تعیین شرلیط بهینه فلوتاسیون کالکوسیت در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از روش تاگوچی در مجتمع مس سرچشمه

نویسندگان

چکیده

بهینه‌سازی فرایند یکی از مهمترین فعالیتها در صنعت پر رقابت امروز است. هزینه بالای پروژه‌های تحقیق و توسعه‌، بهره‌گیری از روشهای طراحی آزمایش را که با حداقل تعداد آزمایش، عوامل موثر بر فرایندها را مشخص کند ضروری ساخته است. استفاده از روشهای مختلف طراحی آزمایش برای رسیدن به این هدف در دو دهه گذشته گسترش زیادی داشته است. در مقایسه با دیگر روشهای رایج مانند طراحی فاکتوریل کامل، فاکتوریل جزیی، مربعات لاتین و … روش طراحی آزمایش تاگوچی1 ضمن دارا بودن این نقش به دلیل جامعتر بودن در بخشهایی از صنایع کاربرد وسیعتری پیدا کرده است. در مقاله حاضر، با به‌کارگیری روش طراحی آزمایش تاگوچی در عملیات فلوتاسیون سنگ معدن مسی که در آن کانی کالکوسیت2 غالب است، تأثیر عوامل مختلف در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. با مطالعه تأثیر هفت عامل تأثیر گذار بر فلوتاسیون مشخص شد که اگر عوامل قابل کنترل، از جمله میزان مصرف کلکتورهای Z11 (سدیم ایزو پروپیل گزنتات)وR407 (مرکاپتوبنزوتیازول)، کف سازهای روغن کاج و A65 (پلی پروپیلن گلیکول) ومیزان خردایش و pH در سطح بالای خود (مقدار بیشینه مورد آزمایش) قرار بگیرند، بالاترین بازیابی عملیات ( 2/89% ) حاصل خواهد شد. برای این عملیات زمان ماند بهینه یازده دقیقه به‌دست آمد. در این تحقیق علاوه بر کاهش قابل توجه در هزینه و زمان لازم برای آزمایش نسبت به سایر روشها، بازیابی عملیات حداقل به میزان 5% نسبت به مقدار متوسط آزمایشها بهبود پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Scale Determination of Optimum Flotation Conditions of Chalcocite at the Sarcheshmeh Copper Complex Using the Taguchi Method

نویسندگان [English]

  • S. Z. Shafaie
  • S. Banisi
  • M. Karamozian and A. Islami
چکیده [English]

Process optimization is one of the most important activities in today's competitive industries. the rather high cost of research and development has necessitated the development of experimental methods by which the factors affecting processes could be determined with minimum number of experiments. Over the last two decades, various types of experimental designs have been used. Among the different methods of experimental design such as complete and partial factorial and Latin squares design, the Taguchi method has found wide applications in some industrial divisions because of its comprehensive nature. In this paper, the laboratory scale flotation of the Sarcheshmeh copper ore which mainly consists of chalcocite was studied using the Taguchi method. The effects of seven factors namely collectors, Z11 (Xanthate) and R407 (Methyl isoboutyl carbonyl), frothers, pine oil and A65 (Polypropylene glycol), particle size, pH and flotation time were investigated. In addition to a significant reduction in cost and time of experimentation, the results indicated that a 5% increase in copper recovery could be obtained if all the factors are tested at their high experimental levels, as suggested by the Taguchi method. The optimal flotation time was also found to be 11 minutes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical design of experiments
  • Taguchi
  • Flotation
  • Sarcheshmeh
  • Chalcocite

تحت نظارت وف ایرانی