اهداف و چشم انداز

نشریه مواد پیشرفته در مهندسی دستاوردهای‌ پژوهشی‌ محققان‌ فارسی‌ زبان‌ را در زمینه‌های‌ مختلف‌ مهندسی‌ مواد و فرایندهای پیشرفته مرتبط با آن در قالب‌ مقاله‌های‌ علمی‌ - پژوهشی منتشر می‌کند. ‌این نشریه‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ منتشر می‌شود و هدف‌ آن‌ انتشار نتایج‌ پژوهش‌های‌ نوین اساتید و پژوهشگران،‌ گسترش‌ و ارتقای‌ پژوهش‌ و ایجاد ارتباط‌ و همکاری‌ علمی‌ بین‌ پژوهشگران‌ فارسی‌ زبان‌ است که در زمینه‌های مختلف مواد و فرایندهای پیشرفته پژوهش‌ می‌کنند‌. از جمله زمینه‌های انتخاب شده برای پذیرش و انتشار مقالات در نشریه "مواد پیشرفته در مهندسی" می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
نانومواد، بیومواد، مواد مرکب (کامپوزیت‌ها)، مواد الکترونیکی، مواد مغناطیسی، مواد پلیمری جدید، نیمه‌ هادی‌ها، ابررساناها، سرامیک‌های پیشرفته، پوشش‌های نوین، فرایندهای پیشرفته سنتز و تولید، توسعه، بهبود، مشخصه‌یابی و ارزیابی مواد مهندسی و خواص آنها.
بدیهی است مقاله‌های‌ ارسالی‌ به‌ نشریه‌ نباید قبلاً در نشریه‌ دیگـری‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ یا در حال داوری باشند. نسخه‌های تکمیل شده مقاله‌هـای‌ ارائه‌ شـده‌ در کنفرانس‌ها و یا مجامـع‌ علمی،‌ مانند مقاله‌های‌ دیگر ارزیابی‌ می‌شوند و در صورت‌ تأیید به‌ چاپ‌ می‌رسند.
این‌ نشریه‌ مقاله‌‌های‌ کامل‌، کوتاه‌ و مروری‌ را بـا ویژگی‌های‌ زیر می‌پذیرد:
 
۱. مقاله‌ کامل (Article): در بردارنده‌ نتایج‌ و دستاوردهای‌ اصیل‌ و بدیع‌ در یکی‌ از شاخه‌های‌ مهندسی‌ مواد، فرایندهای پیشرفته و رشته‌‌های‌ وابسته‌ به‌ آن‌ است‌. این‌ گونه‌ مقاله‌ها بر اساس‌ روش‌های‌ تجربی - محاسباتی یا تحلیلی‌ تألیف‌ شده‌اند و نتایج‌ آنها به‌ کاربردها، روش‌ها، مفاهیم‌ و مشاهدات‌ جدید در زمینه‌ مواد و فرایندهای پیشرفته با هدف‌ پیشبرد مرزهای‌ علم‌ و فناوری‌ می‌پردازد. مقاله‌های‌ کامل‌ نباید از ۶۰۰۰ واژه‌ (تقریباً ۱۶ صفحه‌ نشریه‌ شامل شکل‌ها و جدول‌ها) فراتر روند.
 
۲. مقاله‌ کوتاه‌ (Short Article): در بردارنده‌ نتایج‌ کوتاه‌ و مختصر یک‌ پژوهش‌ اصیل‌ در یکی‌ از شاخه‌های‌ مهندسی‌ مواد و روش‌های پیشرفته است‌. اصولاً مقاله‌هایی‌ در این‌ چارچوب‌ قرار می‌گیرند که‌ حجم‌ دستاوردها و مطالب‌ نوین‌ آنها کمتر و محدودتر از مقاله‌های‌ کامل‌ باشد و بتوان‌ آنها را در صفحه‌های‌ کمتری‌ عرضه‌ کرد. حجم‌ این‌ گونه‌ مقاله‌ها نباید از ۲۵۰۰ واژه‌ (تقریباً ۶ صفحه‌ نشریه‌ شامل‌ شکل‌ها و جدول‌ها) بیش‌تر باشد.
 
۳. مقاله‌ مروری (Review Article): توسط‌ اساتید و پژوهشگرانی‌ نوشته‌ می‌شود که‌ در زمینه‌ای‌ خاص،‌ پژوهش‌ها و مطالعات‌ بسیاری‌ انجام‌ داده‌اند وصاحب‌ تألیف‌های‌ متعدد در آن‌ زمینه‌‌اند. در این‌گونه‌ مقاله‌ها هدف‌ نه‌ ارائه‌ نتایج‌ تازه‌، بلکه‌ آشنا ساختن‌ جامعه‌ علمی‌ با سوابق‌ و پیشرفت‌های‌ انجام‌ شده‌ در آن‌ موضوع‌ خاص‌ است‌. مقاله‌های‌ مروری‌ دانش‌ فعلی‌ پژوهشگران‌ را در زمینه‌ مورد نظر روشن‌ می‌سازد و راه‌ را برای‌ پژوهش‌های‌ آینده‌ هموار می‌کند. این‌گونه‌ مقاله‌ها به‌ انضمام‌ شکل‌ها و جدول‌ها نباید از ۱۰۰۰۰ واژه‌ (تقریباً ۲۴ صفحه‌ نشریه‌) فراتر روند. مقاله‌ مروری‌ معمولاً در پاسخ‌ به‌ دعوت‌ سردبیر از یک‌ پژوهشگر‌ برجسته‌ و صاحب‌نظر تألیف‌ می‌شود. با این‌حال‌ پژوهشگران‌ واجد شرایط‌ می‌توانند مقاله‌های‌ مروری‌ پیشنهادی‌ خود را همراه‌ با فهرست‌ تألیف‌‌های‌ خود برای‌ بررسی‌ به‌ دفتر نشریه‌ ارسال‌ کنند.
 
نشریه‌ مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال)‌ از تمامی‌ اساتید، پژوهشگران‌ و صاحب‌نظران‌ فارسی‌ زبان‌ داخل‌ و خارج‌ کشور دعوت‌ می‌کند تا با ارسال‌ مقاله‌‌های‌ ارزنده‌ خود، این‌ نشریه‌ را در رسیدن‌ به‌ اهداف‌ فوق‌ و کمک‌ به‌ توسعه‌ علوم‌ و فناوری ملی‌ یاری‌ کنند.    

تحت نظارت وف ایرانی