نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی- هیات تحریریه
اطلاعات نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

.
 

  • مرتضی شمعانیان اصفهانی

.
  • * لیست اعضای محترم هیات دبیران  بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است.
  • * نام هر یک از اعضای محترم هیات دبیران به صفحه استاد لینک می باشد.

.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی:
http://jame.iut.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب