکاکی نقطه‌ای بر ترکیدگی ذوب‌شدگی آلیاژ AZ91 [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 97-111]
 • ذوب لیزری انتخابی بررسی افزودن متیونین بر خوردگی فولاد L316 تولیدشده به روش SLM در محیط اسیدسولفوریک [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 19-35]

ر

 • رسوب‌دهی الکتریکی مقایسه رفتار فوق‌آب‌گریزی به همراه خواص ضدخوردگی، ضدیخ‌زدگی و خودتمیزشوندگی پوشش‌های نیکل و کبالت حاصل از یک مرحله رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 13-29]
 • روش تاگوچی بررسی تأثیر پارامترهای فرایند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز با جریان ضربانی بر خواص اتصال فولاد زنگ‌نزن آستنیتی AISI 321 [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 59-79]
 • روغن‌گریزی مقایسه رفتار فوق‌آب‌گریزی به همراه خواص ضدخوردگی، ضدیخ‌زدگی و خودتمیزشوندگی پوشش‌های نیکل و کبالت حاصل از یک مرحله رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 13-29]
 • ریخته‌گری گردابی تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • ریزدانه‌های کربن مزوفاز سنتز ریزدانه‌های مزوفاز کربنی از قیرنرم و قطران زغال‌سنگ به روش کربنیزاسیون فاز مایع [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 75-90]
 • ریزساختار تأثیر فرایند کوئنچ و پارتیشن‌بندی بر ساختار و خواص مکانیکی فولاد AISI 4130 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 51-61]

س

 • سازه‌های نظامی کنترل رادارگریزی سازه‌های نظامی با استفاده از پوشش اکسید گرافن RGO/NiFe2O4 و پایش پروفایل چند جمله‌ای [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 61-74]
 • سازوکار تشخیص گاز مروری بر حسگرهای گازی مقاومتی بر پایه اکسیدهای فلزی نیمه‌رسانا [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 67-109]
 • سایش تأثیر مقدار نانوذرات کاربید سیلیسیم (SiC) بر خواص مکانیکی و رفتار سایشی نانوکامپوزیت آلیاژ آلومینیوم A380 تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 91-102]
 • سپسیس تشخیص پروتئین واکنش‌دهنده CRP ) C) و فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا (TNF-α) بر پایه طیف‌سنجی تبدیل فوریه تداخل بازتابی از بستر سیلیکون متخلخل [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 1-12]
 • سختی تأثیر مقدار نانوذرات کاربید سیلیسیم (SiC) بر خواص مکانیکی و رفتار سایشی نانوکامپوزیت آلیاژ آلومینیوم A380 تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 91-102]
 • سریا تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای پودر آلومینا-۱۵ درصد وزنی سریا تولید شده به روش سل- ژل [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 27-36]
 • سطح ویژه تأثیر پراکسیدها و فرآیند شستشو بر قابلیت جذب هیدروژن در چارچوب فلزی آلی MOF-5 سنتز شده به روش اختلاط مستقیم [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 17-36]
 • سل ژل بهینه‌سازی پارامتر‌های فرایند ساخت داربست کامپوزیت شیشه‌ زیست‌فعال آنتی‌باکتریال/پلی‌کاپرولاکتون به روش چاپ سه‌بعدی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 1-25]
 • سل- ژل بررسی خواص فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید تیتانیم و اکسید تیتانیم-4 درصد وزنی اکسید کادمیم جهت تخریب فتوکاتالیستی متیلن بلو [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 37-50]
 • سل- ژل تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای پودر آلومینا-۱۵ درصد وزنی سریا تولید شده به روش سل- ژل [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 27-36]
 • سنتز احتراقی سنتز سرامیک وانادات ایتریم آلائیده شده با یوروپیم به روش سنتز احتراقی به‌عنوان ماده تبدیل‌کننده کاهشی برای کاربردهای سلول خورشیدی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 41-49]
 • سیلیکون متخلخل تشخیص پروتئین واکنش‌دهنده CRP ) C) و فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا (TNF-α) بر پایه طیف‌سنجی تبدیل فوریه تداخل بازتابی از بستر سیلیکون متخلخل [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 1-12]

