مقالات در نوبت چاپ

۱- بهبود رفتار فرسایشی آلیاژ اینکونل ۶۲۵ با لایه نشانی روکش کامپوزیتی استلایت ۶/ کاربید بور توسط فرایند PTA

۲- تأثیر پراکسیدها و فرآیند شستشو بر قابلیت جذب هیدروژن در چارچوب فلزی آلی ۵-MOF سنتز شده به روش اختلاط مستقیم

۳- اثر افزودن CdO برخواص فوتوکاتالیستی نانو ذرات TiO۲

۴- تولید کامپوزیت هیبریدی Al۷۰۷۵/TiB۲-Al۲O۳ به روش درجا با استفاده از ریخته گری گردابی

5- تشخیص CRP و TNF-α بر پایه‌ طیف‌سنجی تبدیل فوریه تداخل بازتابی از بستر سیلیکون متخلخل    

تحت نظارت وف ایرانی