نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی- فرم واگذاری مقاله
فرم واگذاری مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نویسنده گرامی خواهشمند است فرم واگذاری مقاله را دریافت و پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده در فایلهای پیوست مقاله بارگذاری فرمایید.

فرم واگذاری مقاله

111

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی:
http://jame.iut.ac.ir/find.php?item=1.116.37.fa
برگشت به اصل مطلب