نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی- فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/14 | 
نویسنده گرامی خواهشمند است فرم تعارض منافع را دریافت و پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده در فایلهای پیوست مقاله بارگذاری فرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی:
http://jame.iut.ac.ir/find.php?item=1.124.41.fa
برگشت به اصل مطلب