نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی- مقاله های در نوبت چاپ
مقاله های در نوبت چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/17 | 
۱- بررسی اثر تعداد پاس جوش بر ریزساختار، سختی و تنش باقیمانده پوشش های کامپوزیتی Ti-Al-Si
۲- ایجاد پوشش اسپینلی فریت مس روی فولاد AISI۴۳۰ برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد
۳- بررسی اثر افزودن نانورس بر خصوصیات داربست نانوکامپوزیتی پلی کاپرولاکتون حاوی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به منظورکاربرد در مهندسی بافت نرم
۴- بررسی پارامترهای فرایند تولید بی متال آلیاژ (تنگستن – مس- نیکل)/ مس خالص از روش تف جوشی پلاسما
۵- تحلیل مورفولوژیکی و بررسی شار حرارتی براده بر ریزساختار آلیاژ ریختگی آلومینیوم
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی:
http://jame.iut.ac.ir/find.php?item=1.128.45.fa
برگشت به اصل مطلب