ش

 • شفافیت ساخت آلومینای شفاف با استفاده از کمک تفجوش‌های اکسید منیزیم و اکسید لانتانیوم به روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 31-40]
 • شکل موج اثر پارامترهای آبکاری پالسی بر میزان رسوب ذرات تقویت‌کننده در پوشش کامپوزیتی نیکل-تنگستن/اکسید سریم [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 63-77]
 • شیشه زیست‌فعال بهینه‌سازی پارامتر‌های فرایند ساخت داربست کامپوزیت شیشه‌ زیست‌فعال آنتی‌باکتریال/پلی‌کاپرولاکتون به روش چاپ سه‌بعدی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 1-25]

ض

 • ضدیخ‌زدگی مقایسه رفتار فوق‌آب‌گریزی به همراه خواص ضدخوردگی، ضدیخ‌زدگی و خودتمیزشوندگی پوشش‌های نیکل و کبالت حاصل از یک مرحله رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 13-29]

ط

 • طیف‌سنجی تبدیل فوریه تداخل بازتابی تشخیص پروتئین واکنش‌دهنده CRP ) C) و فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا (TNF-α) بر پایه طیف‌سنجی تبدیل فوریه تداخل بازتابی از بستر سیلیکون متخلخل [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 1-12]

ف

 • فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا تشخیص پروتئین واکنش‌دهنده CRP ) C) و فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا (TNF-α) بر پایه طیف‌سنجی تبدیل فوریه تداخل بازتابی از بستر سیلیکون متخلخل [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 1-12]
 • فتوکاتالیست بررسی خواص فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید تیتانیم و اکسید تیتانیم-4 درصد وزنی اکسید کادمیم جهت تخریب فتوکاتالیستی متیلن بلو [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 37-50]
 • فرآیند شستشو تأثیر پراکسیدها و فرآیند شستشو بر قابلیت جذب هیدروژن در چارچوب فلزی آلی MOF-5 سنتز شده به روش اختلاط مستقیم [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 17-36]
 • فرسایش ذرات جامد بهبود رفتار فرسایشی آلیاژ اینکونل 625 با لایه نشانی روکش کامپوزیتی استلایت 6/کاربید بور توسط فرایند قوس انتقالی پلاسما [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]
 • فرکانس اثر پارامترهای آبکاری پالسی بر میزان رسوب ذرات تقویت‌کننده در پوشش کامپوزیتی نیکل-تنگستن/اکسید سریم [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 63-77]
 • فریت اسپینل مشخصه‌یابی پوشش‌های بیوپلیمری کیتوسان و پلی‌اتیلن گلیکول بر روی سطح نانوذرات مغناطیسی فریت‌ اسپینل آهن [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 81-95]
 • فوق‌آب‌گریزی مقایسه رفتار فوق‌آب‌گریزی به همراه خواص ضدخوردگی، ضدیخ‌زدگی و خودتمیزشوندگی پوشش‌های نیکل و کبالت حاصل از یک مرحله رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 13-29]
 • فولاد AISI 4130 تأثیر فرایند کوئنچ و پارتیشن‌بندی بر ساختار و خواص مکانیکی فولاد AISI 4130 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 51-61]
 • فولاد St37 بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های سخت الکترودهای پایه آهنی حاوی عناصر کاربیدزا [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 37-59]
 • فولاد زنگ‌نزن L316 بررسی افزودن متیونین بر خوردگی فولاد L316 تولیدشده به روش SLM در محیط اسیدسولفوریک [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 19-35]
 • فولاد زنگ‌نزن آستنیتی بررسی تأثیر پارامترهای فرایند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز با جریان ضربانی بر خواص اتصال فولاد زنگ‌نزن آستنیتی AISI 321 [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 59-79]

ق

 • قیر مزوفاز سنتز ریزدانه‌های مزوفاز کربنی از قیرنرم و قطران زغال‌سنگ به روش کربنیزاسیون فاز مایع [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 75-90]

