نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/16 | 

فصلنامه فنی مهندسی استقلال از سال ۱۳۶۴ به صورت هر شش ماه یکبار در زمینه های مختلف مهندسی فعالیت داشته و منتشر می‌شده است. در سال ۱۳۸۹، با توجه به دیدگاه تخصصی شدن نشریات علمی پژوهشی، فصلنامه فنی مهندسی استقلال نیز به دو نشریه:  یکی «روش های عددی در مهندسی» و دیگری «مواد پیشرفته در مهندسی» تفکیک و به صورت تخصصی در این دو زمینه به فعالیت خود ادامه داد. از سال ۱۳۹۴ به بعد با توجه به تعداد مقالات دریافتی، نشریه مواد پیشرفته در مهندسی به صورت فصلی منتشر گردید. در حال حاضر،  مقالات شماره ۳ مربوط به فصل پاییز، از دوره ۳۹، سال ۱۳۹۹ نشریه در دست اقدام است.


 • صاحب‌ امتیاز و ناشر : دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌
 •   مدیر مسئول‌ : دکتر مرتضی شمعانیان
 •   سردبیر : دکتر محمدعلی گلعذار
 • دبیر اجرایی : دکتر مهشید خرازیها


 •   ویراستار فارسی :  فخریه شمسی
 •   امور کارشناسی و صفحه آرایی : فرحناز نصیری
 •   امور دفتری‌ : دفتر نشریات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •   ناشر : دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌
 •   نشانی‌ مجله‌: اصفهان‌، دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌، کتابخانه مرکزی‌، دفتر نشریات‌ علمی، مجله مواد پیشرفته در مهندسی
 •   کدپستی:‌ ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ 
 •     تلفن:‌ ۳۳۹۱۲۸۷۷ (۰۳۱)
 •   پست‌ الکترونیک:‌ jameof.iut.ac.ir
 •  پایگاه اینترنتی:  http://jame.iut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی:
http://jame.iut.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب