داوران

راهنمای مراحل داوری مقاله

داوران به سردبیر و هیئت تحریریه نشریه در بررسی کیفیت، محتوی و مشخصات علمی مقالات ارسالی به این نشریه یاری می رسانند و از این نظر نقش مهمی در حفظ کیفیت بالای این نشریه دارند. در صورت بروز هر مشکلی در فرایند داوری مقالات، داوران گرامی می توانند از طریق ایمیل یا تلفن (لینک برقرای ارتباط) با دفتر نشریه تماس بگیرند.

از داوران گرامی تقاضا می شود قبل از پذیرش و شروع به داوری مقالات، "وظائف داوران" در "آیین نامه اخلاق انتشاراتی مجله" را به دقت مطالعه کرده و سرمشق داوری خود قرار دهند.

همچنین از اعضاء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه ها که تمایل به همکاری در داوری مقالات این نشریه دارند، تقاضا می شود تمایل و همچنین زمینه های تخصص خود را از طریق لینک "ثبت نام" در سایت نشریه اعلام نمایند.

لیست داورانی که در داوری مقالات با مجله مواد پیشرفته در مهندسی همکاری داشته اند. سردبیر محترم مجله ضمن سپاس از کمک و راهنمایی این بزرگواران امیدوارند که این همکاری‌ها گسترش یابد.

فهرست داوران همکار در سال ۹۶
فهرست داوران همکار در سال ۹۷
فهرست داوران همکار در سال ۹۸
فهرست داوران همکار در سال ۹۹
فهرست داوران همکار در سال ۱۴۰۰

فهرست داوران همکار در سال 1401

فهرست داوران همکار در سال 1402

 

تحت نظارت وف ایرانی