ک

 • کاربید بور بهبود رفتار فرسایشی آلیاژ اینکونل 625 با لایه نشانی روکش کامپوزیتی استلایت 6/کاربید بور توسط فرایند قوس انتقالی پلاسما [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 1-15]
 • کامپوزیت تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای پودر آلومینا-۱۵ درصد وزنی سریا تولید شده به روش سل- ژل [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 27-36]
 • کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 تولید کامپوزیت هیبریدی Al7075/TiB2-Al2O3 به روش درجا با استفاده از ریخته‌گری گردابی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 51-65]
 • کربنیزاسیون فاز مایع سنتز ریزدانه‌های مزوفاز کربنی از قیرنرم و قطران زغال‌سنگ به روش کربنیزاسیون فاز مایع [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 75-90]
 • کمپلکس‌های کاربیدی بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های سخت الکترودهای پایه آهنی حاوی عناصر کاربیدزا [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 37-59]
 • کمک تفجوش ساخت آلومینای شفاف با استفاده از کمک تفجوش‌های اکسید منیزیم و اکسید لانتانیوم به روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 31-40]
 • کوئنچ و پارتیشن‌بندی تأثیر فرایند کوئنچ و پارتیشن‌بندی بر ساختار و خواص مکانیکی فولاد AISI 4130 [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 51-61]
 • کیتوسان مشخصه‌یابی پوشش‌های بیوپلیمری کیتوسان و پلی‌اتیلن گلیکول بر روی سطح نانوذرات مغناطیسی فریت‌ اسپینل آهن [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 81-95]

گ

 • گاز سمی مروری بر حسگرهای گازی مقاومتی بر پایه اکسیدهای فلزی نیمه‌رسانا [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 67-109]
 • گرافن کنترل رادارگریزی سازه‌های نظامی با استفاده از پوشش اکسید گرافن RGO/NiFe2O4 و پایش پروفایل چند جمله‌ای [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 61-74]

م

 • ماده تبدیل‌کننده کاهشی سنتز سرامیک وانادات ایتریم آلائیده شده با یوروپیم به روش سنتز احتراقی به‌عنوان ماده تبدیل‌کننده کاهشی برای کاربردهای سلول خورشیدی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 41-49]
 • متالورژی پودر تأثیر مقدار نانوذرات کاربید سیلیسیم (SiC) بر خواص مکانیکی و رفتار سایشی نانوکامپوزیت آلیاژ آلومینیوم A380 تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 91-102]
 • مقاومت به خوردگی مقایسه رفتار فوق‌آب‌گریزی به همراه خواص ضدخوردگی، ضدیخ‌زدگی و خودتمیزشوندگی پوشش‌های نیکل و کبالت حاصل از یک مرحله رسوب‌دهی الکتریکی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 13-29]
 • منگنز- بیسموت بررسی تأثیر عناصر بور، آنتی‌موان و ژرمانیوم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی آهنرباهای دائمی منگنز- بیسموت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 111-125]

ن

 • نانوکامپوزیت بررسی خواص فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید تیتانیم و اکسید تیتانیم-4 درصد وزنی اکسید کادمیم جهت تخریب فتوکاتالیستی متیلن بلو [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 37-50]
 • نانو کامپوزیت NiCrAlY ساخت و مشخصه‌یابی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت بر پایه آلیاژ NiCrAlY تقویت‌ شده با ذرات Si3N4 به روش تف‌جوشی پلاسمای ‌جرقه‌ای [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 37-58]
 • نانومواد مشخصه‌یابی پوشش‌های بیوپلیمری کیتوسان و پلی‌اتیلن گلیکول بر روی سطح نانوذرات مغناطیسی فریت‌ اسپینل آهن [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 81-95]
 • نمودار کنترل کنترل رادارگریزی سازه‌های نظامی با استفاده از پوشش اکسید گرافن RGO/NiFe2O4 و پایش پروفایل چند جمله‌ای [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 61-74]
 • نیمه‌رسانا مروری بر حسگرهای گازی مقاومتی بر پایه اکسیدهای فلزی نیمه‌رسانا [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 67-109]

و

 • وانادات ایتریم آلائیده شده با یوروپیم سنتز سرامیک وانادات ایتریم آلائیده شده با یوروپیم به روش سنتز احتراقی به‌عنوان ماده تبدیل‌کننده کاهشی برای کاربردهای سلول خورشیدی [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 41-49]
 • ویژگی‌های مغناطیسی بررسی تأثیر عناصر بور، آنتی‌موان و ژرمانیوم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی آهنرباهای دائمی منگنز- بیسموت [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 111-125]

ه

 • هم‌رسوبی معکوس مشخصه‌یابی پوشش‌های بیوپلیمری کیتوسان و پلی‌اتیلن گلیکول بر روی سطح نانوذرات مغناطیسی فریت‌ اسپینل آهن [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 81-95]
 • هیدروکسی‌آپاتیت ارزیابی خواص آنتی‌باکتریال نانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتیک اسید- پلی‌کاپرولاکتون- حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت و اکسید روی در داربست‌های قابل جذب بافت سخت [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 1-17]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی