نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی- درباره نشریه
اهداف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی، دستاوردهای پژوهشی محققان فارسی زبان را در زمینه‌های مختلف فرایندها و مواد پیشرفته و رشته‌های وابسته به آن، در قالب مقاله‌های علمی منتشر می‌کند. این نشریه به زبان فارسی منتشر می‌شود و هدف آن انتشار نتایج پژوهش‌های اساتید و محققان در شاخه‌های گوناگون فرایندها و مواد پیشرفته، گسترش و ارتقای پژوهش و ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین محققان فارسی زبان است. مقاله‌های ارسالی به نشریه نباید قبلا در نشریه‌های دیگر به چاپ رسیده باشند. مقاله‌های ارایه شده در کنفرانس‌ها و مجامع علمی از این گفته مستثنی هستند و مانند مقاله‌های دیگر ارزیابی می‌شوند و در صورت تایید به چاپ می‌رسند. این نشریه مقاله‌های کامل، کوتاه و مروری را با ویژگی‌های زیر می‌پذیرد:

۱. مقاله کامل (Article): در بردارنده نتایج و دستاوردهای اصیل و بدیع در یکی از شاخه‌های فرایندها و مواد پیشرفته و رشته‌های وابسته به آن است. این گونه مقاله‌ها بر اساس روش‌های تجربی، محاسباتی (کامپیوتری) یا تحلیلی تالیف شده‌اند و نتایج آن‌ها به کاربردها، روش‌ها، مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه فرایندها و مواد پیشرفته با هدف پیشبرد مرزهای علم و فناوری می‌پردازد. مقاله‌های کامل نباید از 6000 واژه (تقریبا 16 صفحه نشریه به انضمام شکل‌ها و جدول‌ها) فراتر روند.

 ۲. مقاله کوتاه (Short Article): در بردارنده نتایج کوتاه و مختصر یک پژوهش اصیل در یکی از شاخه‌های فرایندها و مواد پیشرفته است. اصولا مقاله‌هایی در این چارچوب قرار می‌گیرند که حجم دستاوردها و مطالب نوین آنها کمتر و محدودتر از مقاله‌های کامل باشد و بتوان آنها را در صفحات کمتری عرضه کرد. حجم این گونه مقاله‌ها نباید از 2500 واژه (تقریبا 6 صفحه نشریه شامل شکل‌ها و جدول‌ها) بیشتر باشد.

۳. مقاله مروری (Review Article): توسط اساتید و پژوهشگرانی نوشته می‌شود که در زمینه‌ای خاص پژوهش‌ها و مطالعات بسیاری انجام داده‌اند و صاحب تالیفات متعدد در آن زمینه هستند. در این گونه مقاله‌ها هدف ارایه نتایج جدید نبوده، بلکه آشنا ساختن جامعه علمی با سوابق و پیشرفت‌های انجام شده در آن موضوع خاص است. مقاله‌های مروری دانش فعلی پژوهشگران را در زمینه مورد نظر روشن می‌سازد و راه را برای پژوهش‌های آینده هموار می‌کند. این گونه مقاله‌ها به انضمام شکل‌ها و جدول‌ها نباید از 1000 واژه (تقریبا 24 صفحه نشریه) فراتر روند. مقاله مروری معمولا در پاسخ به دعوت سردبیر از یک محقق برجسته و صاحبنظر تالیف می‌شود. با این حال پژوهشگران واجد شرایط می‌توانند مقاله‌های مروری پیشنهادی خود را همراه با فهرست تالیفات خود برای بررسی به دفتر نشریه ارسال کنند.

نشریه مواد پیشرفته در مهندسی از تمامی اساتید، پژوهشگران و صاحبنظران فارسی زبان داخل و خارج کشور دعوت می‌کند تا با ارسال مقاله‌های ارزنده خود این نشریه را در راه رسیدن به اهداف فوق و کمک به توسعه علوم و فناوری ملی یاری کنند.
 


 • صاحب‌ امتیاز و ناشر : دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌
 •   مدیر مسئول‌ : دکتر مرتضی شمعانیان
 •   سردبیر : دکتر محمدعلی گلعذار


 •   ویراستار فارسی :  فخریه شمسی
 •     امور کارشناسی : علیه نافذ
 •   صفحـه‌ آرا : دفتر نشریات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •   امور دفتری‌ : دفتر نشریات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •   چاپ‌ : چاپخانه‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌
 •   ناشر : دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌
 •   نشانی‌ مجله‌: اصفهان‌، دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌، کتابخانه مرکزی‌، دفتر نشریات‌ علمی، مجله مواد پیشرفته در مهندسی
 •   کدپستی‌ 8415683111 ،
 •     تلفن‌ 33912877 (031)
 •   پست‌ الکترونیک‌ jame@of.iut.ac.ir
 •  پایگاه اینترنتی  http://Jame.iut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی:
http://jame.iut.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب