درباره نشریه

"فصلنامه فنی مهندسی استقلال از سال ۱۳۶۴ به صورت هر شش ماه یکبار در زمینه های مختلف مهندسی فعالیت داشته و منتشر می‌شده است. در سال ۱۳۸۹، با توجه به دیدگاه تخصصی شدن نشریات علمی پژوهشی، فصلنامه فنی مهندسی استقلال نیز به دو نشریه یکی «روش های عددی در مهندسی» و دیگری «مواد پیشرفته در مهندسی» تفکیک شده و به صورت تخصصی در این دو زمینه به فعالیت خود ادامه داده است. از سال ۱۳۹۴ به بعد با توجه به گسترش تعداد مقالات دریافتی، نشریه مواد پیشرفته در مهندسی به صورت فصلی منتشر گردیده است."


 • صاحب‌ امتیاز و ناشر : دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌
 •   مدیر مسئول‌ : دکتر علی شفیعی
 •   سردبیر : دکتر احمد کرمانپور

 


 

 •     امور کارشناسی و صفحه آرایی : فرحناز نصیری
 •   امور دفتری‌ : دفتر نشریات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
 •   ناشر : دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌
 •   نشانی‌ مجله‌: اصفهان‌، دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌، کتابخانه مرکزی‌، دفتر نشریات‌ علمی، مجله مواد پیشرفته در مهندسی
 •   کدپستی:‌ ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱ 
 •     تلفن:‌ ۳۳۹۱۲۸۷۷ (۰۳۱)
 •   پست‌ الکترونیک:‌ jame@of.iut.ac.ir 
 •  پایگاه اینترنتی:  http://jame.iut.ac.ir

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی