نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی- مقاله های در نوبت چاپ
مقاله های در نوبت چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/23 | 
۱- بهبود رفتار فرسایشی آلیاژ اینکونل ۶۲۵ با لایه نشانی روکش کامپوزیتی استلایت ۶/ کاربید بور توسط فرایند PTA

۲- تأثیر پراکسیدها و فرآیند شستشو بر قابلیت جذب هیدروژن در چارچوب فلزی آلی ۵-MOF سنتز شده به روش اختلاط مستقیم

۳- اثر افزودن CdO برخواص فوتوکاتالیستی نانو ذرات TiO۲


نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی:
http://jame.iut.ac.ir/find.php?item=1.128.45.fa
برگشت به اصل مطلب