اصلاحیه: بررسی اثر افزودن ایتریا بر خواص کامپوزیت های مولایت -زیرکونیا ساخته شده به روش ریخته گری دوغابی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق کامپوزیت ۱ مولایت-زیرکونیا ۲ از طریق تف جوشی واکنشی ۳ پودرهای آلومینا ۴ و زیرکن ۵ به روش شکل دهی
ریخته گری دوغابی ساخته شد و تاثیر افزودن مقادیر مختلف ایتریا ۶ تا مقدار یک درصد وزنی بر خواص آن مورد بررسی قرار گرفت . خواص
۱۶00 بررسی گردید . نتایج نشان داد °C فیزیکی و مکانیکی، هم چنین تحلیل فازی به همراه ریزساختار این کامپوزیت پس از پخت در دمای
۰ درصد وزنی ایتریا به دلیل / ۰ درصد وزنی ایتریا تاثیر چندانی بر روی خواص این نوع کامپوزیت ندارد. افزودن مقادیر بالای ۵ / مقادیر کمتر از ۵
انحلال آن در داخل ذرات زیرکونیا باعث تثبیت و افزایش مقدار فاز تتراگونال ۷ می شود. به دلیل تثبیت فاز تتراگونال وکاهش میکروترک های
ناشی از تبدیل فاز تتراگونال به مونوکلینیک سختی و استحکام خمشی این نوع کامپوزیت ها نیز افزایش می یابد. با توجه به نتایج به دست آمده
۰ درصد وزنی ایتریا به کامپوزیت مولایت-زیرکونیا باعث افزایش قابل توجه استحکام / در این تحقیق می توان دریافت که افزودن مقدار ۷۵
مکانیکی این نوع کامپوزیت ها می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Erratum to: Effect of Yittria Addition on the Mullite-Zirconia Composites Manufactured by Slip Casting Method

نویسندگان [English]

  • M. Rahmani
  • K.Janghorban
  • S. Otroj
چکیده [English]

In this study, the effect of different amounts of Y2O3 on the properties of mullite-zirconia composites was
investigated. For this purpose, these composites were fabricated by reaction-sintering of alumina and zircon as raw materials.
Besides, the slip casting method was used for forming these composites, and sintering process was carried out at 1600 °C. Then,
the physical and mechanical properties, phase composition and the microstructure of these composites were investigated. The
results showed that yittria addition up to 0.5 wt.% has no effect on the properties of these composites. Besides, addition of more
than 0.5 wt.% yittria formed solid solution with zirconia grains and led to stabilization of tetragonal zirconia phase and
increasing of its amount. Hence, yittria addition increases the hardness and bending strength of composite by stabilizing
tetragonal zirconia phase and then, decreasing the micro-crack formation during zirconia phase transformation. As results show,
addition of 0.75 wt.% yittria leads to a considerable increase in the bending strength

کلیدواژه‌ها [English]

  • composite
  • Mullite-zirconia
  • Reaction-sintering
  • Slip casting
  • Yittria

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی