نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دفتر مجله:

 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر نشریات علمی، مجله مواد پیشرفته در مهندسی،

 کد پستی: 8415683111

تلفن: 33912877(031)

 نمابر: 33912626(031)

 پست الکترونیکی: jame@of.iut.ac.ir

 نشانی وبگاه : http://jame.iut.ac.ir
 

   دفتر مجله در روزهای  یکشنبه و سه شنبه از ساعت 10 الی 12 آماده پاسخگویی شفاهی به سوالات نویسندگان می باشد. در ساعات دیگر می توانید با  ایمیل مجله مکاتبه نمایید. 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی:
http://jame.iut.ac.ir/find.php?item=1.57.36.fa
برگشت به اصل مطلب