نویسنده = ابراهیم شیرانی
شبیه سازی عددی پروسه های انتقال در قلب راکتورهای هسته ای

دوره 11، شماره 1، مهر 1371، صفحه 63-81

ابراهیم شیرانی؛ اصغر اسماعیلی


روشی برای طراحی فن های محوری

دوره 7، شماره 1، تیر 1368، صفحه 29-59

ابراهیم شیرانی؛ محمدرضا خسروی راد


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی