نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی- اخبار نشریه
اخبار جدید نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات دانشگاه پایگاه جدید نشریه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .

 
 

پژوهشگران گرامی و نویسندگان عزیز ، 

​احتراما به استحضار می رساند به منظور ارتقای فصلنامه مواد پیشرفته درمهندسی تصمیم بر آن شده که از شماره آینده (زمستان 98) علاوه بر چکیده فعلی انگلیسی  برای هر مقاله یک "چکیده  مبسوط" به زبان انگلیسی در حد دو صفحه نشریه هم همراه آن مقاله چاپ شود. 
بدیهی است، چکیده مبسوط انگلیسی باید به همان فرمت مقالات  فصلنامه و دارای بخش های مختلف از آن جمله چکیده، مقدمه، مواد و آزمون ها، نتایج و بحث، نتیجه گیری و مراجع باشد. 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی:
http://jame.iut.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب